Aparatura/oprogramowanie

Oprogramowanie

Ansys v. 11 – oprogramowanie umożliwiające prowadzenie obliczeń inżynierskich przy wykorzystaniu metody elementów skończonych (finite element method).


Matlab – oprogramowanie inżynierskie umożliwiające prowadzenie analiz numerycznych oraz obliczeń macierzowych wraz z ich wizualizacją w przyjaznym interaktywnym środowisku.


Scilab – wolndostępny odpowiednik środowiska Matlab


Franc 2D/3D – oprogramowanie wykorzystywane do symulacji propagacji szczeliny pęknięcia w materiale.


Cada-X – oprogramowanie wykorzystywane podczas przetwarzania i obrazowania wyników eksperymentalnej analizy modalnej.


Aparatura

  • Analizator widmowy HP,  2 kanały – do analizy modalnej
  • Analizator widmowy HP o 16 kanałach wejściowych i 2 wyjściowych
  • Zestaw młotków do generowania wymuszeń impulsowych, wzbudniki, akcelerometry
  • Wibrometr laserowy