L-optimum input signals for distributed systems identification P. 2. Computational aspects

by Ewaryst Rafajłowicz, Wojciech Myszka
Reference:
L-optimum input signals for distributed systems identification P. 2. Computational aspects (Ewaryst Rafajłowicz, Wojciech Myszka), In Problems of Control and Information Theory, volume 16, 1987.
Bibtex Entry:
@Article{Rafajlowicz1987,
 author  = {Rafajłowicz, Ewaryst and Myszka, Wojciech},
 title   = {L-optimum input signals for distributed systems identification {P}. 2. {C}omputational aspects},
 journal  = {Problems of Control and Information Theory},
 year   = {1987},
 volume  = {16},
 number  = {3},
 pages   = {193-209},
 important = {54cc2b2c},
 keywords = {planowanie eksperymentu, identyfikacja, obiekty o parametrach rozłożonych},
}