L-optimum input signals for distributed systems identification P. 2. Computational aspects

by Ewaryst Rafajłowicz, Wojciech Myszka
Reference:
L-optimum input signals for distributed systems identification P. 2. Computational aspects (Ewaryst Rafajłowicz, Wojciech Myszka), In Problems of Control and Information Theory, volume 16, 1987.
Bibtex Entry:
@Article{	  Rafajlowicz1987,
  author	= {Rafajłowicz, Ewaryst and Myszka, Wojciech},
  title		= {L-optimum input signals for distributed systems identification {P}. 2. {C}omputational aspects},
  journal	= {Problems of Control and Information Theory},
  year		= {1987},
  volume	= {16},
  number	= {3},
  pages		= {193-209},
  important	= {54cc2b2c},
  keywords	= {planowanie eksperymentu, identyfikacja, obiekty o parametrach rozłożonych}
}