Dynamika

Zajmujemy się dynamiką konstrukcji układów mechanicznych:

  • Modelowanie nieliniowych układów dynamicznych – Matlab Simulink, Scilab, Modelica
  • Identyfikacji własności dynamicznych układów nieliniowych
  • Analiza widmowa układów mechanicznych
  • Analiza i identyfikacja układów szybkozmiennych
  • Analiza uderzenia pocisku w osłonę balistyczną
  • Opracowanie metod identyfikacji układów o niepełnej liczbie stopni swobody

Rys_Kul1