Eksperymentalna analiza modalna

Eksperymentalna analiza modalna ma na celu wyznaczenie częstotliwości rezonansowych oraz powiązanych z nimi postaci drgań konstrukcji mechanicznych. Pozwala to na przewidzenie jak może zachowywać się konstrukcja w czasie normalnej eksploatacji gdy na nią działają siły zmienne w czasie. Posiadając informację o postaciach drgań mamy możliwość przesunięcia częstotliwości rezonansowych poprzez odpowiednie usztywnienie konstrukcji (przesunięcie rezonansu w kierunku wyższych częstotliwości) lub dodanie masy co powoduje obniżenie częstotliwości rezonansowej. Spotyka się także inne metody tłumienia amplitud dych postaci drgań poprzez tłumiki pasywne drgań lub aktywne.
Posiadamy aparaturę, oprogramowanie i czujniki niezbędne do przeprowadzani takich analiz. Posiadamy także wiedzę w tym zakresie co pozwala nam na opracowanie autorskich programów pozwalających na dopasowanie metod pomiarowych do rozwiązywanego problemu.

Posiadana aparatura:

  • Analizator 2 kanałowy firmy HP z oprogramowaniem modalnym
  • Analizator VXI 16 kanałowy firmy HP, dwa kanały wyjściowe
  • Cada-X -oprogramowanie do analizy modalnej
  • HP-VEE – oprogramowanie do analizy sygnałów
  • Wzbudniki elektrodynamiczne
  • Czujniki przyspieszeń modalne i udarowe
  • Czujniki prędkości
  • Wibrometr laserowy
  • Matlab – oprogramowanie do analizy sygnałów i sterowania eksperymentem
  • Młotki modalne

polylecmlotek