Możliwości rozszerzenia funkcji wirtualnego laboratorium

[bibshow template=av-bibtex file=http://kmim.wm.pwr.edu.pl/dynamika/wp-content/uploads/sites/66/2015/05/all.bib]
Wydaje się, że oprócz możliwości zdalnego dostępu do aktualnie prowadzonego eksperymentu powinno się również przewidzieć możliwość udostępnienia partnerom retrospektywnego dostępu do wcześniej zebranych danych pomiarowych. Tylko stworzenie sprawnej bazy danych pozwalającej na jakąś formę rozproszonego dostępu daje szanse na rozwiązanie tego problemu.

Dodatkowym walorem takiego rozwiązania jest możliwość realizacji na potrzeby dydaktyki ,,fikcyjnych” i powtórnie odtworzonych eksperymentów”. Fikcyjnych w tym sensie, że zdarzyły się one już wcześniej, a nie zawsze można osiągnąć zamierzony rezultat w ciągu 90 minut zajęć.

Podstawowym walorem posiadania takiej bazy danych będzie jednak stałe gromadzenie uzyskanych rezultatów i łatwiejszy do nich dostęp, gdy będą potrzebne. Zwracam również uwagę, że gromadzenie nieprzetworzonych danych pomiarowych jest obowiązkiem każdego laboratorium ubiegającego się o akredytację [bibcite key=17025].

Dalej…
[/bibshow]