Użyte oprogramowanie

[bibshow template=av-bibtex file=http://kmim.wm.pwr.edu.pl/dynamika/wp-content/uploads/sites/66/2015/05/all.bib]
Do oprogramowania systemu wykorzystano pakiet HP VEE [bibcite key=Helsel98]. Jest to nowoczesny język programowania graficznego optymalizowany do tworzenia aplikacji wykorzystywanych podczas pomiarów i testów. Innym, zbliżonym systemem oprogramowania jest LabView firmy National Instruments.

W procesie programowania graficznego użytkownik zamiast wypisywać skomplikowane polecenia używanego języka programowania dokonuje na specjalnym panelu za pomocą myszy połączeń pomiędzy ikonami obrazującymi elementarne bloki funkcjonalne języka HP VEE.

System HP VEE dostępny jest na komputery pracujące pod kontrolą systemów Windows 9x/NT, HP–UX (wcześniejsze wersje mogły współpracować z systemami Sun Solaris i Windows 3.1). Obsługuje urządzenia pomiarowe podłączane do komputerów za pomocą interfejsów GPIB, VXI, szeregowego; pozwala na wykorzystanie różnych kart pomiarowych wkładanych do komputerów PC oraz instrumentów podłączonych z wykorzystaniem sieci LAN.

W systemie Windows oprogramowanie wykorzystuje wszystkie funkcje komunikacji z innymi aplikacjami za pomocą ActiveX. Przygotowywana kolejna wersja ma być wyposażona w możliwość współpracy z systemem MATLAB Script (Laboratorium Dynamiki ma dostęp do wersji testowej tego oprogramowania). MATLAB Script to pewien podzbiór systemu MATLAB pozwalający na użycie wszystkich elementów języka MATLAB, ale bez możliwości pisania samodzielnych aplikacji czy inetrakcyjnego dokonywania obliczeń.

Jedną z ciekawszych właściwości programu HP VEE jest wbudowany w system serwer WWW. Pozwala to na bieżące nadzorowanie pracy aplikacji. Nie daje jednak żadnej możliwości wpływania na funkcjonowanie programu.

Aby trochę przybliżyć sposób programowania w systemie HP VEE na poniższym rysunku przedstawiono bardzo prosty program generujący 10 liczb losowych i zapisujący je w tablicy, prezentujący na wykresie oraz liczący wartość maksymalną wygenerowanych liczb.

Przykładowy program HP VEE do generacji liczb losowych
Przykładowy program HP VEE do generacji liczb losowych

Każdy z bloków realizuje elementarną funkcję. Linie łączące ,,przyłącza” znajdujące się po lewej i prawej stronie bloków obrazują przepływ danych i są obowiązkowe. Linie łączące odpowiednie przyłącza znajdujące się u góry i u dołu bloków obrazują zależności czasowe pomiędzy blokami (konieczne są tylko wtedy, gdy kolejność wykonania nie wynika bezpośrednio z przepływu danych).

Kolejny przykład to aplikacja dokonująca pomiarów temperatury na podłączonym do komputera ,,elektronicznym termometrze”. Jak widać program jest bardzo prosty, a urządzenie pomiarowe konfigurowane jest w pełni z komputera z wykorzystaniem panelu imitującego (nieistniejącego w rzeczywistości — jest to bowiem instrument wirtualny) panel czołowy urządzenia pomiarowego.

Na kolejnej ilustracji widać w jaki sposób wirtualny termometr może być udostępniony w sieci komputerowej przez program HP VEE z wykorzystaniem technologii WWW.

Program realizujący pomiar temperatury
Program realizujący pomiar temperatury

 

Widok ,,panelu” serwowany na stronie WWW
Widok ,,panelu” serwowany na stronie WWW

Dalej…

[/bibshow]