Wirtualne stanowisko badawcze; założenia

Zasadność stworzenia wirtualnego stanowiska do badania tłumienia w Laboratorium Dynamiki wynika z następujących przesłanek, a mianowicie:

  • Laboratorium Dynamiki realizuje wieloletnie programy badawcze z partnerami krajowymi w ramach np. grantów KBN oraz prowadzi badania z partnerami zagranicznymi w ramach programów bilateralnych (RFN, Ukraina). Wymienione dalej eksperymenty z zakresu szeroko rozumianego tłumienia są kosztowne, trudne technicznie a przez to często unikalne. Zasadne staje się zatem stworzenie partnerom naukowym możliwości udziału w testach na zasadzie on–line. Zakłada się ponadto, iż tendencja do wielozespołowego prowadzenia eksperymentów ,,na odległość” będzie się pogłębiać.
  • Zasadność budowy stanowiska wirtualnego łatwo też uargumentować dydaktycznie. Celowe staje się bowiem wzbogacanie zajęć laboratoryjnych np. z wytrzymałości materiałów, przykładami pochodzącymi z aktualnie prowadzonych prac badawczych. Z drugiej strony takie cechy eksperymentu naukowego jak koszt czy unikalność uniemożliwiają jego wielokrotne powtarzanie. Względy bezpieczeństwa ograniczają także liczebność grup studenckich w przypadku zajęć laboratoryjnych. Celowe jest ponadto wprowadzanie nowych (pilotowych) form dydaktycznych w odniesieniu do przypadku zajęć laboratoryjnych, by dało się je w przyszłości masowo wykorzystać, po wdrożeniu masowego kształcenia uniwersyteckiego na odległość (tzw. Long–Distance Learning).

W obu przypadkach założono, że współpracownicy oraz studenci będą mieli możliwość śledzenia przebiegu realizowanego eksperymentu za pomocą zwykłej przeglądarki WWW. W szczególnych przypadkach będzie istniała możliwość odczytu danych pomiarowych i wyników obliczeń w trakcie trwania eksperymentu.

Dalej…