Wnioski i uwagi końcowe

  1. Wykorzystując HP VEE i uniwersalny pulsator zbudowano wirtualne stanowisko badawcze.
  2. Stanowisko pozwala na zdalną obserwację i zbieranie danych on–line z prowadzonego eksperymentu współpracującym instytucjom badawczym.
  3. Zaproponowana technologia może być również wykorzystana w dydaktyce: zarówno do prowadzenia zajęć stacjonarnych jak również w przypadku ,,szkolenia na odległość”.

Dalej…