Publications

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Perspective of sol-gel hydrophobic silica deposited using low-pressure cold spray and ultrasonic atomizing for automotive coatings (Anna Gibas, Jolanta Gąsiorek), In Journal of Translogistics, volume 7, 2021. [bibtex] [pdf]
[2] Photocatalytic activity enhancement of low-pressure cold-sprayed TiO2 coatings induced by long-term water vapor exposure (Wioletta Seremak, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Anna Gibas, Marcin G. Winnicki), In Journal of Thermal Spray Technology, 2021. [bibtex] [doi]
[3] Low pressure cold spraying of TiO2 on acrylonitrile butadiene styrene (ABS) (Marcin G. Winnicki, Anna Gibas, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski), In Surface & Coatings Technology, volume 406, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[4] Prospects of low-pressure cold spray for superhydrophobic coatings (Anna Gibas, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Marcin G. Winnicki), In Coatings [Dokument elektroniczny], volume 9, 2019. [bibtex] [doi]
[5] Tlenkowe materiały proszkowe otrzymywane metodą zol-żel jako atrakcyjny substrat do nanoszenia powłok techniką niskociśnieniowego natryskiwania na zimno (Anna Gibas, Michał Gnych), Chapter in Nowoczesne technologie XXI w. : przegląd, trendy i badania. T. 1 (Alicja Danielewska, Monika Maciąg, eds.), Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2019. [bibtex] [pdf]
[6] Experimental study of Fe-Ni-Ti-Cr system (Viktoria Hoppe, Anna Gibas, Weronika Grzegorczyk, Marcin Małecki, Mariusz Hasiak), In Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences [Dokument elektroniczny], volume 7, 2019. [bibtex] [pdf]
Refereed Conference Papers
[7] Czy płeć determinuje wizerunek naukowca w popkulturze? (Jan Cieślak, Jakub Palm, Anna Gibas, Kamila Górniak, Inga Kicior), In , 2020. [bibtex] [pdf]
[8] Czy popkultura wypaczyła fantastykę naukową? (Anna Gibas, Inga Kicior), In , 2020. [bibtex] [pdf]
[9] Ultrasonic atomizing as a feasible method of sol-gel coatings fabrication (Anna Gibas, Jolanta Gąsiorek), In , 2020. [bibtex] [pdf]
[10] Hydrophobic coatings by Low Pressure Cold Spray (Anna Gibas, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Marcin G. Winnicki), In International Sol-Gel Conference. Next generation : book of abstracts, St. Petersburg, Russia, August 25-30, 2019., 2019. [bibtex] [pdf]
[11] Cold-sprayed TiO2 and Ag-TiO2 coatings produced using sol-gel amorphous powders (Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Anna Gibas, Marcin G. Winnicki), In International Sol-Gel Conference. Next generation : book of abstracts, St. Petersburg, Russia, August 25-30, 2019., 2019. [bibtex] [pdf]
Powered by bibtexbrowser