Publikacje

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Preparation of visible-light active oxygen-rich TiO2 coatings using low pressure cold spraying (Anna Gibas, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Marcin G. Winnicki, Daniel Ociński), In Coatings, volume 12, 2022. [bibtex] [pdf] [doi]
[2] Photocatalytically-assisted oxidative adsorption of As(III) using sustainable multifunctional composite material – Cu2O doped anion exchanger (Irena Jacukowicz-Sobala, Agnieszka Ciechanowska, Elżbieta Kociołek-Balawejder, Anna Gibas, Adrian S. Zakrzewski), In Journal of Hazardous Materials, volume 431, 2022. [bibtex] [pdf] [doi]
[3] Perspective of sol-gel hydrophobic silica deposited using low-pressure cold spray and ultrasonic atomizing for automotive coatings (Anna Gibas, Jolanta Gąsiorek), In Journal of Translogistics, volume 7, 2021. [bibtex] [pdf]
[4] Photocatalytic activity enhancement of low-pressure cold-sprayed TiO2 coatings induced by long-term water vapor exposure (Wioletta Seremak, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Anna Gibas, Marcin G. Winnicki), In Journal of Thermal Spray Technology, 2021. [bibtex] [doi]
[5] Low pressure cold spraying of TiO2 on acrylonitrile butadiene styrene (ABS) (Marcin G. Winnicki, Anna Gibas, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski), In Surface & Coatings Technology, volume 406, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[6] Prospects of low-pressure cold spray for superhydrophobic coatings (Anna Gibas, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Marcin G. Winnicki), In Coatings [Dokument elektroniczny], volume 9, 2019. [bibtex] [doi]
[7] Tlenkowe materiały proszkowe otrzymywane metodą zol-żel jako atrakcyjny substrat do nanoszenia powłok techniką niskociśnieniowego natryskiwania na zimno (Anna Gibas, Michał Gnych), Chapter in Nowoczesne technologie XXI w. : przegląd, trendy i badania. T. 1 (Alicja Danielewska, Monika Maciąg, eds.), Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2019. [bibtex] [pdf]
[8] Experimental study of Fe-Ni-Ti-Cr system (Viktoria Hoppe, Anna Gibas, Weronika Grzegorczyk, Marcin Małecki, Mariusz Hasiak), In Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences [Dokument elektroniczny], volume 7, 2019. [bibtex] [pdf]
Refereed Conference Papers
[9] Low pressure cold sprayed TiO2 suspension coatings for visible-light photocatalytic applications (Anna Gibas, Marcin G. Winnicki, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski), In 6th International Thermal Spraying and Hardfacing Conference, ITSHC 2022 : progress, application and modern technologies : book of abstacts, 2022. [bibtex] [pdf] [doi]
[10] An attempt to form aluminium bronze coatings by low pressure cold-spraying of mixed Al-Cu-(Al2O3) powders (Anna Gibas, Marcin G. Winnicki, Marek Jasiorski, Agnieszka Baszczuk, Wojciech Łapa), In , 2022. [bibtex]
[11] Morphology and structure of selected low-pressure cold sprayed TiO2 coatings analysed for working as photocatalysts (Anna Gibas, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Marcin G. Winnicki), In , 2022. [bibtex]
[12] Czy płeć determinuje wizerunek naukowca w popkulturze? (Jan Cieślak, Jakub Palm, Anna Gibas, Kamila Górniak, Inga Kicior), In , 2020. [bibtex] [pdf]
[13] Czy popkultura wypaczyła fantastykę naukową? (Anna Gibas, Inga Kicior), In , 2020. [bibtex] [pdf]
[14] Ultrasonic atomizing as a feasible method of sol-gel coatings fabrication (Anna Gibas, Jolanta Gąsiorek), In , 2020. [bibtex] [pdf]
[15] Hydrophobic coatings by Low Pressure Cold Spray (Anna Gibas, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Marcin G. Winnicki), In International Sol-Gel Conference. Next generation : book of abstracts, St. Petersburg, Russia, August 25-30, 2019., 2019. [bibtex] [pdf]
[16] Cold-sprayed TiO2 and Ag-TiO2 coatings produced using sol-gel amorphous powders (Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Anna Gibas, Marcin G. Winnicki), In International Sol-Gel Conference. Next generation : book of abstracts, St. Petersburg, Russia, August 25-30, 2019., 2019. [bibtex] [pdf]
Powered by bibtexbrowser