Kompozyty magnetoreologiczne – badania modele

Termin: Środa 14 stycznia 2004, godzina 11:15, sala: 316 B1

Prelegent: Daniel Lewandowski

Autor przedstawił podstawowe informacje na temat materiałów, ich przykładowych zastosowań