Mechanika Ośrodków Niejednorodnych

W środę, 11 maja, w Łagowie rozpoczyna się Ogólnopolskie Kolokwium Mechanika Ośrodków Niejednordnych poświęcone modelowaniu zjawisk fizycznych zachodzących w kompozytach.

W trakcie kolokwium prezentowane będą następujące prace z Instytutu:

  • Daniel LEWANDOWSKI, Grażyna ZIĘTEK Wybrane modele konstytutywne dla kompozytów magnetoreologicznych
  • Dorota ANISZEWSKA, Marek RYBACZUK Modele chaotycznego wzrostu defektów w materiale
  • Julita CZOPOR, Marek RYBACZUK Modelowanie procesu relaksacji metodą ruchomych automatów komórkowych
  • Piotr KOTOWSKI Fraktalne charakterystyki przełomu ceramiki
  • Jerzy KALETA, Przemysław KIJAK, Piotr ZAJĄC Badanie tłumienia w elastomerach magnetoreologicznych w następstwie cyklicznego ścinania
  • Jacek BOMBA, Jerzy KALETA Modelowanie wpływu naprężeń wstępnych na tłumienie w materiałach o gigantycznej magnetostrykcji
  • Jerzy KALETA, Jarosław HOFFMANN, Wojciech WIŚNIEWSKI Efekt termosprężysty w układzie cyklicznie zginanym. Odstępstwo od prawa Thomsona
  • Magdalena FASSA, Marek RYBACZUK Fraktalne modele wzrostu martenzytu w foliach w następstwie przemiany typu termicznego
  • Bartłomiej FASSA, Jerzy KALETA Fraktalne charakterystyki ewolucji martenzytu w foliach austenitycznych w następstwie odkształcenia
  • Jerzy KALETA, Paweł KUSTROŃ, Daniel LEWANDOWSKI Tłumienie drgań w belce z wykorzystaniem układu adaptacyjnego z kompozytem magnetoreologicznym