ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

PT Pracownicy Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej.

Proszę przyjąć szczere życzenia rodzinnych, spokojnych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz zdrowia i pomyślności w Nowym Roku.

Szanowni Państwo!

Święta i nadchodzący Nowy Rok jak zwykle skłaniają do refleksji, podsumowań i snucia planów na przyszłość. Rok 2008 był dla naszego Instytutu dobrym czasem. Mamy bardzo dobry dorobek publikacyjny, znacząco poprawiła się nasza baza laboratoryjna, wypromowaliśmy kolejnych doktorów nauk technicznych, uległa wzmocnieniu Rada Instytutu, nie myślimy zachowawczo, ale realnie zabiegamy o wszechstronny rozwój Instytutu. Nasza mała społeczność nie jest skonfliktowana, przeciwnie jest postrzegana jako miejsce konsekwentnej realizacji ambitnych zamierzeń. Mam nadzieję, że w 2009 roku będziemy mogli przystąpić do skokowego polepszenia warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych  w  naszym budynku oraz przy okazji poprawić warunki naszej pracy. Pragnę zatem Wszystkim Państwu szczerze i serdecznie podziękować za zaangażowanie w sprawy Instytutu, życzyć zdrowia i satysfakcji z własnego dorobku oraz szczęścia w życiu prywatnym. 

Grzegorz Pękalski

 

Wrocław, 22 grudnia 2008

Życzenia Świateczne

WSZYSTKIM PRACOWNIKOM I DOKTORANTOM
Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej
składam najlepsze życzenia
radosnych, spkojnych, pogodnych i rodzinnych
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Dyrektor Instytutu
doc. dr inż. Grzegorz PĘKALSKI 

 

ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW I-19

 

Wielce Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki i Koledzy!

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku pragnę przesłać Państwu najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym. Życzę spełnienia planów zawodowych i sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Dołożę wszelkich starań, by nadal tworzyć w Instytucie warunki do spokojnej, konstruktywnej i przebiegającej w warunkach wzajemnej życzliwości pracy.

Z wyrazami poważania i sympatii

Grzegorz PĘKALSKI 

 

Zmiany w podziale zadań we władzach Uczelni

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym 23/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r., w sprawie wprowadzenia zmian w podziale zadań we władzach Uczelni w okresie kadencji 2005-2008, z dniem 1 lipca 2006 r. Biuro Zamówień Publicznych podlega bezpośrednio Kanclerzowi Politechniki Wrocławskiej. W związku z powyższym, wnioski dotyczące zamówień publicznych, kierowane dotychczas do Prorektora ds. Organizacji, należy przesyłać do Kanclerza Politechniki Wrocławskiej mgr. Ryszarda Żukowskiego, pokój 138 w bud. A1 (sekretariat).

Na podstawie biuletynu eBIP.

Zmiany w organizacji ruchu w niedziele

W związku z uruchomieniem wszystkich relacji ruchu na Rondzie Reagana na placu Grunwaldzkim, od 4 kwietnia br. zmieniona została organizacja ruchu na ulicach Marii Skłodowskiej-Curie, Wybrzeże Wyspiańskiego, Smoluchowskiego, Łukasiewicza i Norwida. Przywrócony tam został stan sprzed rozpoczęcia remontu placu Grunwaldzkiego.

Zgodnie z wcześniejszym komunikatem (eBIP nr 237), dotyczącym organizacji 25. Maratonu Wrocław, 22 kwietnia br. (niedziela), w godz. od 9.50 do 11.50 zamknięty zostanie ruch kołowy na Wybrzeżu Wyspiańskiego oraz jedna nitka Osi Grunwaldzkiej w kierunku do pl. Dominikańskiego. Wobec powyższego dojazd do budynków Politechniki Wrocławskiej bezpośrednio położonych przy Wybrzeżu Wyspiańskiego, będzie możliwy ulicami Skłodowskiej-Curie, Smoluchowskiego, Łukasiewicza i Norwida. Kierujący ruchem wskażą szczegółowe rozwiązania ruchu.

Zmiany w organizacji ruchu

Zastępca kanclerza ds. administracji i organizacji zawiadamia, że w nocy z 20 na 21 września br. (sobota/niedziela) następuje tymczasowa zmiana organizacji ruchu w rejonie Kampusu Głównego.

Zamknięta zostanie ulica Smoluchowskiego na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Norwida.

Dopuszczenie wymienionego odcinka ulicy Smoluchowskiego do ruchu, po wymianie nawierzchni, planowane jest od 1 października br. Ruch kołowy ulicą Łukasiewicza i Wybrzeżem Wyspiańskiego na odcinku od ul. Łukasiewicza w kierunku mostu Grunwaldzkiego odbywał się będzie w obu kierunkach, zaś od ul. Łukasiewicza w stronę mostu Zwierzynieckiego będzie możliwy ruch jednokierunkowy w kierunku ul. Skłodowskiej-Curie.

Ulica Norwida, na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Skłodowskiej-Curie, została wyłączona z ruchu, w pozostałej części będzie przejezdna w obu kierunkach.

Zmiany w organizacji ruchu

Zastępca kanclerza ds. administracji i organizacji informuje, że w nocy z 31.08.08 r. na 01.09.08 r. firma SKANSKA S.A. przystąpi do kolejnego etapu remontu ul. Norwida.

W związku z powyższym zostanie całkowicie zamknięty odcinek od ul. Smoluchowskiego do ul. Marii Skłodowskiej-Curie, natomiast do ruchu przywrócony będzie odcinek od Wybrzeża Wyspiańskiego do ul. Smoluchowskiego.

Przewidywany czas trwania wykonywanych prac: od 01.09.2008 r. do końca września br.