Archiwa tagu: Kompozyty

Laboratorium testowania zbiorników wysokociśnieniowych

cisnienie23 listopada 2005, o godzinie 11:15, w sali 117 B1 odbyła się prezentacja nowo otwartego (a znajdującego się w budynku B2) laboratorium testowania zbiorników wysokociśnieniowych.

Autorami prezentacji byli Wojciech Błażejewski, Tomasz Czapliński, Jerzy Kaleta oraz Aleksander Przygoda. Prezentował — aleksander Przygoda.

Po seminarium mieliśmy możliwość ,,zwiedzenia” Laboratorium.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Daniela Lewandowskiego

OGŁOSZENIE
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz.U.65/03 poz.595)
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie informuje, że e dniu
30 listopada 2005r. (środa) o godz. 9:15
we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25 w sali 316 w budynku B-1
odbedzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Daniela LEWANDOWSKIEGO

na temat:

"Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych.
Badania, modele, identyfikacja"

 Promotor:

dr hab. inż. Jerzy KALETA
Politechnika Wrocławska

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Andrzej SEWERYN
Politechnika Białostocka

prof. dr hab. inż. Jan HOLNICKI-SZULC
IPPT PAN Warszawa

 
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, A-1) we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego (BW) pok.3.51., bud.B-4, ul. Łukasiewicza5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie
i dyskusji na rozprawą.

 

DYREKTOR INSTYTUTU
dr hab. inż. Mieczysław SZATA
 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przywitanie Recenzentów i Promotora oraz członków Rady Naukowej Instytutu.
 3. Przedstawienie sylwetki Doktoranta – referuje: dr hab. inż. Jerzy KALETA – Promotor Doktoranta.
 4. Przedstawienie głównych tez rozprawy doktorskiej pt. "Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyftkacja" – mgr inż. Daniel Lewandowski.
 5. Przedstawienie opinii recenzentów:
  • – Prof. dr hab. inż. – Andrzej SEWERYN – Politechnika Białostocka
  • – Prof. dr hab. inż. – Jan HOLNICKI – SZULC – IPPT PAN Warszawa
 6. Odpowiedzi Doktoranta na recenzje.
 7. Dyskusja.
 8. Wypowiedź Doktoranta.
 9. Zamkniecie części jawnej.
 10. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Daniela Lewandowskiego (glosowanie tajne – glosują profesorowże i doktorzy habilitowani).
 11. Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgrowi inż. Danielowi Lewandowskiemu. (glosowanie tajne – glosują profesorowie i doktorzy habilitowani).

Sprawozdanie z konferencji

W środę, 26 października 2005 w sali 117B1 odbyło się spotkanie Seminarium Dynamiki, na którym uczestnicy konferencji złożyli sprawozdanie:

Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja.

W dniu 22 czerwca 2005r., o godz. 9:00, w sali 117, bud B-1, odbędzie się seminarium na którym mgr inż. Daniel Lewandowski przedstawi referat "Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja"

Seminarium ma być podstawą przyjęcia rozprawy doktorskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Mechanika Ośrodków Niejednorodnych

W środę, 11 maja, w Łagowie rozpoczyna się Ogólnopolskie Kolokwium Mechanika Ośrodków Niejednordnych poświęcone modelowaniu zjawisk fizycznych zachodzących w kompozytach.

W trakcie kolokwium prezentowane będą następujące prace z Instytutu:

 • Daniel LEWANDOWSKI, Grażyna ZIĘTEK Wybrane modele konstytutywne dla kompozytów magnetoreologicznych
 • Dorota ANISZEWSKA, Marek RYBACZUK Modele chaotycznego wzrostu defektów w materiale
 • Julita CZOPOR, Marek RYBACZUK Modelowanie procesu relaksacji metodą ruchomych automatów komórkowych
 • Piotr KOTOWSKI Fraktalne charakterystyki przełomu ceramiki
 • Jerzy KALETA, Przemysław KIJAK, Piotr ZAJĄC Badanie tłumienia w elastomerach magnetoreologicznych w następstwie cyklicznego ścinania
 • Jacek BOMBA, Jerzy KALETA Modelowanie wpływu naprężeń wstępnych na tłumienie w materiałach o gigantycznej magnetostrykcji
 • Jerzy KALETA, Jarosław HOFFMANN, Wojciech WIŚNIEWSKI Efekt termosprężysty w układzie cyklicznie zginanym. Odstępstwo od prawa Thomsona
 • Magdalena FASSA, Marek RYBACZUK Fraktalne modele wzrostu martenzytu w foliach w następstwie przemiany typu termicznego
 • Bartłomiej FASSA, Jerzy KALETA Fraktalne charakterystyki ewolucji martenzytu w foliach austenitycznych w następstwie odkształcenia
 • Jerzy KALETA, Paweł KUSTROŃ, Daniel LEWANDOWSKI Tłumienie drgań w belce z wykorzystaniem układu adaptacyjnego z kompozytem magnetoreologicznym

Testowy dostęp do bazy ESDU

Baza zawiera poradniki, podręczniki, opracowania i oprogramowanie wspomagające badania i projektowanie z wielu dziedzin. Dostęp trwa tylko do 25 marca 2005!

 1. composites
 2. construction engineering
 3. dynamics
 4. engineering structures
 5. fatigue – endurance data
 6. fatgue – fracture mechanics
 7. fluid mechanics, internal flow
 8. fluid mechanics, internal flow (aerospace)
 9. heat transfer
 10. mechanisms
 11. metallic materials data handbook
 12. performance
 13. physical data, chemical engineering
 14. physical data, mechanical engineering
 15. process and environmental technology
 16. sound propagation
 17. stress and strength
 18. structures
 19. tribology
 20. vibration and acoustic fatigue
 21. wind engineering

Więcej informacji na stronach Biblioteki Głównej.

Poniżej abstrakt opisujący zawartość bazy danych o kompozytach:

These volumes provide a rapidly growing collection of data for use in the design of fibre-reinforced laminated composite materials. The information is provided primarily for use in aerospace, but has wide application to other areas of engineering where composite materials offer benefits.The volumes contain the solutions to many strength analysis problems met in the design of fibre-reinforced laminated composite structures. These include failure criteria, plate vibration and buckling, analysis of bonded joints, and stress concentrations, in addition to the calculation of basic stiffnesses and stresses including built-in thermal stresses. Laminated composites can be specified in very many forms and assembled in a multitude of lay-up arrangements. Because of this complexity the only practical form in which many of the solutions can be provided is as a computer program, and Fortran programs are provided for many of the analysis methods. In addition to the freedom to change the overall geometry the designer in composites has the freedom to arrange the material strength and/or stiffness to meet the local loading. This complicates the design process and it is often difficult to select a route to the best combination of geometry and material. The volumes contain guidance on the factors influencing the design and suggest methods of achieving the desired solution.

Testowy dostęp do bazy Technology Research Database

Testowy dostęp do bazy bibliograficzno – abstraktowej Technology Research Database tworzonej przez Cambridge Scientific Abstracts.

Dostęp trwa do 10 lutego 2005.

W skład serwisu Technology Research Database (TRD) wchodzą następujące bazy danych:

 • CSA Engineering Research Database – przegląda ok. 3 tysiące czasopism, patenty, materiały konferencyjne, książki, raporty, z takich dziedzin jak: budownictwo lądowe, ruchy tektoniczne, mechanika, dynamika, inżynieria transportu, zarządzanie i marketing i inne. Zasięg chronologiczny od 1962 roku do chwili obecnej
 • CSA High Technology Research Database with Aerospace- przegląda 1000 czasopism, patenty, materiały konferencyjne, książki, raporty, z takich dziedzin jak: aeronautyka, astronautyka, przestrzeń kosmiczna, informatyka, elektronika, telekomunikacja i inne. Zasięg chronologiczny od 1966 roku do chwili obecnej.
 • CSA Materials Research Database with METADEX – przegląda ok. 3 tysiące czasopism, książki, materiały konferencyjne, raporty, z takich dziedzin jak: inżynieria materiałowa, metalurgia, ceramika, polimerykompozyty i inne. Zasięg chronologiczny od 1966 roku do chwili obecnej 

Testowy dostęp będzie trwał do 10 lutego 2005 roku. Szczegółowych informacji udziela: Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej tel.: 320-29-03, 320-23-08 lub e-mail: infnauk@pwr.wroc.pl

Bierzemy udział w programie badawczym Unii Europejskiej

Kierowany przez dr. hab. inż. Jerzego Kaletę zespół naukowców z Instytutu bierze udział w unijnym projekcie "StorHy" (Storage of Hydrogen), zrzeszającym 35 partnerów z 13 krajów europejskich. Obszerną informację na ten temat umiescił serwis Nauka w Polsce redagowany przez PAP.
oto fragment materiału:

 

"…od lat jednym z celów IMiMT jest rozwój interdyscyplinarnych badań stosowanych, umożliwiających budowę tzw. typoszeregu lekkich, wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych, które umożliwiłyby powszechne stosowanie metanu oraz wodoru jako paliwa samochodowego.

Kompozytowy zbiornik wysokociśnieniowy jest wzorcowym przykładem produktu łączącego w sobie dużą wiedzę naukową i inżynierską z zakresu konstrukcji, technologii, inżynierii materiałowej i metodyki badań doświadczalnych…"

Więcęj na tamat programu StorHy na oficjalnych stronach oraz wyniki wyszukiwania przez Google.