Publications

Books
[1] Diagnostyka pojazdów samochodowych (Piotr Wrzecioniarz, Timur Orjan Abied, Józef Abram, Wojciech Ambroszko, Piotr Biłogan, Roman Boluk, Mariusz Cieślik, Grzegorz Feliczak, Krzysztof Jamroziak, Ludomir Jankowski, Stanisław Kwaśniowski, Jacek Mandosik, Jerzy Marcinkowski, Leszek Stricker, Wojciech Zabłocki, Piotr Zydorowicz), Oficyna Wydaw. PWroc., 2001. [bibtex]
Refereed Articles and Book Chapters
[2] Experimental and numerical study of ballistic resistance of composites based on sandwich metallic foams (Anna G. Dmitruk, Krzysztof Naplocha, Joanna B. Pach, Dariusz Pyka, Grzegorz J. Ziółkowski, Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak), In Applied Composite Materials, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[3] Prompt determination of the mechanical properties of industrial polypropylene sandwich pipes (Sergejs Vidinejevs, Rafał Chatys, Andrey Aniskevich, Krzysztof Jamroziak), In Materials, volume 14, 2021. [bibtex] [doi]
[4] Ballistic impact resistance of bulletproof vest inserts containing printed titanium structures (Paweł Zochowski, Marcin Bajkowski, Roman Grygoruk, Mariusz Magier, Wojciech Burian, Dariusz Pyka, Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak), In Metals, volume 11, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[5] Analysis using the finite element method of a novel modular system of additively manufactured osteofixation plates for mandibular fractures - apreclinical study (Łukasz Pałka, Vitomir Konstantinovic, Piotr Pruszyński, Krzysztof Jamroziak), In Biomedical Signal Processing and Control, volume 65, 2021. [bibtex] [doi]
[6] X-ray computed tomography for the development of ballistic composite (Grzegorz J. Ziółkowski, Joanna B. Pach, Dariusz Pyka, Tomasz Kurzynowski, Krzysztof Jamroziak), In Materials, volume 13, 2020. [bibtex] [doi]
[7] Numerical and experimental studies of the ŁK type shaped charge (Dariusz Pyka, Adam Kurzawa, Mirosław Bocian, Marcin Bajkowski, Mariusz Magier, Janusz Śliwiński, Krzysztof Jamroziak), In Applied Sciences, volume 10, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[8] Experimental and modelling research on coach passengers’ safety in frontal impacts (Krzysztof Jamroziak, Kamil Joszko, Wojciech Wolański, Marek Gzik, Michał Burkacki, Sławomir Suchon, Arkadiusz Szarek, Karol Zielonka), In Archives of Civil and Mechanical Engineering, volume 20, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[9] Friction mechanism features of the nickel‐based composite antifriction materials at high temperatures (Adam Kurzawa, Tetiana Roik, Oleg Gavrish, Iuliia Vitsiuk, Mirosław Bocian, Dariusz Pyka, Paweł Zając, Krzysztof Jamroziak), In Coatings, volume 10, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[10] Assessment of the impact resistance of a composite material with EN AW-7075 matrix reinforced with α-Al2O3 particles using a 7.62 × 39 mm projectile (Adam Kurzawa, Dariusz Pyka, Krzysztof Jamroziak, Marcin Bajkowski, Mirosław Bocian, Mariusz Magier, Jan Koch), In Materials, volume 13, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[11] Analysis of ballistic resistance of composites with EN AW-7075 matrix reinforced with Al2O3 particles (Adam Kurzawa, Dariusz Pyka, Krzysztof Jamroziak), In Archives of Foundry Engineering, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[12] Comparison of numerical modelling methods of innovative materials for ballistic shields (Adrianna Mackiewicz, Dariusz Pyka, Joanna B. Pach, Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian), Chapter in Advanced materials for defense : development, analysis and applications (Raul Fangueiro, Sohel Rana, eds.), Springer, volume 4, 2020. [bibtex] [doi]
[13] Koncepcja i analiza możliwości mapowania ruchomych obiektów na bazie wizyjnego systemu linijkowego (Krzysztof Jamroziak, Mateusz Piesiak, Karol Wachtarczyk), In Modelowanie Inżynierskie, volume 40, 2019. [bibtex] [pdf]
[14] Analysis of heat exchange in the powertrain of a road vehicle with a retarder (Krzysztof Jamroziak, Stanisław Kwaśniowski, Mariusz K. Kosobudzki, Paweł Zając), In Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, volume 21, 2019. [bibtex] [doi]
[15] Experimental analysis of puncture resistance of aramid laminates on styrene-butadiene-styrene and epoxy resin matrix for ballistic applications (Joanna B. Pach, Paulina Mayer, Krzysztof Jamroziak, Sławomir Polak, Dariusz Pyka), In Archives of Civil and Mechanical Engineering, volume 19, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[16] New antifriction composite materials based on tool steel grinding waste (Krzysztof Jamroziak, Tetiana Roik), In WIT Transactions on Engineering Sciences, volume 124, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[17] Ballistic head protection in the light of injury criteria in the case of the Wz.93 combat helmet (Krzysztof Jamroziak, Marcin Bajkowski, Mirosław Bocian, Sławomir Polak, Mariusz Magier, Mariusz K. Kosobudzki, Radosław Stępień), In Applied Sciences, volume 9, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[18] Numerical analysis of the dynamic impact of a gun barrel during firing (Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian, Dariusz Pyka, Maciej Kulisiewicz), Chapter in Mechatronics 2017 - ideas for industrial applications (Jerzy Świder, Sławomir Kciuk, Maciej Trojnacki, eds.), Springer, volume 934, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[19] Experimental and numerical studies on ballistic laminates on the polyethylene and polypropylene matrix (Paulina Mayer, Dariusz Pyka, Krzysztof Jamroziak, Joanna B. Pach, Mirosław Bocian), In Journal of Mechanics, volume 35, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[20] Improved manufacturing performance of a new antifriction composite parts based on copper (Krzysztof Jamroziak, Tetiana Roik, Oleg Gavrish, Iuliia Vitsiuk, Grzegorz Lesiuk, José A. F. O Correia, Abílio M. P. De Jesus), In Engineering Failure Analysis, volume 91, 2018. [bibtex] [pdf]
[21] Metallographic analysis of piercing armor plate by explosively formed projectiles (Adam Kurzawa, Dariusz Pyka, Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Janusz Śliwiński), In Archives of Civil and Mechanical Engineering, volume 18, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[22] Analysis of ballistic resistance of composites based on EN AC-44200 aluminum alloy reinforced with Al2O3 particles (Adam Kurzawa, Dariusz Pyka, Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian, Piotr Kotowski, Paweł Widomski), In Composite Structures, volume 201, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[23] Identification of a subsystem located in the complex dynamical systems subjected to random loads (Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz), In Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, volume 12, 2017. [bibtex] [doi] [cites]
[24] Methods of indentification of definite degenerated and nonlinear dynamic system using specially programmed nonharmonic enforce (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Mariusz Kosobudzki, Maciej Kulisiewicz), In Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control-Transactions of the ASME, volume 139, 2017. [bibtex] [doi]
[25] Analysis of purely harmonic vibrations in non-linear dynamic systems on the example of the non-linear degenerate system (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Mariusz Kosobudzki, Maciej Kulisiewicz), In Procedia Engineering, volume 199, 2017. [bibtex] [pdf]
[26] Numerical modeling of the microstructure of ceramic-metallic materials (Adam Kurzawa, Dariusz Pyka, Joanna B. Pach, Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian), In Procedia Engineering, volume 199, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[27] The experimental and numerical analysis of the ballistic resistance of polymer composites (Joanna B. Pach, Dariusz Pyka, Krzysztof Jamroziak, Paulina Mayer), In Composites. Part B, Engineering, volume 113, 2017. [bibtex] [doi] [cites]
[28] Analysis of material punching including a rotational speed of the projectile (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Mariusz Kosobudzki), In Solid State Phenomena, volume 220-221, 2015. [bibtex] [doi]
[29] Analysis of non-classical models which have been subjected to percussive loads using equations of energy and power (Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian), In Advanced Materials Research, volume 1036, 2014. [bibtex] [doi] [cites]
[30] The analysis of energy consumption of a ballistic shields in simulation of mobile cellular automata (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Mariusz Kosobudzki), In Advanced Materials Research, volume 1036, 2014. [bibtex] [doi]
[31] Identyfikacja właściwości mechanicznych układów poddanych obciążeniom impulsowym w ujęciu nieliniowym modeli dynamicznych (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak), In Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 2014. [bibtex]
[32] An identification of nonlinear dissipative properties of constructional materials at dynamical impact loads conditions (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Maciej Kulisiewicz), In Meccanica, 2014. [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
[33] Energy consumption in mechanical systems using a certain nonlinear degenerate model (Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz), In Journal of Theoretical and Applied Mechanics, volume 51, 2013. [bibtex] [pdf] [cites]
[34] Effect of the attachment of the ballistic shields on modelling the piercing process (Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz), In Mechanika (Kaunas), volume 19, 2013. [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
[35] The identification of degenerated systems in the impact energy dissipation process (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak), In Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, volume 57, 2013. [bibtex] [pdf] [cites]
[36] Koncepcja osobistej osłony balistycznej z wykorzystaniem tkanin aramidowych i węglików spiekanych (Ewa Juskowiak, Radosław Rybczyński, Janusz Kurowski, Krzysztof Jamroziak), In Przetwórstwo Tworzyw, 2012. [bibtex]
[37] Ocena przebijania układów kompozytowych w ujęciu modeli zdegenerowanych (Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz), In Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, 2012. [bibtex] [pdf]
[38] Ocena warunków transportu żołnierzy samochodami ciężarowo-osobowymi wysokiej mobilności na podstawie danych akcelerometrycznych (Tadeusz Smolnicki, Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian, Mariusz Kosobudzki), In Zeszyty Naukowe -- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, volume 43, 2011. [bibtex] [cites]
[39] Application examples of non-classical, elastic-damping models for ballistic impact process (Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz), In Modelowanie Inżynierskie, volume 40, 2010. [bibtex] [cites]
[40] Przykłady zastosowań nieklasycznych modeli sprężysto-tłumiących w procesie uderzenia balistycznego (Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz), In Modelowanie Inżynierskie, volume 7, 2010. [bibtex] [pdf]
[41] Identification of pierced materials characteristics in the aspect of selected degenerated models (Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian), In Journal of KONES, volume 17, 2010. [bibtex] [pdf] [cites]
[42] Analiza komputerowa pewnego energetycznego modelu uszkodzenia układów mechanicznych poddanych długotrwałym obciążeniom dynamicznym (Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz, Krzysztof Jamroziak, Stanisław Piesiak), In Górnictwo Odkrywkowe, volume 51, 2010. [bibtex] [pdf]
[43] Pewna symulacja komputerowa uszkodzenia materiału w warunkach szybkozmiennych obciążeń dynamicznych (Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz, Krzysztof Jamroziak), In Górnictwo Odkrywkowe, volume 51, 2010. [bibtex] [pdf]
[44] Determination of the chain-like non-linear multi-degree-of-freedom systems constant parameters under dynamical complex loads (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Maciej Kulisiewicz), In Proceedings in Applied Mathematics and Mechanic, volume 9, 2009. [bibtex] [pdf] [cites]
[45] Criteria of material selection for ballistic shields in the context of chosen degenerated models (Maciej Kulisiewicz, Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak), In Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, volume 31, 2008. [bibtex] [pdf] [cites]
[46] Dopasowanie parametrów osłony balistycznej balistycznej w relacji model symulacji -- eksperyment (Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz, Stanisław Piesiak), In Górnictwo Odkrywkowe, volume 50/2, 2008. [bibtex]
[47] Identification of composite materials at high speed deformation with the use of degenerated model (Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian), In Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, volume 28, 2008. [bibtex] [pdf] [cites]
[48] Analiza oddziaływań sprężysto-tłumiących w procesach przebijania materiałów z dużymi prędkościami (Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz, Krzysztof Jamroziak), In Górnictwo Odkrywkowe, volume 50/2, 2008. [bibtex] [cites]
[49] Zastosowanie modelu zdegenerowanego z nieliniowym elementem sprężystym w identyfikacji własności dynamicznych elementów maszyn w procesie przebicia (Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz, Stanisław Piesiak), In Czasopismo Techniczne. M, Mechanika, volume 103, 2006. [bibtex]
[50] Zastosowanie komputerowej analizy akustycznej w procesie quasi-statycznego przebijania laminatu balistycznego (Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian), In Górnictwo Odkrywkowe, volume 48, 2006. [bibtex]
[51] Osłony balistyczne z materiałów kompozytowych na osnowie polimerowej (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak), In Czasopismo Techniczne. M, Mechanika, volume 103, 2006. [bibtex]
[52] Analiza procesu przebicia elementów mechanicznych z wykorzystaniem wybranych modeli niesprężystych (Krzysztof Jamroziak, Maciej Kulisiewicz, Stanisław Piesiak), In Problemy Maszyn Roboczych, 2004. [bibtex]
[53] Model zdegenerowany w opisie procesu przebicia elementów maszynowych poddanych obciążeniom udarowym (Krzysztof Jamroziak, Maciej Kulisiewicz, Stanisław Piesiak, Mariusz Wajda), In Problemy Maszyn Roboczych, 2003. [bibtex]
Refereed Conference Papers
[54] Friction films and their influence on the antifriction properties of new high-temperature nickel composites (Krzysztof Jamroziak, Tetiana Roik), In Proceedings of the 8th International Conference on Fracture, Fatigue and Wear, FFW 2020, August 26-27 2020, 2021. [bibtex] [doi]
[55] Numerical study of dynamic properties of a selected material layer of bulletproof shields (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Maciej Kulisiewicz, Joanna B. Pach, Dariusz Pyka), In EURODYN 2020 : XI International Conference on Structural Dynamics, [Athens, Greece 23-26 November 2020] : Proceedings. Vol. 1, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[56] Koncepcja i analiza możliwości mapowania ruchomych obiektów na bazie wizyjnego systemu linijkowego (Krzysztof Jamroziak, Mateusz Piesiak, Karol Wachtarczyk, Przemysław K. Wiewiórski), In 58. Sympozjon ""Modelowanie w Mechanice"" : program., 2019. [bibtex]
[57] Numerical modeling of ballistic resistance of thermoplastic laminate under 9x19 mm Parabellum ammunition (Dariusz Pyka, Joanna B. Pach, Krzysztof Jamroziak), In Engineering Mechanics 2019 : 25th international conference : book of full text, May 13-16, 2019, Svratka, Czech Republic, 2019. [bibtex]
[58] Numerical analysis of energy absorption by sandwich panels on the aramid fiber backing (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Dariusz Pyka, Eryk Babej), In Engineering Mechanics 2019 : 25th international conference : book of full text, May 13-16, 2019, Svratka, Czech Republic, 2019. [bibtex]
[59] Qualitative evaluation of modeling the aramid fabric elementary cell in the piercing process with a 9 mm full metal jacket projectile (Dariusz Pyka, Joanna B. Pach, Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak), In Proceedings of the 14th International Scientific Conference: Computer Aided Engineering, 2019. [bibtex] [doi]
[60] Experimental and metallographic analysis of the energy-absorbing shield subjected to the EFP impact (Adam Kurzawa, Dariusz Pyka, Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian, Janusz Śliwiński), In Computational technologies in engineering (TKI’2018): proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering, 16–19 October 2018, Jora Wielka, Poland, volume 020035, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[61] Concept of a gun barrel based on the layer composite reinforced with continuous filament (Dariusz Pyka, Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Mariusz K. Kosobudzki, Maciej Kulisiewicz), In Computational technologies in engineering (TKI’2018): proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering, 16–19 October 2018, Jora Wielka, Poland, volume 020043, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[62] Structure and properties of the new antifriction composite materials for high-temperature friction units (Krzysztof Jamroziak, Tetiana Roik), In Proceedings of the 7th International Conference on Fracture Fatigue and Wear, FFW 2018, 9–10 July 2018, Ghent University, Belgium, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[63] Selected methods of accelerated durability tests of systems and subsystems of high mobility vehicles (Mariusz Kosobudzki, Krzysztof Jamroziak), In ModTech International Conference - Modern Technologies in Industrial Engineering VI (ModTech 2018), IOP Publishing, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[64] Research on ballistic resistance of DCPD laminate under pistol ammunition fire (Dariusz Pyka, Krzysztof Jamroziak, Grzegorz J. Ziółkowski, Joanna B. Pach, Mirosław Bocian), In Engineering Mechanics 2018 : 24th international conference : extended abstracts, May 14-17, 2018, Svratka, Czech Republic (Cyril Fischer, Jiří Náprstek, eds.), Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[65] Dissipative properties of non-Newtonian fluid under impact load (Krzysztof Jamroziak, Dariusz Pyka, Joanna B. Pach, Mirosław Bocian, Adam Kurzawa, Janusz Kurowski), In Engineering Mechanics 2018 : 24th international conference : extended abstracts, May 14-17, 2018, Svratka, Czech Republic (Cyril Fischer, Jiří Náprstek, eds.), Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[66] Numerical analysis of the dynamic impact of a gun barrel during firing (Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian, Dariusz Pyka, Maciej Kulisiewicz), In International Conference Mechatronics (Jerzy Świder, Sławomir Kciuk, Maciej Trojnacki, eds.), Springer, 2017. [bibtex]
[67] Wpływ rodzaju osnowy polimerowej na przebicie laminatów aramidowych (Joanna B. Pach, Paulina Mayer, Dariusz Pyka, Krzysztof Jamroziak, Sławomir Polak, Ilona Góral), In Kompozyty : konstrukcje warstwowe : VIII sympozjon, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017. [bibtex]
[68] Experimental and numerical analysis of aramid fiber laminates with DCPD resin matrix subjected to impact tests (Mirosław Bocian, Joanna B. Pach, Krzysztof Jamroziak, Mariusz K. Kosobudzki, Sławomir Polak, Dariusz Pyka, Adam Kurzawa, Janusz Kurowski), In 21st Innovative Manufacturing Engineering & Energy International Conference (L. Slătineanu, ed.), EDP Sciences, volume 04013, 2017. [bibtex] [doi]
[69] Analysis of ceramic-metallic composites of ballistic resistance on shots by 5.56 mm ammunition (Adam Kurzawa, Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Dariusz Pyka), In Engineering Mechanics 2017 : 23rd international conference : book of full texts (Vladimír Fuis, ed.), Brno University of Technology, 2017. [bibtex] [pdf]
[70] Calculations with the Finite Element Method during the design ballistic armour (Dariusz Pyka, Krzysztof Jamroziak, Wojciech Błażejewski, Mirosław Bocian), In Proceedings of the 13th International Scientific Conference : Computer Aided Engineering (Eugeniusz Rusiński, Damian Pietrusiak, eds.), Springer, 2017. [bibtex] [doi]
[71] The method of determining certain parameters of energy absorption in materials under complex dynamic excitations (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Maciej Kulisiewicz, Stanisław Piesiak), In 2nd International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials, Springer, 2015. [bibtex] [doi]
[72] Identification of the mechanical properties of the systems subjected to the shock loads using the non-linear dynamic models (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Maciej Kulisiewicz), In ENOC 2014: proceedings of 8th European Nonlinear Dynamics Conference (Horst Ecker, Alois Steindl, Stefan Jakubek, eds.), Institute of Mechanics and Mechatronics, Vienna University of Technology, 2014. [bibtex] [pdf]
[73] The identification of nonlinear damping of the selected components of MDOF complex vibratory systems (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Maciej Kulisiewicz), In Proceedings of the 9th International Conference on Structural Dynamics (A. Cunha, ed.), Clássica, Artes Gráficas, 2014. [bibtex] [pdf]
[74] Problemy oceny energochłonności w układach mechanicznych z wykorzystaniem pewnego nieliniowego modelu zdegenerowanego (Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz, Krzysztof Jamroziak, Stanisław Piesiak), In Problemy rozwoju maszyn roboczych: XXV konferencja naukowa, 2012. [bibtex]
[75] Analiza wybranych modeli zdegenerowanych poddanych obciążeniom udarowym z wykorzystaniem równań bilansu energii i mocy (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Maciej Kulisiewicz), In Problemy rozwoju maszyn roboczych: XXV konferencja naukowa, 2012. [bibtex]
[76] Analiza energochłonności osłon balistycznych w symulacji ruchomymi automatami komórkowymi (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Maciej Kulisiewicz), In Problemy rozwoju maszyn roboczych: XXV konferencja naukowa, 2012. [bibtex]
[77] Modele zdegenrowane w zastosowaniu do przebijania elementów maszyn poddanych uderzeniom (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Maciej Kulisiewicz, Stanisław Piesiak), In Problemy rozwoju maszyn roboczych: XXII konferencja naukowa, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2009. [bibtex]
[78] Analiza procesu pochłaniania energii w lekkich osłonach balistycznych (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Maciej Kulisiewicz, Stanisław Piesiak), In Problemy rozwoju maszyn roboczych: XXII konferencja naukowa, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2009. [bibtex]
[79] Analiza eksperymentalna procesu przebijania aramidowych osłon balistycznych (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Maciej Kulisiewicz, Stanisław Piesiak), In Problemy rozwoju maszyn roboczych: XXI konferencja naukowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2008. [bibtex]
[80] Kryteria doboru i oceny blachy pancernej w aspekcie zabudowy balistycznej pojazdu (Krzysztof Jamroziak, Łukasz Konat, Mirosław Bocian, Grzegorz Pękalski), In Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia Uzbrojenie '2007, WITU, 2007. [bibtex]
[81] Proces przebicia elementów maszyn w kontekście doboru materiałów z zastosowaniem wybranych modeli zdegenerowanych (Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz, Stanisław Piesiak), In Problemy rozwoju maszyn roboczych. XX Konferencja naukowa, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 2007. [bibtex]
[82] Strukturalne aspekty uderzenia balistycznego na przykładzie pocisku z rdzeniem stalowym i jednorodnej płyty pancernej (Krzysztof Jamroziak, Łukasz Konat, Mirosław Bocian, Grzegorz Pękalski), In Naukowe aspekty techniki uzbrojenia. VI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa. Materiały konferencyjne, WAT, 2006. [bibtex]
[83] The deformation analysis of the composite material based on specific inelastic material (Maciej Kulisiewicz, Stanisław Piesiak, Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak), In XIVth Scientific Conference, The issues of development, production and maintenance of weapon systems, volume 95, 2005. [bibtex] [cites]
[84] Analiza deformacji materiałów kompozytowych w oparciu o pewien model niesprężysty (Maciej Kulisiewicz, Stanisław Piesiak, Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak), In Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia, WITU, 2005. [bibtex] [cites]
[85] Ocena skuteczności kompozytowych osłon balistycznych (Joanna Budnik, Krzysztof Jamroziak, Maciej Kulisiewicz), In Tworzywa sztuczne w budowie maszyn. X Seminarium. Referaty, Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki. Wydział Mechaniczny PKrak., 2003. [bibtex]
Other Publications
[86] Patent. Polska, nr 237229. Materiał kompozytowy przeciwcierny na bazie miedzi. (Tetiana Roik, Krzysztof Jamroziak, Grzegorz Lesiuk, Oleg Gavrish, Iuliia Vitsiuk), 2021. [bibtex] [pdf]
[87] Sposób wyznaczania właściwości dysypatywno-sprężystych materiałów (Maciej Kulisiewicz, Krzysztof Jamroziak), 2008. (Zgłosz. pat. nr P 385483 z 20.06.2008) [bibtex]
Powered by bibtexbrowser