JRC

Wspólne Centrum Badawcze – (Joint Research Center – JRC)

Co to JRC?

JRC jest Dyrekcją Generalną (Directorate-General) Komisji Europejskiej zajmującą się zapewnieniem niezależnych badań naukowych oraz wsparcia technicznego, pozwalającymi tworzyć nowe oraz weryfikować istniejące strategie polityczne Unii Europejskiej.

Zgodnie z decyzją Rady 2006/975/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0975:PL:NOT ) Wspólne Centrum Badawcze – WCB (Joint Research Centre – JRC) prowadzi podstawowe badania, zapewnia know-how oraz wsparcie naukowe i techniczne w procesie kształtowania polityk UE. Ważną funkcją jest promowanie transferu technologicznego wyników badań, aby tworzyć przemysłową wartość dodaną, jak również wspierać wspólnotowe polityki dotyczące innowacji. Utworzone 43 lata temu w celu zapewniania specjalistycznej wiedzy europejskiej w dziedzinie energii jądrowej, z czasem centrum stało się ogromną, zróżnicowaną i wielofunkcyjną instytucją badawczą całkowicie zintegrowaną z Komisją.

W skład WCB wchodzi siedem instytutów naukowych zlokalizowanych w pięciu Państwach Członkowskich Unii Europejskiej:

 1. Institute for Reference Materials and Measurements – IRMM (Geel, Belgia) http://irmm.jrc.ec.europa.eu/
 2. Institute for Energy and Transport – IET (Petten, Holandia)
  http://iet.jrc.ec.europa.eu/
 3. Institute for Transuranium Elements – ITU (Eggenstein-Leopoldshafen, Niemcy) http://itu.jrc.ec.europa.eu/
 4. Institute for the Protection and Security of the Citizen – IPSC (Ispra, Włochy) http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/
 5. Institute for Environment and Sustainability – IES (Ispra, Włochy) http://ies.jrc.ec.europa.eu/
 6. Institute for Health and Consumer Protection – IHCP (Ispra, Włochy)
  http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/
 7. Institute for Prospective Technological Studies – IPTS (Seville, Hiszpania)
  http://ipts.jrc.ec.europa.eu/

Jedna myśl w temacie “JRC”

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Kultura eksperymentu