IHCP

Institute for Health and Consumer Protection – czyli Instytut ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów

IHCP jest jednym z siedmiu instytutów JRC Komisji Europejskiej

DZIAŁY:

  1. Żywność i Produkty Konsumenckie (Food and Consumer Products)
  2. Zdrowie Publiczne (Public Health)
  3. Nanotechnologia (Nanotechnology)
  4. Alternatywy dla Badań na Zwierzętach (Alternatives to Animal Testing)
  5. Organizmy Modyfikowane Genetycznie (Genetically Modified Organisms – GMO)

Do głównych zadań instytutu należą:

  • Badania i Ocena Chemiczna (Chemical Assessment and Testing)
  • Wsparcie Publiczne w Zakresie Ochrony Zdrowia (Public Health Policy Support)
  • Genomika i Biologia Molekularna (Molecular Biology and Genomics)
  • Nanobionauki (Nanobiosciences)
  • Systemy Toksykologiczne (Systems Toxicology)

Na zdjęciu: wizyta Prezydenta Barroso  i Komisarza Geoghegan-Quinn  w JRC Ispra: pierwszy rząd: D. Wilkinson, L. de Richemont, D. Ristori, J. M. Barroso, M. Geoghegan-Quinn, J. Bell, G. De Santi, E. Anklam, K. Maruszewski, A. C. Bournoville; 2nd row: S. Lechner, T. Fanghaenel, J. Bensted-Smith, L. Hordijk, D. Chirondojan, J. P. Michel, P. Van Nes, G. Schmuck, A. Nevens.

Kultura eksperymentu