Microstructure investigations and magnetic after-effect in amorphous and nanocrystalline Fe-Zr-Ti-B-Cu alloy

by Mariusz Hasiak, Marcel Miglierini, Jerzy Kaleta, Józef Zbroszczyk, Ehrenfried Zschech
Reference:
Microstructure investigations and magnetic after-effect in amorphous and nanocrystalline Fe-Zr-Ti-B-Cu alloy (Mariusz Hasiak, Marcel Miglierini, Jerzy Kaleta, Józef Zbroszczyk, Ehrenfried Zschech), In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, volume 320, 2008.
Bibtex Entry:
@Article{	 000164168,
 author	= {Hasiak, Mariusz and Miglierini, Marcel and Kaleta, Jerzy and Zbroszczyk, Józef and Zschech, Ehrenfried},
 title		= {Microstructure investigations and magnetic after-effect in amorphous and nanocrystalline Fe-Zr-Ti-B-Cu alloy},
 journal	= {Journal of Magnetism and Magnetic Materials},
 year		= {2008},
 volume	= {320},
 number	= {20},
 pages		= {e783-e786},
 doi		= {10.1016/j.jmmm.2008.04.045},
 important	= {cccb70be},
 keywords	= {stopy amorficzne, stopy nanokrystaliczne, mikrostruktura, spektroskopia Mössbauera, podatność magnetyczna, opóźnienie magnetyczne}
}