Właściwości magnetomechaniczne i mikrostruktura stopu Ni50Mn25Ga20Ti5 z magnetyczną pamięcią kształtu

by Amadeusz Łaszcz, Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta
Reference:
Właściwości magnetomechaniczne i mikrostruktura stopu Ni50Mn25Ga20Ti5 z magnetyczną pamięcią kształtu (Amadeusz Łaszcz, Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta), In XLV Szkoła Inżynierii Materiałowej (Piotr Biały, ed.), Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2017.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 000211587,
 author	= {Łaszcz, Amadeusz and Hasiak, Mariusz and Kaleta, Jerzy},
 title		= {Właściwości magnetomechaniczne i mikrostruktura stopu Ni50Mn25Ga20Ti5 z magnetyczną pamięcią kształtu},
 booktitle	= {XLV Szkoła Inżynierii Materiałowej},
 year		= {2017},
 editor	= {Piotr Biały},
 pages		= {94-98},
 address	= {Kraków-Rytro},
 publisher	= {Wydawnictwo Naukowe Akapit},
 keywords	= {materiały SMART, stopy z pamięcią kształtu, NiMnga, odwracalna przemiana martenzytyczna},
 owner		= {automat},
 timestamp	= {2017.10.10}
}