Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie

by Jerzy Kaleta
Reference:
Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie (Jerzy Kaleta), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013.
Bibtex Entry:
@Book{		 Kaleta2013,
 title		= {Materiały magnetyczne {S}mart. {B}udowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie},
 publisher	= {Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej},
 year		= {2013},
 author	= {Kaleta, Jerzy},
 address	= {Wrocław},
 isbn		= {9788374938204},
 important	= {cccb70be},
 keywords	= {kompozyty magnetoreologiczne, materiały o gigantycznej magnetostrykcji, Terfenol-D, efekt magnetokaloryczny, elastomery magnetoreologiczne, magnetowizja, energy
		 harvesting},
 timestamp	= {2014.07.08},
 url		= {http://www.dbc.wroc.pl/Content/26271/kaleta_materialy_magnetyczne.pdf}
}