Strategie wobec wyzwań technologicznych XXI wieku

by Wacław Kasprzak
Reference:
Strategie wobec wyzwań technologicznych XXI wieku (Wacław Kasprzak), In Wrocław jako europejska metropolia nauki i regionalne centrum innowacyjne. Konferencja naukowa. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 2000.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Kasprzak2000a,
  author	= {Kasprzak, Wacław},
  title		= {Strategie wobec wyzwań technologicznych XXI wieku},
  booktitle	= {Wrocław jako europejska metropolia nauki i regionalne centrum innowacyjne. Konferencja naukowa. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego},
  year		= {2000},
  pages		= {51-78},
  address	= {Wrocław},
  keywords	= {prognozowanie, technologia}
}