Microstructure and magnetic properties of bulk amorphous and nanocrystalline Fe61Co10Zr2.5Hf2.5Nb2W2B20 alloy

by M Nabiałek, Józef Zbroszczyk, Jacek Olszewski, Mariusz Hasiak, Wanda H Ciurzyńska, Katarzyna Sobczyk, Jan Świerczek, Jerzy Kaleta, Agnieszka Błachowicz
Reference:
Microstructure and magnetic properties of bulk amorphous and nanocrystalline Fe61Co10Zr2.5Hf2.5Nb2W2B20 alloy (M Nabiałek, Józef Zbroszczyk, Jacek Olszewski, Mariusz Hasiak, Wanda H Ciurzyńska, Katarzyna Sobczyk, Jan Świerczek, Jerzy Kaleta, Agnieszka Błachowicz), In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, volume 320, 2008.
Bibtex Entry:
@Article{	 Nabialek2008,
 author	= {Nabiałek, M and Zbroszczyk, Józef and Olszewski, Jacek and Hasiak, Mariusz and Ciurzyńska, Wanda H and Sobczyk, Katarzyna and Świerczek, Jan and Kaleta,
		 Jerzy and Błachowicz, Agnieszka},
 title		= {Microstructure and magnetic properties of bulk amorphous and nanocrystalline Fe61Co10Zr2.5Hf2.5Nb2W2B20 alloy},
 journal	= {Journal of Magnetism and Magnetic Materials},
 year		= {2008},
 volume	= {320},
 number	= {20},
 pages		= {e787-e791},
 doi		= {10.1016/j.jmmm.2008.04.046},
 important	= {cccb70be},
 keywords	= {stopy amorficzne, spektroskopia Mössbauera, dezakomodacja}
}