Microstructure and magnetic properties of Fe-Co-Nd-Y-B obtained by suction casting method

by Jacek Olszewski, Józef Zbroszczyk, Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta, M Nabiałek, Piotr Brągiel, Katarzyna Sobczyk, Wanda H Ciurzyńska, Jan Świerczek, Agnieszka Błachowicz
Reference:
Microstructure and magnetic properties of Fe-Co-Nd-Y-B obtained by suction casting method (Jacek Olszewski, Józef Zbroszczyk, Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta, M Nabiałek, Piotr Brągiel, Katarzyna Sobczyk, Wanda H Ciurzyńska, Jan Świerczek, Agnieszka Błachowicz), In Journal of Rare Earths, volume 27, 2009.
Bibtex Entry:
@Article{	 Olszewski2009,
 author	= {Olszewski, Jacek and Zbroszczyk, Józef and Hasiak, Mariusz and Kaleta, Jerzy and Nabiałek, M and Brągiel, Piotr and Sobczyk, Katarzyna and Ciurzyńska, Wanda
		 H and Świerczek, Jan and Błachowicz, Agnieszka},
 title		= {Microstructure and magnetic properties of Fe-Co-Nd-Y-B obtained by suction casting method},
 journal	= {Journal of Rare Earths},
 year		= {2009},
 volume	= {27},
 number	= {4},
 pages		= {680-683},
 doi		= {10.1016/S1002-0721(08)60315-4},
 important	= {cccb70be},
 keywords	= {spektroskopia Mössbauera, materiały magnetyczne}
}