Publications

(SELECTED)

Books
[1] Innowacje — strategie techniczne i rozwojowe (Wacław Kasprzak, Karol I Pelc), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. [bibtex]
[2] Measurements, dimensions, invariant models and fractals (Wacław Kasprzak, Bertold Lysik, Marek Rybaczuk), Wroclaw University of Technology: Ukrainian Society on Fracture Mechanics: Spolom, 2004. ([excerpt]) [bibtex]
[3] Wyzwania technologiczne — prognozy i strategie (Wacław Kasprzak, Karol I Pelc), Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1999. [bibtex]
[4] Komputerowy system obsługi eksperymentu (Anna Bartkowiak, Bogdan Kasprzak, Wacław Kasprzak, Wojciech Myszka, Maciej Popkiewicz, Ewaryst Rafajłowicz, Adam Sielicki, Mieczysław Szata, Janusz Zaleski, Jan Zarzycki, Roman Zmyślony, Stefan Zontek), (Wojciech Myszka, ed.), WNT, 1991. [bibtex]
[5] Dimensional analysis in the identification of mathematical models (Wacław Kasprzak, Bertold Lysik, Marek Rybaczuk), World Scientific, 1990. [bibtex] [cites]
[6] Struktura organizacyjna placówek naukowych a sterowanie badaniami (Wacław Kasprzak, Karol I Pelc), Chapter in , 1974. [bibtex]
[7] Badania wytrzymałościowe konstrukcji stalowych i elementów maszyn odkrywkowych (Leszek Gołaski, Wacław Kasprzak, Bertold Lysik), Dolnośl. Biuro Proj. Górn, 1966. [bibtex]
Refereed Articles and Book Chapters
[8] Podróż ku tradycjom Lwowa z dziejów wrocławskiego środowiska akademickiego (Wacław Kasprzak, Karol I Pelc), In Nauka, 2018. [bibtex] [pdf]
[9] Exploration of human desires: a new perspective on foresight and social planning (Wacław Kasprzak, Karol I Pelc), In Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, 2017. [bibtex]
[10] Tworzenie silnej uczelni — z doświadczeń Politechniki Wrocławskiej (Wacław Kasprzak), In Nauka, 2014. [bibtex] [pdf]
[11] Mierniki naukometryczne w sterowaniu działalnością naukową i w rankingach placówek (Wacław Kasprzak), In Zagadnienia Naukoznawstwa, volume 172, 2007. [bibtex]
[12] Struktura dyscyplinowa nauki i jej użytki w pracy badawczej i nauczycielskiej (Wacław Kasprzak), In Zagadnienia Naukoznawstwa, volume 169, 2006. [bibtex]
[13] Similarity and model designing in a nonscalar description of an examined process (Wacław Kasprzak), In Journal of Theoretical and Applied Mechanics, volume 41, 2003. [bibtex] [pdf]
[14] A fitting model and a sensible model (Wacław Kasprzak), In Systems Analysis, Modelling, Simulation, volume 33, 1998. [bibtex]
[15] Multistage construction of a mathematical model of a process, based on dimensional analysis (Wacław Kasprzak, Bertold Lysik), In Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences.Serie des Sciences Techniques, volume 25, nr 10, 1977. [bibtex]
[16] Problems of the selection of a dimensional base in experiment design and planning (Wacław Kasprzak, Bertold Lysik, Mieczysław Szata), In Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Techniques, volume 25, 1977. [bibtex]
[17] Problemy budowy modelu matematycznego procesu w metodologii eksperymentu (Wacław Kasprzak, Bertold Lysik), In Studia Filozoficzne, volume R. 20, nr 2, 1976. [bibtex]
[18] Theoretical and practical principles of the strain and stress state determination inside a single grain of a polycrystal (Wacław Kasprzak, Stefan Pilcer, Mieczysław Wojtas), In Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences.Serie des Sciences Techniques, volume 22, nr 1, 1974. [bibtex]
[19] On the computer oriented procedure for dimensional analysis (Wacław Kasprzak, Bertold Lysik), In Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences.Serie des Sciences Techniques, volume 22, nr 9, 1974. [bibtex]
[20] Pomiar stanu odkształcania w obszarze jednego ziarna polikryształu przy pomocy promieni X (Wacław Kasprzak), In Archiwum Hutnictwa, volume T. 13, z. 2, 1968. [bibtex]
[21] Projektowanie pomiarów tensometrycznych i przetwarzanie ich wyników (Roger Kapała, Wacław Kasprzak, Bertold Lysik), In Przegląd Prac.Miernictwo.Politechnika Wrocławska.Instytut Materiałoznawstwa, 1968. [bibtex]
[22] Obliczanie własności sprężystych polikryształów na podstawie stałych sprężystych monokryształów (Wacław Kasprzak), In Archiwum Hutnictwa, volume 12, 1967. [bibtex]
[23] Podstawy teoretyczne metod pomiarów stanu odkształcania i wielkości pochodnych (Wacław Kasprzak), In Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej.Mechanika, volume z. 21, 1967. [bibtex]
[24] O obliczeniach statystycznych kratowych konstrukcji suwnic (Leszek Gołaski, Wacław Kasprzak), In Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej.Mechanika, volume z. 5, 1960. [bibtex]
Refereed Conference Papers
[25] Działalność organizacyjna prof. dr. hab. Wiesława M. Grudzewskiego na Politechnice Wrocławskiej (Wacław Kasprzak), In Dla przyszłości (Irena Hejduk, Andrzej Herman, eds.), Difin, 2014. [bibtex]
[26] O głównych tendencjach rozwojowych Politechniki Wrocławskiej (Wacław Kasprzak), In Śląska Republika Uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Slezská Vědecká Obec. Vol. 6 (Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak, eds.), Neisse Verlag ; Wrocław Oficyna Wydawnicza ATUT -- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. [bibtex]
[27] Analysis of human needs as a basis for research policy (Wacław Kasprzak, Karol I Pelc), In Organizacja badań naukowych i kształcenia kadr, Wrocław, 18-21 września 1975. Cz. 1, Polit. Wrocł, 1975. [bibtex]
[28] Research programme management in university (Wacław Kasprzak, Karol I Pelc), In Fourth International Congress Project Management in the Seventies Congress, Paris, France, September 30-October 3, 1974. Book 3, AFCET, 1974. (843f6afc) [bibtex]
Powered by bibtexbrowser