Publications

Refereed Articles and Book Chapters
[1] ArF-excimer laser as a potential tool for manufacturing of biomedical polymeric devices (Bogusz D. Stępak, Magdalena J. Kobielarz, Małgorzata Gazińska, Konrad Szustakiewicz, Celina Pezowicz, Arkadiusz Antończak), In Express Polymer Letters, volume 15, 2021. [bibtex] [doi]
[2] Intra-aneurysm sac pressure measurement using a thin pressure wire during endovascular aneurysm repair (Maciej Antkiewicz, Wiktor Kuliczkowski, Marcin Protasiewicz, Magdalena J. Kobielarz, Piotr Barć, Maciej Malinowski, Katarzyna Frączkowska, Katarzyna Kulikowska, Marcin Merenda, Krzysztof Jacyna, Tomasz Dawiskiba, Dariusz Janczak), In Advances in Clinical and Experimental Medicine, volume 30, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[3] Relationship between calcification, atherosclerosis and matrix proteins in the aorta (Aleksandra Kuzan, Jerzy Wiśniewski, Krzysztof Maksymowicz, Magdalena J. Kobielarz, Andrzej Gamian, Agnieszka Chwiłkowska), In Folia Histochemica et Cytobiologica, volume 59, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[4] Influence of atherosclerosis on anisotropy and incompressibility of the human thoracic aortic wall (Marta M. Kozuń, Agnieszka Chwiłkowska, Celina Pezowicz, Magdalena J. Kobielarz), In Biocybernetics and Biomedical Engineering, volume 41, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[5] Effect of collagen fibres and elastic lamellae content on the mechanical behaviour of abdominal aortic aneurysms (Magdalena J. Kobielarz), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 22, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[6] Laser texturing as a way of influencing the micromechanical and biological properties of the poly(L-lactide) surface (Magdalena Tomanik, Magdalena J. Kobielarz, Jarosław Filipiak, Maria Szymonowicz, Agnieszka Rusak, Katarzyna Mroczkowska, Arkadiusz Antończak, Celina Pezowicz), In Materials, volume 13, 2020. [bibtex] [doi]
[7] Laser-modified PLGA for implants: in vitro degradation and mechanical properties (Magdalena J. Kobielarz, Magdalena Tomanik, Katarzyna Mroczkowska, Konrad Szustakiewicz, Magdalena Oryszczak, Anna Mazur, Arkadiusz Antończak, Jarosław Filipiak), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 22, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[8] Mechanical and structural properties of different types of human aortic atherosclerotic plaques (Magdalena J. Kobielarz, Marta M. Kozuń, Marlena E. Gąsior-Głogowska, Agnieszka Chwiłkowska), In Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, volume 109, 2020. [bibtex] [doi]
[9] Physicochemical and mechanical properties of CO2 laser-modified biodegradable polymers for medical applications (Magdalena J. Kobielarz, Małgorzata Gazińska, Magdalena Tomanik, Bogusz D. Stępak, Konrad Szustakiewicz, Jarosław Filipiak, Arkadiusz Antończak, Celina Pezowicz), In Polymer Degradation and Stability, volume 165, 2019. [bibtex] [doi]
[10] The impact of development of atherosclerosis on delamination resistance of the thoracic aortic wall (Marta M. Kozuń, Magdalena J. Kobielarz, Agnieszka Chwiłkowska, Celina Pezowicz), In Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, volume 79, 2018. [bibtex] [doi]
[11] The content of collagen type II in human arteries is correlated with the stage of atherosclerosis and calcification foci (Aleksandra Kuzan, Agnieszka Chwiłkowska, Celina Pezowicz, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Gamian, Krzysztof Maksymowicz, Magdalena J. Kobielarz), In Cardiovascular Pathology, volume 28, 2017. [bibtex] [doi]
[12] The intima with early atherosclerotic lesions is load-bearing component of human thoracic aorta (Magdalena J. Kobielarz, Marta M. Kozuń, Aleksandra Kuzan, Krzysztof Maksymowicz, Wojciech Witkiewicz, Celina Pezowicz), In Biocybernetics and Biomedical Engineering, volume 37, 2017. [bibtex] [doi]
[13] The influence of poly(l-lactide) surface modyfication by CO2 and excimer lasers on mechanical properties (Magdalena Tomanik, Magdalena J. Kobielarz, Arkadiusz Antończak, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz), In Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów, volume 19, 2016. [bibtex] [pdf]
[14] Hydrolytic degradation od PLLA and PLGA with surface modified by CO2 laser :preliminary study (Magdalena Tomanik, Magdalena J. Kobielarz, Arkadiusz Antończak, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz), In Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów, volume 19, 2016. [bibtex] [pdf]
[15] Qualitative and quantitative assessment of collagen and elastin in annulus fibrosus of the physiologic and scoliotic intervertebral discs (Magdalena J. Kobielarz, Sylwia Szotek, Maciej Głowacki, Joanna Dawidowicz, Celina Pezowicz), In Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, volume 62, 2016. [bibtex] [doi]
[16] Influence of selective digestion of elastin and collagen on mechanical properties of human aortas (Magdalena J. Kobielarz, Agnieszka Chwiłkowska, Artur Turek, Krzysztof Maksymowicz, Monika Marciniak), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 17, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
[17] Zawartość osteopontyny w tętnicach a kalcyfikacja i stopień miażdżycy (Aleksandra Kuzan, Agnieszka Chwiłkowska, Magdalena J. Kobielarz, Wojciech Witkiewicz), Chapter in Od biotechnologii do ochrony środowiska = From biotechnology to environmental protection [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa. T. 2 (pod Krystyny Walińskiej, ed.), [Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego], 2014. [bibtex]
[18] Wpływ miażdżycy na parametry mechaniczne ściany naczynia krwionośnego człowieka (Marta M. Kozuń, Magdalena J. Kobielarz, Krzysztof Maksymowicz, Piotr Dzięgiel, Celina Pezowicz), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2014 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. [bibtex] [pdf]
[19] Parametry mechaniczne jako wskaźniki w ocenie stopnia rozwoju tętniaka aorty brzusznej oraz prawdopodobieństwa jego pęknięcia (Marta M. Kozuń, Magdalena J. Kobielarz), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2014 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. [bibtex] [pdf]
[20] Zawartość cholesterolu we fragmentach tętnic - studium 34 przypadków (Aleksandra Kuzan, Agnieszka Chwiłkowska, Magdalena J. Kobielarz), In Annales Academiae Medicae Silesiensis, volume 68, 2014. [bibtex] [pdf]
[21] Radioisotopic investigation of crosslinking density in bovine pericardium used as a biomaterial (Artur Turek, Beata Cwalina, Magdalena J. Kobielarz), In Nukleonika, volume 58, 2013. [bibtex] [pdf]
[22] Experimental characterization of the mechanical properties of the abdominal aortic aneurysm wall under uniaxial tension (Magdalena J. Kobielarz, Ludomir Jankowski), In Journal of Theoretical and Applied Mechanics, volume 51, 2013. [bibtex] [pdf]
[23] Wpływ warstwowej budowy aorty piersiowej na jej właściwości mechaniczne (Marta M. Kozuń, Magdalena J. Kobielarz, Krzysztof Maksymowicz, Celina Pezowicz), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2013 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. [bibtex] [pdf]
[24] FT-Raman spectroscopic study of human skin subjected to uniaxial stress (Marlena E. Gąsior-Głogowska, Małgorzata Komorowska, Jerzy Hanuza, Mirosław Mączka, Adam Zając, Maciej Ptak, Romuald Będziński, Magdalena J. Kobielarz, Krzysztof Maksymowicz, Piotr Kuropka, Sylwia Szotek), In Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, volume 18, 2013. [bibtex] [doi]
[25] Spectroscopic techniques in the study of human tissues and their components.Pt. 2,Raman spectroscopy (Sylwia Olsztyńska-Janus, Marlena E. Gąsior-Głogowska, Katarzyna Szymborska-Małek, Małgorzata Komorowska, Wojciech Witkiewicz, Celina Pezowicz, Sylwia Szotek, Magdalena J. Kobielarz), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 14, 2012. [bibtex] [pdf] [doi]
[26] Glikacja białek macierzy zewnątrzkomórkowej i jej znaczenie w miażdżycy (Aleksandra Kuzan, Agnieszka Chwiłkowska, Magdalena J. Kobielarz, Celina Pezowicz, Andrzej Gamian), In Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej [Dokument elektroniczny], volume 66, 2012. [bibtex] [pdf] [doi]
[27] Spectroscopic techniques in the study of human tissues and their components.Pt. 1,IR spectroscopy (Sylwia Olsztyńska-Janus, Katarzyna Szymborska-Małek, Marlena E. Gąsior-Głogowska, Tomasz J. Walski, Małgorzata Komorowska, Wojciech Witkiewicz, Celina Pezowicz, Magdalena J. Kobielarz, Sylwia Szotek), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 14, 2012. [bibtex] [pdf] [doi]
[28] Structural and biophysical properties of arterial calcium deposition (Magdalena J. Kobielarz), In Journal of Biomechanics, volume 45, 2012. [bibtex]
[29] Wykrywanie obecności końcowych produktów zaawansowanej glikacji (AGE) w tętnicach z różnym stopniem zaawansowania zmian miażdżycowych (Aleksandra Kuzan, Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Agnieszka Chwiłkowska, Krzysztof Maksymowicz, Andrzej Gamian, Magdalena J. Kobielarz, Celina Pezowicz), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2012 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. [bibtex] [pdf]
[30] Mechanobiology of soft tissues: FT-Raman spectroscopic studies (Marlena E. Gąsior-Głogowska, Małgorzata Komorowska, Jerzy Hanuza, Mirosław Mączka, Romuald Będziński, Magdalena J. Kobielarz), In Challenges of Modern Technology, volume 2, 2011. [bibtex]
[31] Metabolizm kolagenu i jego rola w miażdżycy (Aleksandra Kuzan, Agnieszka Chwiłkowska, Magdalena J. Kobielarz), In Polski Merkuriusz Lekarski, volume 31, 2011. [bibtex]
[32] Assessment of mechanical properties of arterial calcium deposition (Marcin Kot, Magdalena J. Kobielarz, Krzysztof Maksymowicz), In Transactions of FAMENA, volume 35, 2011. [bibtex]
[33] Biomechanical definition of mechanical properties of the normal abdominal aortic walls and abdominal aortic aneurysm walls (J. Gnus, Wojciech Witkiewicz, Willy Hauzer, Magdalena J. Kobielarz, Monika Pfanhauser, Romuald Będziński, Sebastian Bałasz), Chapter in Chirurgie der abdominalen und thorakalen Aorta (Ralph I. Rückert, Wolfgang Hepp, Bernd Luther, eds.), Springer, volume Bd. 11, 2011. [bibtex] [doi]
[34] Mechanical properties of the cerebrum: application in neurosurgical procedures (Magdalena J. Kobielarz, Sylwia Szotek, Piotr Kuropka, Krzysztof Maksymowicz, Małgorzata Morawska-Sołtysik), In Strain, volume 47, 2011. [bibtex] [doi]
[35] Potential indicators of the degree of abdominal aortic aneurysm development in rupture risk estimation (Krzysztof Maksymowicz, Magdalena J. Kobielarz, Joanna Czogała), In Advances in Clinical and Experimental Medicine, volume 20, 2011. [bibtex] [pdf]
[36] Elastin and collagen fibres alterations for abdominal aortic aneurysms population with constant maximum diameter size (Magdalena J. Kobielarz, Krzysztof Maksymowicz, Romuald Będziński), In Engineering of Biomaterials, volume 14, 2011. [bibtex] [pdf]
[37] Determination of the mechanical properties of the skin of pig foetuses with respect to its structure (Małgorzata A. Żak, Piotr Kuropka, Magdalena J. Kobielarz, Agnieszka Dudek, Katarzyna Kaleta-Kuratewicz, Sylwia Szotek), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 13, 2011. [bibtex] [pdf]
[38] Biomechanical effect of rapid mucoperiosteal palatal tissue expansion with the use of osmotic expanders (Mariusz Wysocki, Kazimierz Kobus, Sylwia Szotek, Magdalena J. Kobielarz, Piotr Kuropka, Romuald Będziński), In Journal of Biomechanics, volume 44, 2011. [bibtex] [doi]
[39] Inżynieria biomedyczna - metoda dostrzeżenia w pacjencie człowieka (Magdalena J. Kobielarz, Chrystian P. Klonecki-Olech), Chapter in Pedagogia afirmacji człowieka jako osoby (pod Mariana Włosińskiego, ed.), Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011. [bibtex]
[40] Structural alteration of collagen fibres - spectroscopic and mechanical studies (Marlena E. Gąsior-Głogowska, Małgorzata Komorowska, Jerzy Hanuza, Maciej Ptak, Magdalena J. Kobielarz), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 12, 2010. [bibtex] [pdf]
[41] Ocena możliwości automatyzacji układu do rozciągania próbek na użytek spektroskopii Ramana (Jakub Wilk, Chrystian P. Klonecki-Olech, Magdalena J. Kobielarz), In Aktualne Problemy Biomechaniki, 2010. [bibtex]
[42] Histological and ultrastructural evaluation of the walls of abdominal aortic aneurysms (Magdalena J. Kobielarz, Krzysztof Maksymowicz, Katarzyna Kaleta, Piotr Kuropka, Krzysztof Marycz, Romuald Będziński), In Engineering of Biomaterials, volume 13, 2010. [bibtex]
[43] Influence of methylene blue-mediated photooxidation on mechanical properties of porcine pericardium (Artur Turek, Magdalena J. Kobielarz, Beata Cwalina, Romuald Będziński), In Engineering of Biomaterials, volume 13, 2010. [bibtex]
[44] FT-Raman spectroscopic study of thoracic aortic wall subjected to uniaxial stress (J. Hanuza, Mirosław Mączka, Marlena E. Gąsior-Głogowska, Małgorzata Komorowska, Magdalena J. Kobielarz, Romuald Będziński, Sylwia Szotek, Krzysztof Maksymowicz, K. Hermanowicz), In Journal of Raman Spectroscopy, volume 41, 2010. [bibtex] [doi]
[45] Effect of diet on mechanical properties of horse's hair (Małgorzata Kania, Dorota Mikołajewska, Krzysztof Marycz, Magdalena J. Kobielarz), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 11, 2009. [bibtex] [pdf]
[46] 3D laser scanning as a method of registration of large and complex spatial relations for the needs of forensic medicine and crime detection - assessment of applicability (Krzysztof Maksymowicz, Magdalena J. Kobielarz, Tomasz Jurek), In Wiadomości Konserwatorskie, 2009. [bibtex] [pdf]
[47] Human skin properties determined by mechanical tests and Raman spectroscopy (Sylwia Szotek, Romuald Będziński, Magdalena J. Kobielarz, Marlena E. Gąsior-Głogowska, Małgorzata Komorowska, Krzysztof Maksymowicz, Jerzy Hanuza, Krzysztof Hermanowicz), In Engineering of Biomaterials, volume 12, 2009. [bibtex] [pdf]
[48] Comparison analysis of chemical elements composition of abdominal aortic aneurysms and normal abdominal aortic walls (Magdalena J. Kobielarz, Krzysztof Marycz, Sylwia Szotek, Romuald Będziński), In Engineering of Biomaterials, volume 12, 2009. [bibtex] [pdf]
[49] Zastosowanie spektroskopii Ramana do monitorowania zmian strukturalnych białek w tkankach miękkich poddanych rozciąganiu (Marlena E. Gąsior-Głogowska, Agnieszka Orawczak, Małgorzata Komorowska, Romuald Będziński, Sylwia Szotek, Magdalena J. Kobielarz, Jerzy Hanuza, Mirosław Mączka, Norbert Pośpieszny), In Przegląd Techniczny, 2009. [bibtex]
[50] Mechanical and structural properties of abdominal aortic aneurysms (Magdalena J. Kobielarz, Sylwia Szotek, Piotr Kuropka, Katarzyna Kaleta), In Engineering of Biomaterials, volume 11, 2008. [bibtex] [pdf]
[51] Investigation of mechanical properties of the skin (Sylwia Szotek, Romuald Będziński, Magdalena J. Kobielarz, Bogusława Żywicka, Stanisław Pielka, Piotr Kuropka), In Engineering of Biomaterials, volume 11, 2008. [bibtex] [pdf]
[52] Mechanical response of brain to mechanical stimuli - animal model investigation (Sylwia Szotek, Magdalena J. Kobielarz, Krzysztof Maksymowicz), In Neurologia i Neurochirurgia Polska, volume 41, 2007. [bibtex] [pdf]
[53] Biomechanical characteristics of the abdominal aortic wall (Wojciech Witkiewicz, Jan Gnus, Willy Hauzer, Magdalena J. Kobielarz, Romuald Będziński, Sylwia Szotek, Mariusz Kosiński, Monika Pfanhauser, Sebastian Bałasz), In Acta Angiologica, volume 13, 2007. [bibtex]
Refereed Conference Papers
[54] Mechaniczne uwarunkowania procesu przenoszenia obciążeń przez ściany naczyń krwionośnych (Magdalena J. Kobielarz, Agnieszka Chwiłkowska), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum, Wrocław, 14-15 czerwca 2019 roku : materiały konferencyjne., 2019. [bibtex] [pdf]
[55] Excimer laser micromachining-forming without influencing the mechanical behaviour of biodegradable polymers (Magdalena Tomanik, Magdalena J. Kobielarz, Bogusz D. Stępak, Arkadiusz Antończak, Celina Pezowicz, Jarosław Filipiak), In 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polimeric Biomaterials, ISBPPB 2018, 15-18 July 2018, Kraków, Poland [Dokument elektroniczny] : final programme and book of abstracts., 2018. [bibtex] [pdf]
[56] Wpływ zmian miażdżycowych na właściwości mechaniczne warstw ścian naczyń krwionośnych (Marta M. Kozuń, Magdalena J. Kobielarz, Celina Pezowicz), In Advances in applied biomechanics & 15. Jubileuszowa Konferencja Naukowa ""Majówka Młodych Biomechaników"" im. Prof. Dagmary Tejszerskiej [Dokument elektroniczny] : streszczenia., 2018. [bibtex] [pdf]
[57] Laser irradiated biopolymers for scaffolds with controlled degradation properties (Magdalena Tomanik, Magdalena J. Kobielarz, Celina Pezowicz, Jarosław Filipiak), In 20-th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : abstract book, Kraków, September 20-22, 2017., 2017. [bibtex] [pdf]
[58] Ocena zmian właściwości mechanicznych polimerów biodegradowalnych w procesie degradacji hydrolitycznej (Magdalena Oryszczak, Magdalena J. Kobielarz), In Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Naukowców Wieczór Naukowca 2017 : wokół człowieka [Dokument elektroniczny] : program i streszczenia, 2017. [bibtex] [pdf]
[59] Ocena właściwości mechanicznych poli-L-laktydu w trakcie degradacji hydrolitycznej (Magda Karaś, Magdalena J. Kobielarz), In Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Naukowców Wieczór Naukowca 2017 : wokół człowieka [Dokument elektroniczny] : program i streszczenia, 2017. [bibtex] [pdf]
[60] Właściwości mechaniczne i strukturalne włóknin do zastosowań medycznych (Alicja Kucharczyk, Artur Turek, Magdalena J. Kobielarz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VII sympozjum, Wrocław, 24-25 czerwca 2016 : materiały konferencyjne., 2016. [bibtex]
[61] Właściwości mechaniczne polimerów biodegradowalnych skoniugowanych z lekami (Magdalena Kordiak, Artur Turek, Magdalena J. Kobielarz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VII sympozjum, Wrocław, 24-25 czerwca 2016 : materiały konferencyjne., 2016. [bibtex]
[62] Mechanical characteristics of calcium deposit :inverse problem solution based on nano-indentation experiments (Tomasz Gajewski, Magdalena J. Kobielarz, Krzysztof Szajek, Tomasz Łodygowski), In Biomechanics 2016 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstract, Biała Podlaska, September 5-7, 2016, Poland, 2016. [bibtex]
[63] The effect of smooth muscle cells relaxation on mechanical properties of abdominal aortic aneurysm wall (Marta M. Kozuń, Agnieszka Chwiłkowska, Krzysztof Maksymowicz, Magdalena J. Kobielarz), In Biomechanics 2016 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstract, Biała Podlaska, September 5-7, 2016, Poland, 2016. [bibtex]
[64] Związek między wapnieniem tętnic a zawartością głównych białek budulcowych (Aleksandra Kuzan, Agnieszka Chwiłkowska, Jerzy Wiśniewski, Magdalena J. Kobielarz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum, Wrocław, 19-20 czerwca 2015 : materiały konferencyjne., 2015. [bibtex]
[65] Mechanical properties of the valve chordae tendineae (Magdalena J. Kobielarz, Marta Szalkowska, Adrian Janiszewski), In Biomechanics 2014 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstracts, Łódź, September 1-3, 2014, Poland, 2014. [bibtex]
[66] Evaluation of mechanical properties of porcine valve leaflet (Magdalena J. Kobielarz, Ilona Korczak, Artur Turek), In Biomechanics 2014 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstracts, Łódź, September 1-3, 2014, Poland, 2014. [bibtex]
[67] Influence of the collagen and elastin fibers on the mechanical response of blood vessel wall (Marta M. Kozuń, Magdalena J. Kobielarz, Agnieszka Chwiłkowska, Aleksandra Kuzan, Krzysztof Maksymowicz, Celina Pezowicz), In 30th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Primošten, Croatia, September 25-28, 2013 : proceedings, 2013. [bibtex]
[68] Histologiczna analiza typów kalcyfikacji w tętnicach (Aleksandra Kuzan, Agnieszka Chwiłkowska, Magdalena J. Kobielarz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : IV sympozjum, Wrocław, 20-21 czerwca 2013 : materiały konferencyjne., 2013. [bibtex]
[69] Różnorodność składu białek macierzy zewnątrzkomórkowej w obrębie jednej tętnicy (Aleksandra Kuzan, Agnieszka Chwiłkowska, Magdalena J. Kobielarz), In Młodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - nowe trendy w naukach przyrodniczych, III edycja - Wrocław, 1.12.2012, Poznań, 8.12.2012 i Kraków, 16.12.2012, Poznań, 12.01.2013. Cz. 8, Nauki przyrodnicze. T. 3, 2012. [bibtex]
[70] Structural composition of calcium deposits (Magdalena J. Kobielarz), In Biomechanics 2012 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics, Białystok, 16-19 September 2012 : book of abstracts, 2012. [bibtex]
[71] Charakterystyka tętnic po selektywnym trawieniu (Marta Lindner, Agnieszka Chwiłkowska, Aleksandra Kuzan, Magdalena J. Kobielarz, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum, Wrocław, 25-26 maja 2012 : materiały konferencyjne., 2012. [bibtex]
[72] Zawartość głównych białek macierzy zewnątrzkomórkowych we fragmentach ścian tętnic zmienionych miażdżycowo (Aleksandra Kuzan, Agnieszka Chwiłkowska, Magdalena J. Kobielarz, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum, Wrocław, 25-26 maja 2012 : materiały konferencyjne., 2012. [bibtex]
[73] Właściwości mechaniczne nici ścięgnistych zastawki mitralnej (Adrian Janiszewski, Magdalena J. Kobielarz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum, Wrocław, 25-26 maja 2012 : materiały konferencyjne., 2012. [bibtex]
[74] Właściwości mechaniczne ścian aort (Monika Marciniak, Romuald Będziński, Agnieszka Chwiłkowska, Krzysztof Maksymowicz, Magdalena J. Kobielarz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : II sympozjum, Wrocław, 15-16 kwietnia 2011 : materiały konferencyjne., 2011. [bibtex]
[75] Wpływ długotrwałego mrożenia tkanek kolagenowych na ich widma ramanowskie (Marlena E. Gąsior-Głogowska, Małgorzata Komorowska, Jerzy Hanuza, Magdalena J. Kobielarz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : II sympozjum, Wrocław, 15-16 kwietnia 2011 : materiały konferencyjne., 2011. [bibtex]
[76] Properties of PLA-based polymers and their changes during degradation (Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Romuald Będziński, Jarosław Filipiak, Magdalena J. Kobielarz), In Book of abstracts of the 37th Solid Mechanics Conference, SolMech 2010, Warsaw, Poland, September 6-10, 2010, 2010. [bibtex]
[77] Assessment of arterial calcium deposition mechanical properties (Marcin Kot, Magdalena J. Kobielarz, Krzysztof Maksymowicz, Anna M. Nikodem, Romuald Będziński), In 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, September 22nd-25th, 2010, Wrocław University of Technology, Wrocław, Poland., 2010. [bibtex]
[78] Mechanical properties of selective digested aortic walls (Magdalena J. Kobielarz, Romuald Będziński, Agnieszka Chwiłkowska, Krzysztof Maksymowicz, Monika Marciniak), In 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, September 22nd-25th, 2010, Wrocław University of Technology, Wrocław, Poland., 2010. [bibtex]
[79] The mechanical properties of fibres and yarns in different group of animals (Małgorzata A. Żak, Magdalena J. Kobielarz), In 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics [Dokument elektroniczny] : YSESM 2010, Trieste, Italy, July 7-9, 2010, 2010. [bibtex] [pdf]
[80] Wyznaczenie mechanicznych właściwości skóry w odniesieniu do jej budowy strukturalnej (Małgorzata A. Żak, Sylwia Szotek, Magdalena J. Kobielarz, Piotr Kuropka, Agnieszka Dudek, Katarzyna Kaleta-Kuratewicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : I sympozjum, Wrocław, 16-17 kwietnia 2010 : materiały konferencyjne, 2010. [bibtex]
[81] Incompressibility and isotropy of abdominal aortic aneurysms walls (Magdalena J. Kobielarz, Romuald Będziński), In 26th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, September 23rd-26th, 2009, Montanuniversität Leoben, Austria., 2009. [bibtex]
[82] Determination of the skin mechanical properties in the uniaxial tensile test - animal study (Małgorzata A. Żak, Sylwia Szotek, Magdalena J. Kobielarz, Agnieszka Dudek), In 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, 8th YSESM, Györ, Hungary, 20-23 May 2009, 2009. [bibtex]
[83] Investigation of the biophysical properties of skin (Sylwia Szotek, Magdalena J. Kobielarz, Małgorzata A. Żak, Piotr Kuropka, Agnieszka Dudek, Katarzyna Kaleta), In The 2nd International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation, IMETI 2009 : proceedings, Orlando, Florida, USA, July 10-13, 2009. Vol. 1, 2009. [bibtex] [pdf]
[84] Badanie charakterystyk : mechanicznych, mikroskopowych, strukturalnych tkanek układu naczyniowego (Magdalena Sośnicka, Magdalena J. Kobielarz), In Człowiek - cywilizacja - przyszłość : VI Konferencja Naukowa Studentów, Wrocław, 12-14 maja 2008 : referaty. T. 1., 2008. [bibtex]
[85] Właściwości mechaniczne tkanki mózgowej w badaniach in vitro (Małgorzata Morawska-Sołtysik, Sylwia Szotek, Magdalena J. Kobielarz, Romuald Będziński, Piotr Kuropka, Włodzimierz Dudziński), In Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa [Dokument elektroniczny], Wrocław, [12-15] września 2007., 2007. [bibtex]
[86] Właściwości mechaniczne rdzenia kręgowego - badania in vitro na preparatach zwierzęcych (Sylwia Szotek, Romuald Będziński, Magdalena J. Kobielarz, Sylwia Krępacka, Włodzimierz Jarmundowicz, Piotr Kuropka), In Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa [Dokument elektroniczny], Wrocław, [12-15] września 2007., 2007. [bibtex]
[87] Analiza charakteru zmian właściwości mechanicznych ścian aorty brzusznej w procesie formowania się tętniaka (Magdalena J. Kobielarz, Romuald Będziński, Sylwia Szotek, Janusz Gnus, Willy Hauser), In Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa [Dokument elektroniczny], Wrocław, [12-15] września 2007., 2007. [bibtex]
[88] Badanie właściwości mechanicznych skóry z uwzględnieniem spektroskopii Ramana (Sylwia Szotek, Małgorzata Komorowska, Romuald Będziński, Magdalena J. Kobielarz, Marlena E. Gąsior-Głogowska, Mirosław Mączka, Jerzy Hanuza, Norbert Pośpieszny), In Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa [Dokument elektroniczny], Wrocław, [12-15] września 2007., 2007. [bibtex]
[89] The mechanical behavior of brain tissue (Małgorzata Morawska-Sołtysik, Magdalena J. Kobielarz, Włodzimierz Dudziński), In The 6th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. YSESM '07. Proceedings, Vrnjacka Banja, Serbia, 9-12 May 2007., 2007. [bibtex]
[90] Mechanical properties of walls of abdominal aorta and abdominal aortic aneurysm (Magdalena J. Kobielarz), In 2nd Students' Scientific Conference of Biomedical Engineering. Bio-Eng-Young, Szklarska Poręba, April 20-23, 2006., 2006. [bibtex]
[91] Investigation of mechanical properties of the skin (Katarzyna M. Gonera, Sylwia Szotek, Magdalena J. Kobielarz), In The 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics [Dokument elektroniczny], Puchov, Slovakia, May, 10-13th 2006., 2006. [bibtex]
[92] Investigation of mechanical properties of the skin (Sylwia Szotek, Romuald Będziński, Magdalena J. Kobielarz, Stanisław Pielka), In 22nd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Extended abstracts. Italian Association for Stress Analysis [i in.], Monticelli Terme-Parma, Italy, September 28 - October 1, 2005., 2005. [bibtex]
[93] Directional mechanical properties of abdominal aorta - in vitro study (Romuald Będziński, Magdalena J. Kobielarz, Sylwia Szotek, Jarosław Filipiak, Jan Janusz Gnus, Willy Hauser), In 22nd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Extended abstracts. Italian Association for Stress Analysis [i in.], Monticelli Terme-Parma, Italy, September 28 - October 1, 2005., 2005. [bibtex]
[94] Analiza charakterystyk wytrzymałościowych tkanek miękkich na przykładzie aorty brzusznej i tętniaka aorty (Ewelina L. Kozłowska, Agata Kaczkowska, Magdalena J. Kobielarz), In Człowiek - cywilizacja - przyszłość. III Konferencja Naukowa Studentów. Referaty, Wrocław, 23-25 maja 2005. T. 1., 2005. [bibtex]
[95] The analysis of tensile strength characteristics of soft tissue on the example of abdominal aorta and aortic aneurysm (AAA) (Ewelina L. Kozłowska, Agata Kaczkowska, Magdalena J. Kobielarz), In 4th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 4th YSESM. Extended summaries, Castrocaro Terme, (Italy), May 4th-7th 2005., 2005. [bibtex]
[96] The influence of pathogenetic factors on abdominal aortic aneurysm formation - review (Agata Kaczkowska, Magdalena J. Kobielarz, Ewelina L. Kozłowska), In 4th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 4th YSESM. Extended summaries, Castrocaro Terme, (Italy), May 4th-7th 2005., 2005. [bibtex]
[97] Badania właściwości mechanicznych ścian aorty brzusznej (Magdalena J. Kobielarz, Romuald Będziński, Jarosław Filipiak), In XXI Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka, 13-16 października 2004., 2004. [bibtex]
[98] Ocena właściwości mechanicznych ścian aorty brzusznej i jej tętniaka (Magdalena J. Kobielarz, Romuald Będziński, Jarosław Filipiak, Jan Gnus, Willy Hauser), In Mechanika w medycynie. 7 [Seminarium naukowe]. Zbiór prac seminarium naukowego, Rzeszów, [24-25 września 2004], 2004. [bibtex]
[99] Comparison of the mechanical properties of the abdominal aortic aneurysm and normal abdominal aorta's wall (Magdalena J. Kobielarz, Jarosław Filipiak, Romuald Będziński, J. Gnus, W. Hauser, P. Pławski, Wojciech Witkiewicz), In , 2004. [bibtex]
[100] Właściwości mechaniczne ścian aorty brzusznej i ścian jej tętniaka (Magdalena J. Kobielarz, Romuald Będziński, Jarosław Filipiak, J. Gnus, W. Hauser), In Biomechanics 2004. Proceedings of the international conference, Gdańsk, 9-11 September 2004, 2004. [bibtex]
[101] Comperative [właśc. comparative] analysis of mechanical properties of the physiologically proper aorta and abdominal aortic aneurysm (Agata Kaczkowska, Ewelina L. Kozłowska, Magdalena J. Kobielarz), In 1st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Bio-Mech-Young, Szklarska Poręba, 27-30 May 2004., 2004. [bibtex]
[102] Mechanical properties of abdominal aortic aneurysm (AAA) wall and clinical meaning of investigations (Magdalena J. Kobielarz, Jarosław Filipiak, Małgorzata Gmyr), In 2nd Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Extended Summaries, Milano Marittima (Ravenna), May, 7-10, 2003., 2003. [bibtex]
[103] Investigation of the mechanical and clinical properties of the abdominal aorta (Małgorzata Gmyr, Magdalena J. Kobielarz, Jarosław Filipiak, Piotr Pławski), In 2nd Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Extended Summaries, Milano Marittima (Ravenna), May, 7-10, 2003., 2003. [bibtex]
[104] Investigation of the mechanical and clinical properties of the abdominal aorta (Małgorzata Gmyr, Magdalena J. Kobielarz), In Człowiek - cywilizacja - przyszłość. I Konferencja Naukowa Studentów, Wrocław, 19-20 maja 2003., 2003. [bibtex]
[105] Badania wytrzymałościowe tkanek układu krwionośnego na przykładzie aorty brzusznej i jej tętniakowego zwyrodnienia (Małgorzata Gmyr, Magdalena J. Kobielarz, Jan Gnus, Piotr Pławski), In Człowiek - cywilizacja - przyszłość. I Konferencja Naukowa Studentów, Wrocław, 19-20 maja 2003., 2003. [bibtex]
[106] Investigation of the mechanical and clinical properties of the abdominal aorta (Małgorzata Gmyr, Magdalena J. Kobielarz, Jarosław Filipiak), In 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Abstracts, Gyor, Hungary, September 24-27, 2003., 2003. [bibtex]
[107] Investigation of mechanical properties of aorta abdominalis (Jarosław Filipiak, Jan Gnus, Małgorzata Gmyr, Magdalena J. Kobielarz, Piotr Piotr), In 19th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Abstracts. Committee for Mechanics of the Polish Academy of Sciences, Institute of Aeronautics and Applied Mechanics. Warsaw University of Technology, Polanica Zdrój, September 25-28, 2002., 2002. [bibtex]
[108] Chlamydia pneumoniae in aortic aneurysm - biomechanical characteristic of the vascular wall (Wojciech Witkiewicz, J. Gnus, Romuald Będziński, J. Skała, Magdalena J. Kobielarz, Jarosław Filipiak, W. Iwanowski, P. Pławski, J. Czekaj, M. Szalaty-Domagała), In Proceedings of the 13th Conference of European Society of Biomechanics, Wrocław, 1-4.09.2002, 2002. [bibtex]
Other Publications
[109] Patent. Polska nr 228066. Urządzenie do dwuosiowego rozciągania próbek biologicznych : (Celina Pezowicz, Sylwia Szotek, Magdalena J. Kobielarz, Sławomir Wudarczyk), 2018. [bibtex] [pdf]
[110] Sposób badania poddawanych rozciąganiu próbek biologicznych w spektroskopie Ramana i urządzenie do rozciągania badanych próbek biologicznych. (Magdalena J. Kobielarz, Celina Pezowicz, Sławomir Wudarczyk), 2016. [bibtex]
[111] Właściwości mechaniczne i histologiczne struktur aorty brzusznej w procesie rozwoju tętniaka (Magdalena J. Kobielarz), PhD thesis, Politechnika Wrocławska, 2009. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser