Nietypowe

Przykładem przeprowadzenia próby nietypowej było badanie odporności statycznej i zmęczeniowej jezdni mostu kompozytowego przy użyciu pulsatora hydraulicznego (MTS 810), na którym zamocowano połowę koła samochodu ciężarowego.  Do górnej szczęki pulsatora zamontowano koło ciężarowego samochodu terenowego, które przecięto wzdłuż średnicy. Działanie to umożliwiło wykorzystanie przestrzeni roboczej pulsatora oraz pozwoliło na łatwiejszą możliwość obrotowego zamocowania koła w górnym uchwycie pulsatora. W dolnym uchwycie zamontowano sztywny stół stalowy o wymiarach 600 x 2000mm.

Stanowisko to umożliwia także przeprowadzenie badania przetaczania się koła w ruchu zwrotnym (obrót koła +/-45 stopni), na odcinku około 400mm, które realizowane jest przy pomocy siłownika hydraulicznego zasilanego i sterowanego z tegoż pulsatora.

Stanowisko badawczeStanowisko badawcze
Stanowisko badawcze

 

 

 

 

 

 

 

WSTECZ