Rozrywania z wykorzystaniem elastomerów

Laboratorium wykonuje badania rozrywania z wykorzystaniem elastomerów. Badania te symulują obciążenie hydrostatyczne rur przy pomocy wkładki elastomerowej.

WSTECZ