Statyczne i dynamiczne z wykorzystaniem pulsatora

Laboratorium oferuje próby zmęczeniowe z wykorzystaniem pulsatorów hydraulicznych (np. pulsatora hydraulicznego MTS 810).

WSTECZ