Wytrzymałościowe

Laboratorium oferuje możliwość wykonania badań wytrzymałościowych materiałów kompozytowych. Badania te obejmują:

  • quasi-statyczne próby rozciągania (np. wg norm PN-EN ISO 527-3:1998, PN-EN 2561:1999, PN-EN 2747:2001, PN-EN ISO 527-1:2012, PN-EN ISO 527-2:2012,
    PN-EN ISO 527-3:1998, PN-EN ISO 527-4:2000)
  • próby zginania 3-punktowego i 4-punktowego (np. wg norm PN-EN 2562:2001, PN-EN 2746:2001, PN-EN ISO 14125:2001),
  • próby ściskania (np. wg normy PN-EN ISO 604:2006),
  • długotrwałe próby pełzania,
  • próby udarności metodą Charpy’ego (wg normy PN-EN ISO 179-1:2010).

WSTECZ