Projektowanie

Laboratorium oferuje projektowanie:

  • konstrukcji prototypowych – według wytycznych zamawiającego (przykładem może być prototyp kompozytowego pontonu wojskowego – mostu pływającego),
  • zbiorników ciśnieniowych – zgodnie z naszym wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu i badaniu takich zbiorników,
  • procesów technologicznych wytwarzania (jednostkowego lub seryjnego) zadanego wyrobu, dokonujemy również optymalizacji konstrukcji wyrobu pod kątem technologii jego wykonania,
  • urządzeń badawczych do pomiaru zadanych właściwości, zgodnie z obowiązującymi normami (jeżeli one istnieją) lub według procedur zleceniodawcy.