Opis Zespołu Badawczego

Zespół Badawczy Materiałów Kompozytowych działa we Wrocławiu w ramach Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej (W10/K10) na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Jego głównym przedmiotem badań są konstrukcje kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych, wykorzystywanych do magazynowania wysoko sprężonych paliw gazowych. Najwcześniejsze prace realizowane w Zespole z tego zakresu datowane są na lata 90. Równolegle pracownicy Laboratorium już od przeszło ponad 30 lat udzielają się w grupach wytwarzających kompozytowe zbiorniki ciśnieniowe oraz inne wyroby z materiałów kompozytowych. Dorobek Zespołu jest znaczny, czego wyrazem są liczne publikacje, zlecenia, prace na stopień naukowy, granty itp. Wiarygodność uzyskiwanych przez Zespół rezultatów potwierdzona została także jego udziałem w wielu projektach krajowych oraz zagranicznych, czy poprzez wieloletnią współpracę z jego Partnerami.

Obecnie Zespół wykorzystuje unikatowe w skali uczelni krajowych techniki wytwarzania wyrobów kompozytowych są to: metoda nawijania, metoda ciągnienia (pultruzji), metody wykorzystujące ciśnieniowe dozowanie żywic oraz metody infuzyjne takie jak LRTM, VARTM, RTM, LCM i inne.

Zespół dysponuje szeregiem stanowisk badawczych i aparatur. Na jego wyposażeniu znajdują się m.in. nawijarki, suszarki (w tym próżniowe), dozowniki syciw, przeciągarka (pultruzja), autoklaw, prasy czy komora mrożąca (do temperatury minimalnej wynoszącej -60°C). Należy również wspomnieć o urządzeniach do badań zbiorników wysokociśnieniowych, w tym zbiorników do magazynowania wodoru są to m.in. hydrauliczne urządzenie zmęczeniowe KODAL-1 z osprzętem pozwalające na cykliczne zmiany ciśnienia od ciśnienia atmosferycznego do ciśnienia o wartości 1400 bar (także w wysokich temperaturach do +250°C jak i niskich do – 60°C) oraz stanowisko, na którym prowadzona jest próba na rozrywanie do ciśnienia maksymalnego równego 2400 bar.

Długoletnie doświadczenie w przeprowadzaniu eksperymentów na zbiornikach sprawiło,  że zespół opracował również własne procedury projektowania kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych.

B-2

Laboratorium Zbiorników Wysokociśnieniowych Zespołu Badawczego Materiałów Kompozytowych mieści się w budynku B-2 Politechniki Wrocławskiej, przy ul. Smoluchowskiego 25 we Wrocławiu.