Projekty

Zespół Badawczy Materiałów Kompozytowych  jest partnerem oraz wykonawcą wielu projektów europejskich i krajowych dotyczących wysokociśnieniowych zbiorników przeznaczonych do gromadzenia paliw gazowych.  Obecnie Zespół uczestniczy w trzech projektach:

  • COPERNICCOst & PERformaNces Improvement for Cgh2 composite tanks
  • HyPactor – Pre-normative research on resistance to mechanical impact of composite overwrapped pressure vessels
  • HIPHONE – HIgh Pressure tank for HydrOgeN storageE

Zespół brał udział w zakończonych już projektach:

  • StorHy – Hydrogen Storage Systems for Automotive Application
  • InGAS – Integrated GAS Powertrain. Low emissions, CO2 optimised and efficient CNG engines for passenger cars (PC) and light duty vehicles (LDV)
  • HyComp (Enhanced Design Requirements and Testing Procedures for Composite Cylinders intended for the Safe Storage of Hydrogen)
  • HyCube (Hybrid Hydride Hydrogen pressure storage).