Projekt HyCube

hycubeHyCube (Hybrid Hydride Hydrogen pressure storage) to 3-letni projekt, który został rozpoczęty w 2011 roku i dotyczy opracowania skutecznych metod do bezpiecznego  i taniego sposobu magazynowania sprężonego wodoru w pojazdach, transporcie i aplikacjach stacjonarnych. Koordynatorem projektu jest CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives). Projekt jest realizowanych w ramach KIC InnoEnergy.

eitTechnologia bezpiecznego magazynowania wodoru jako nośnika energii jest kluczowa dla rozpowszechnienie się samochodów napędzanych ogniwami paliwowymi oraz odnawialnych źródeł energii, których integracja z siecią elektryczną jest ograniczona ze względu na ich nieregularność (nieciągłość w produkcji energii).

W ramach realizacji przez Laboratorium projektu Hy-Cube opracowana zostanie nowa konstrukcja wysokociśnieniowego zbiornika przeznaczonego do gromadzenia wodoru o nominalnym ciśnieniu pracy wynoszącym 700 barów, spełniającego wszystkie (również te najnowsze) dyrektywy europejskie z tego zakresu.

Istotnym aspektem poznawczym projektu będzie problem oceny kinetyki procesów absorpcji i restytucji wodoru z związków wodorków w warunkach wysokiego ciśnienia. Przewiduje się, że podwyższone ciśnienie otaczające związki wodorków pozwali poprawić wybrane parametry fizyko-chemiczne, które w przypadku zastosowania niskiego ciśnienia są na niezadowalającym poziomie. Podczas absorpcji (wiązania) wodoru, wysokie ciśnienie gazu powoduje zwiększenie tempa procesu wiązania. Po drugie, w trakcie restytucji (uwalniania) wodoru, podwyższone ciśnienie gazu w otoczeniu wodorków sprawia, że dostępność wodoru znacznie się poprawiła. Wyższy zakres ciśnień pracy wodorków pozwala uzyskać wyższy i bardziej zoptymalizowany tzw. poziom odwracalnej pojemności wodorków.

Efektami projektu Hy-Cube będą m.in.:

  • wysokociśnieniowy zbiornik wykonany zgodnie z nowymi europejskimi dyrektywami dotyczącymi pojazdów zasilanych ogniwami paliwowymi (badania na zbiornikach),
  • dostosowanie technologii w celu wytwarzania zbiorników o większej objętości, przeznaczonych do zastosowań stacjonarnych, jako izolowanych odnawialnych źródeł energii (> 1m3, zgodnych z kontenerami typu „20 ft”),
  • zatwierdzenie koncepcji zbiorników hybrydowych, przeznaczonych do równoczesnego gromadzenia wodoru w ciałach stałych (wodorki) oraz pod wysokim ciśnieniem (50-300 barów),
  • demonstracja efektywności niskociśnieniowych zbiorników przeznaczonych do gromadzenia wodoru w ciałach stałych (wodorki), przeznaczonych do stacjonarnych zastosowań w odnawialnych źródłach energii.

WSTECZ