Projekt InGas

ingasInstytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej (IMiMT), a w tym Laboratorium Wysokociśnieniowych Zbiorników Kompozytowych było partnerem w projekcie InGAS – Integrated GAS Powertrain. Low emissions, CO2 optimised and efficient CNG engines for passenger cars (PC) and light duty vehicles (LDV).

InGas (Integrated GAS Powertrain. Low emissions, CO2 optimised and efficient CNG engines for passenger cars (PC) and light duty vehicles (LDV) to projekt współfinansowany przez  Unię  Europejską w ramach 7-go Projektu Ramowego UE, którego koordynatorem było Centro Ricerche FIAT (centrum badawczo-rozwojowe Fiata). Ponadto w projekcie udział wzięli inni partnerzy przemysłowi (w tym m.in: Daimler AG, General Motors Powertrain, Continental Automotive XPERION, VENTREX, MEMS AG, Delphi, Siemens) oraz ośrodki uniwersyteckie (m.in.: Politecnico di Milano, Universitat Stuttgart, Politecnico di Torino, GRAZ University of Technology, Prague University of Technology, Wroclaw University of Technology).

Zadania zespołu badawczego Laboraotorium w konsorcjum Projektu InGAS dotyczyły głownie:

  • badań statycznych (ang. Hydrostatic pressure burst test) i cyklicznych (ang. Pressure cycling test) wysokociśnieniowych butli kompozytowych w temperaturze otoczenia oraz w ekstremalnych temperaturach pracy zbiornika (+85°C,  -40°C).
  • przyśpieszonych badań wytrzymałościowych zbiorników (ang. Accelerated stress rupture test)
  • prób pełzania zbiornika w wysokiej temperaturze (ang. High temperature creep test)
  • prób zrzutowych zbiornika (ang. Impact damage test)
  • badań wytrzymałości kompozytu użytego do wytwarzania butli (badania statyczne, zmęczeniowe, na pełzanie, itp.).

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie http://www.ingas-eu.org/

WSTECZ