Projekt StorHy

Projekt StorHy (Storage of Hydrogen) realizowany był w latach 2004-2008 w ramach 6. Programu Ramowego UE. Głównym celem projektu było opracowanie trzech różnych systemów gromadzenia wodoru (w postaci gazowej, ciekłej oraz związanego w ciałach stałych), przeznaczonych do zasilania samochodów zarówno w silnikach spalinowych, jak i przez zasilanie ogniw paliwowych w pojazdach z napędem elektrycznym.

W projekcie udział wzięło 34 partnerów z 13-tu krajów (głównie z Europy Zachodniej + Politechnika Wrocławska, reprezentowana przez IMiMT, jako jedyny przedstawiciel nowych krajów Unii). Budżet całego projektu wynosił 18,7 miliona € (w tym wkład EU – 10,7 miliona €).

Zespół PWr odpowiedzialny był za następujące zadania:

  • przeprowadzenie badań statycznych i cyklicznych wysokociśnieniowych (nominalne ciśnienie pracy 700 bar) zbiorników kompozytowych do gromadzenia wodoru (w tym w temperaturach -45°C i +85°C),
  • stworzenie systemu monitorowania butli kompozytowej w trakcie całego okresu eksploatacji (tzw. on board monitoring system) z wykorzystaniem różnych rodzajów czujników światłowodowych,
  • przeprowadzenie badań porównawczych układów pomiarowych do badań ciśnieniowych zbiorników (tzw. interlaboratory test),
  • przeprowadzenie prób pełzania kompozytu na płaszcz nośny zbiornika.

Dodatkowym wymogiem dla naszego zespołu było stworzenie od podstaw laboratorium badawczego wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych. Jest to trzecie tego typu laboratorium w UE.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.storhy.net.

Poniżej przedstawiono „mapę” wszystkich konsorcjantów projektu StorHy.

StorHy_map

WSTECZ