Important publications

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Impact of increased temperature of lower end-fitting of a composite long rod insulator on its mechanical strength under variable loads (Jerzy Bielecki, Piotr Kotowski, Jacek Wańkowicz), In Archives of Electrical Engineering, volume 72, 2023. [bibtex] [pdf] [doi]
[2] Functional properties of two-component hydrogel systems based on gelatin and polyvinyl alcohol - experimental studies supported by computational analysis (Karolina T. Labus, Łukasz Radosiński, Piotr Kotowski), In International Journal of Molecular Sciences, volume 22, 2021. [bibtex] [doi]
[3] Analysis of ballistic resistance of composites based on EN AC-44200 aluminum alloy reinforced with Al2O3 particles (Adam Kurzawa, Dariusz Pyka, Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian, Piotr Kotowski, Paweł Widomski), In Composite Structures, volume 201, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[4] Stanowisko do badań pierścieniowych struktur kompozytowych -- projekt, wykonanie, walidacja (Piotr Krysiak, Piotr Kotowski, Jerzy Kaleta), In Przetwórstwo Tworzyw, 2013. [bibtex]
[5] Wymiary fraktalne przełamów części ceramicznych izolatorów elektroenergetycznych (Jerzy Bielecki, Piotr Kotowski, Jacek Wańkowicz), In Przegląd Elektrotechniczny, volume 86, 2010. [bibtex]
[6] Fractal dimension of metallic fracture surface (Piotr Kotowski), In International Journal of Fracture, volume 141, 2006. [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
[7] Korelacja wybranych charakterystyk mechanicznych i fraktalnych stali 40H (Piotr Kotowski), In Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Mechanika, 2001. [bibtex]
[8] Czy istnieje magnetyczne kryterium inicjacji pękania materiałów ferromagnetycznych? (Jacek Bomba, Jerzy Kaleta, Piotr Kotowski), In Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Mechanika, 2001. [bibtex]
Refereed Conference Papers
[9] Mixed mode (I+II) fatigue crack growth and crack closure effect in 42CrMo4 steel under different heat treatment conditions (Monika M. Duda, Michał Smolnicki, Grzegorz Lesiuk, Piotr Kotowski, Rafał P. Mech, José A. F. O. Correia, Abílio M. P. De Jesus), In Proceedings of the First Virtual Conference on Mechanical Fatigue, VCMF 2020, 9-11 September 2020 : book of abstracs, 2020. [bibtex] [pdf]
[10] Mixed mode fatigue crack paths in S355 steel in terms of fractal geometry and fractography analysis (Piotr Kotowski, Grzegorz Lesiuk, Dariusz Rozumek, Zbigniew Marciniak, José A. F. O Correia, Abílio M. P. De Jesus), In Proceedings of the 19th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals (Abílio Manuel Pinho De Jesus, ed.), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2018. [bibtex]
[11] Mieszane sposoby (I+II) rozwoju pękania zmęczeniowego w stali P355NL1 I S355J0 w ujęciu geometrii fraktalnej (Piotr Kotowski, Grzegorz Lesiuk, José A. F. O Correia, Abílio M. P. De Jesus), In Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXVII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania., Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2018. [bibtex]
[12] Własności fizyczne i charakterystyki fraktalne szkieł metalicznych na bazie żelaza (Piotr Kotowski, Mariusz Hasiak), In XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Wojskowa Akademia Techniczna, 2017. [bibtex]
[13] Fractal analysis of sol-gel layers (Piotr Kotowski, Anna Szczurek), In 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials : conference proceedings (Andrzej Seweryn, ed.), 2017. [bibtex]
[14] Jednostronne wymiary fraktalne pęknięć w wybranych stalach i ceramice (Piotr Kotowski), In XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania (Jarosław Gałkiewicz, ed.), Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2015. [bibtex]
[15] Fractal characteristics of cracks in selected steels and ceramics (Piotr Kotowski), In VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentaion in Science and Engineering Conference : conference proceedings (Andrzej Seweryn, ed.), 2015. [bibtex]
[16] Fractalcharapplication of crack in selected steels and ceramics (Piotr Kotowski), In Conference Proceedings VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference (Andrzej Seweryn, ed.), 2015. [bibtex]
[17] Quasistatyczna próba rozrywania butli kompozytowych do gromadzenia paliw gazowych pod dużym ciśnieniem (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Piotr Kotowski), In XXIII Sympozjum mechaniki eksperymentalnej ciała stałego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008. [bibtex]
[18] Wymiar fraktalny powierzchni pęknięcia wielkość uniwersalna? (Piotr Kotowski), In Badania eksperymentalne w mechanice ciała stałego, Oficyna Wydaw. PWarsz., 2007. [bibtex]
[19] Fractal characterization of ceramic fracture (Piotr Kotowski), In 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, EDIS Editing Centre University of Zilina, 2006. [bibtex]
[20] Fraktalne charakterystyki przełomu porcelany elektrotechnicznej (Jerzy Bielecki, Piotr Kotowski), In III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Materiały (A. Seweryn, ed.), Dział Wydaw. Poligraf. PBiałost., 2005. [bibtex]
[21] Wpływ prędkości obciążania i promienia karbu na wymiar fraktalny powierzchni przełomu stali 18G2A (Piotr Kotowski), In IX Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Wydaw. PŚwiętokrz., 2003. [bibtex]
[22] Jednostronne wymiary fraktalne powierzchni pęknięć statycznych i zmęczeniowych (Piotr Kotowski), In VIII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Wydaw. PŚwiętokrz., 2001. [bibtex]
[23] Metodyka wyznaczania tłumienia gumy w procesie dynamicznego ściskania (Piotr Kotowski, Jakub Manuszak), In 19th Symposium on Experimental Mechanics of Solids. Institute of Aeronautics and Applied Mechanics of Warsaw University of Technology, 2000. [bibtex]
[24] Charakterystyka fraktalna powierzchni przełomu żelaza ARMCO (Piotr Kotowski), In Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XVIII sympozjum nt. Zmęczenie materiałów i konstrukcji, Wydaw. Uczel. ATR, 2000. [bibtex]
[25] Fractal characterization of ARMCO fractured surface (Piotr Kotowski), In 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Method in Solid Mechanics (Stanislav Holy, Jiri Mastovsky, Karel Vitek, eds.), Czech Technical University, 2000. [bibtex]
[26] Własności cykliczne stopowej stali spiekanej po nawęglaniu próżniowym (Jerzy Kaleta, Piotr Kotowski, Krzysztof Widanka), In VII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Wydaw. PŚwiętokrz., 1999. [bibtex]
[27] Effect of heat treatment on cyclic properties of the carburized sintered steel (Jerzy Kaleta, Piotr Kotowski, Krzysztof Widanka), In Deformation and fracture in structural PM materials. DF PM '99. Proceedings of the international conference (L. Parilak, H. Danninger, eds.), Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Science, 1999. [bibtex]
[28] Charakterystyka fraktalna powierzchni przełomu (Piotr Kotowski), In VI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Wydaw. PŚwiętokrz., 1997. [bibtex]
[29] Odporność na pękanie a wymiar fraktalny Metodyka wyznaczania wymiaru fraktalnego (Piotr Kotowski, Marek Rybaczuk, Piotr Stoppel), In XVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego. PTMTS, 1996. [bibtex]
[30] Wymiar fraktalny powierzchni pęknięcia. Preparatyka przygotowania powierzchni (Piotr Kotowski), In Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XVI sympozjum nt. Zmęczenie i mechanika pękania materiałów, Wydaw. Uczel. ATR, 1996. [bibtex]
[31] Wpływ przyspieszonego korodowania na własności zmęczeniowe stali 18G2A (Jerzy Kaleta, Piotr Kotowski), In V Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, PŚwiętokrz., 1995. [bibtex]
[32] Effect of corrosion on cyclic properties of E355-CC steel (Jerzy Kaleta, Piotr Kotowski, Jacek Żebracki), In Euromat 94. 15th Conference on Materials Testing in Metallurgy. 11th Congress on Materials Testing. Conference proceedings (B. Vorsatz, E. Szoke, eds.), 1994. [bibtex]
Other Publications
[33] Wymiary fraktalne powierzchni pęknięcia w stopach żelaza i ceramice (Piotr Kotowski), PhD thesis, Rozprawa doktorska (07.01.2015) Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Wrocław. Promotor: dr hab. inż. Kaleta, Jerzy, prof. nadzw. PWr, 2015. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser