Publications

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Influence of atherosclerosis on anisotropy and incompressibility of the human thoracic aortic wall (Marta M. Kozuń, Agnieszka Chwiłkowska, Celina Pezowicz, Magdalena J. Kobielarz), In Biocybernetics and Biomedical Engineering, volume 41, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[2] Mechanical and structural properties of different types of human aortic atherosclerotic plaques (Magdalena J. Kobielarz, Marta M. Kozuń, Marlena E. Gąsior-Głogowska, Agnieszka Chwiłkowska), In Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, volume 109, 2020. [bibtex] [doi]
[3] Effect of dissection on the mechanical properties of human ascending aorta and human ascending aorta aneurysm (Marta M. Kozuń, Tomasz Płonek, Marek Jasiński, Jarosław Filipiak), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 21, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[4] The impact of development of atherosclerosis on delamination resistance of the thoracic aortic wall (Marta M. Kozuń, Magdalena J. Kobielarz, Agnieszka Chwiłkowska, Celina Pezowicz), In Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, volume 79, 2018. [bibtex] [doi]
[5] In-vivo corneal pulsation in relation to in-vivo intraocular pressure and corneal biomechanics assessed in-vitro :an animal pilot study (Maja Rogala, Monika E. Danielewska, Agnieszka Antończyk, Zdzisław Kiełbowicz, Marta Rogowska, Marta M. Kozuń, Jerzy Detyna, Daoud R. Iskander), In Experimental Eye Research, volume 162, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[6] The intima with early atherosclerotic lesions is load-bearing component of human thoracic aorta (Magdalena J. Kobielarz, Marta M. Kozuń, Aleksandra Kuzan, Krzysztof Maksymowicz, Wojciech Witkiewicz, Celina Pezowicz), In Biocybernetics and Biomedical Engineering, volume 37, 2017. [bibtex] [doi]
[7] Delamination properties of the human thoracic arterial wall with early stage of atherosclerosis lesions (Marta M. Kozuń), In Journal of Theoretical and Applied Mechanics, volume 54, 2016. [bibtex] [doi]
[8] Wpływ miażdżycy na parametry mechaniczne ściany naczynia krwionośnego człowieka (Marta M. Kozuń, Magdalena J. Kobielarz, Krzysztof Maksymowicz, Piotr Dzięgiel, Celina Pezowicz), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2014 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. [bibtex] [pdf]
[9] Parametry mechaniczne jako wskaźniki w ocenie stopnia rozwoju tętniaka aorty brzusznej oraz prawdopodobieństwa jego pęknięcia (Marta M. Kozuń, Magdalena J. Kobielarz), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2014 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. [bibtex] [pdf]
[10] Wpływ stopnia choroby zwyrodnieniowej na właściwości strukturalne i mechaniczne tkanki kostnej (Marta M. Kozuń, Piotr Kuropka, Marlena E. Gąsior-Głogowska, Anna M. Nikodem), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2013 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. [bibtex] [pdf]
[11] Wpływ warstwowej budowy aorty piersiowej na jej właściwości mechaniczne (Marta M. Kozuń, Magdalena J. Kobielarz, Krzysztof Maksymowicz, Celina Pezowicz), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2013 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. [bibtex] [pdf]
[12] Mechanical behaviour of trabecular bone of the human osteoarthritic femoral heads (Marta M. Kozuń, Anna M. Nikodem), In Journal of Biomechanics, volume 45, 2012. [bibtex]
[13] Właściwości mechaniczne osteoartrotycznej tkanki kostnej (Marta M. Kozuń, Anna M. Nikodem), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2012 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. [bibtex] [pdf]
[14] Właściwości mechaniczne tkanki kostnej gąbczastej zmienionej patologicznie (Marta M. Kozuń, Anna M. Nikodem), In Aktualne Problemy Biomechaniki, 2011. [bibtex] [pdf]
Refereed Conference Papers
[15] The delamination properties of the human ascending aorta (Marta M. Kozuń, Tomasz Płonek, Mikołaj Berezowski, Marek Jasiński, Jarosław Filipiak), In 25th Congress of the European Society of Biomechanics : ESB 2019, July 7-10, 2019, Vienna, Austria : book of abstracts, 2019. [bibtex] [pdf]
[16] The influence of the atherosclerosis on the mechanical properties of the interface between layers of human thoracic aorta (Marta M. Kozuń, Celina Pezowicz), In International Conference of the Polish Society of Biomechanics, BIOMECHANICS 2018, Zielona Góra, September 5-7, 2018 : abstracts book, 2018. [bibtex]
[17] Wpływ zmian miażdżycowych na właściwości mechaniczne warstw ścian naczyń krwionośnych (Marta M. Kozuń, Magdalena J. Kobielarz, Celina Pezowicz), In Advances in applied biomechanics & 15. Jubileuszowa Konferencja Naukowa ""Majówka Młodych Biomechaników"" im. Prof. Dagmary Tejszerskiej [Dokument elektroniczny] : streszczenia., 2018. [bibtex] [pdf]
[18] The influence of atherosclerosis on the delamination properties of human thoracic aorta (Marta M. Kozuń, Celina Pezowicz), In 20-th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : abstract book, Kraków, September 20-22, 2017., 2017. [bibtex] [pdf]
[19] Wpływ sposobu przygotowania powierzchni skóry na adhezję materiałów opatrunkowych :badania pilotażowe (Patrycja Irzykowska, Marta M. Kozuń), In Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Naukowców Wieczór Naukowca 2017 : wokół człowieka [Dokument elektroniczny] : program i streszczenia, 2017. [bibtex] [pdf]
[20] The effect of smooth muscle cells relaxation on mechanical properties of abdominal aortic aneurysm wall (Marta M. Kozuń, Agnieszka Chwiłkowska, Krzysztof Maksymowicz, Magdalena J. Kobielarz), In Biomechanics 2016 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstract, Biała Podlaska, September 5-7, 2016, Poland, 2016. [bibtex]
[21] Spektroskopia rozpraszania ramanowskiego w diagnostyce zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego (Marlena E. Gąsior-Głogowska, Adam Oleszko, Marta M. Kozuń, Piotr Kuropka, Małgorzata Komorowska, Anna M. Nikodem), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VII sympozjum, Wrocław, 24-25 czerwca 2016 : materiały konferencyjne., 2016. [bibtex]
[22] Dissection properties of human thoracic artery (Marta M. Kozuń, Celina Pezowicz), In Biomechanics 2014 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstracts, Łódź, September 1-3, 2014, Poland, 2014. [bibtex]
[23] Influence of the collagen and elastin fibers on the mechanical response of blood vessel wall (Marta M. Kozuń, Magdalena J. Kobielarz, Agnieszka Chwiłkowska, Aleksandra Kuzan, Krzysztof Maksymowicz, Celina Pezowicz), In 30th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Primošten, Croatia, September 25-28, 2013 : proceedings, 2013. [bibtex]
[24] Właściwości mechaniczne połączenia pomiędzy warstwami ściany naczynia krwionośnego (Marta M. Kozuń), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : IV sympozjum, Wrocław, 20-21 czerwca 2013 : materiały konferencyjne., 2013. [bibtex]
[25] Analysis of mechanical properties of arterials walls determined in fatigue tests (Marta M. Kozuń, Celina Pezowicz), In 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, YSESM [Dokument elektroniczny] : book of abstracts, 30th of May 2012 - 2nd of June 2012, Braşov, Romania, 2012. [bibtex]
[26] Impact of direction of specimens preparation on the mechanical properties of arterials walls (Marta M. Kozuń, Celina Pezowicz), In Biomechanics 2012 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics, Białystok, 16-19 September 2012 : book of abstracts, 2012. [bibtex]
[27] Badania zmęczeniowe ścian naczyń krwionośnych (Marta M. Kozuń, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum, Wrocław, 25-26 maja 2012 : materiały konferencyjne., 2012. [bibtex]
[28] Badania właściwości mechanicznych tkanki kostnej osteoartrotycznej (Marta M. Kozuń, Piotr Gabryś, Szymon Dragan, Anna M. Nikodem), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : II sympozjum, Wrocław, 15-16 kwietnia 2011 : materiały konferencyjne., 2011. [bibtex]
Other Publications
[29] Wpływ zmian miażdżycowych na właściwości strukturalne i mechaniczne ścian naczyń krwionośnych (Marta M. Kozuń), PhD thesis, Politechnika Wrocławska, 2015. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser