Important Publications

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Influence of carbonyl iron particle coating with silica on the properties of magnetorheological elastomers (Paweł Małecki, Michał Królewicz, Franz Hiptmair, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta, Z. Major, Jacek Pigłowski), In Smart Materials and Structures, volume 25, 2016. [bibtex] [doi]
[2] Dynamic mechanical analysis of magnetorheological composites containing silica-coated carbonyl iron powder (Paweł Małecki, Michał Królewicz, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta, Jacek Pigłowski), In Journal of Intelligent Material Systems and Structures, volume 26, 2015. [bibtex] [doi]
[3] Investigations of magnetorheological elastomers subjected to cyclic loading (Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski), In Key Engineering Materials, volume 598, 2014. [bibtex] [doi]
[4] A test stand to study the possibility of using magnetocaloric materials for refrigerators (Agata M Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In International Journal of Refrigeration, volume 37, 2014. [bibtex] [doi] [cites]
[5] Design of a test stand for investigations of materials exhibiting the magnetocaloric effect (Agata M Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski, Michał Liberda), In Anyagvizsgálók Lapja, 2013. [bibtex] [pdf]
[6] Wytwarzanie i badanie elastomerów magnetoreologicznych na bazie matrycy termoplastycznej (Michał Przybylski, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Królewicz), In Otwarta Innowacja, 2012. [bibtex] [pdf]
[7] Selected magnetomechanical properties of magnetorheological elastomers with thermoplastic matrices (Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski, Piotr Zając), In Composites Theory and Practice, 2012. [bibtex] [pdf]
[8] Magnetomechanical properties of anisotropic and isotropic magnetorheological composites with thermoplastic elastomer matrices (Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski), In Smart Materials & Structures, volume 20, 2011. [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
Refereed Conference Papers
[9] Cyclic tests of magnetorheological elastomers with various magnetoactive filler contents (Michał Królewicz, Jerzy Kaleta), In Fatigue failure and fracture mechanics XXVI: proceedings of the XXVI Polish National Conference on Fatigue Failure and Fracture Mechanics (Dariusz Skibicki, ed.), AIP Publishing, 2016. [bibtex] [doi]
[10] Badania cykliczne elastomerów magnetoreologicznych o różnej zawartości napełniacza magnetoaktywnego, w warunkach zmiennej częstotliwości i pola magnetycznego (Michał Królewicz, Jerzy Kaleta, Paweł Małecki), In Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXVI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania., Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2016. [bibtex]
[11] Wpływ modyfikacji cząstek magnetycznych na charakterystykę dynamiczną kompozytów magnetoreologicznych (Paweł Małecki, Jacek Pigłowski, Michał Królewicz), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2014: praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. [bibtex] [pdf]
[12] Influence of magnetic particle content on selected properties of magnetorheological elastomers (Michał Królewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Paweł Małecki), In 31th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics: September 24-27, VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., 2014. [bibtex]
[13] Dynamiczna analiza elastomerów magnetoreologicznych o różnej zawartości cząstek ferromagnetycznych (Michał Królewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Paweł Małecki), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2014: praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. [bibtex] [pdf]
[14] Fatigue investigations of magnetorheological composites (Michał Królewicz), In 30th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics (Ivo Alfirević, Damir Semenski, eds.), Croatian Society of Mechanics, 2013. [bibtex]
[15] Cyclic tests of thermoplastic magnetorheological elastomers (Michał Królewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski), In 6th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials SMART 2013: 24-26 June 2013 (Erasmo Carrera, Federico Miglioretti, Marco Petrolo, eds.), 2013. [bibtex] [pdf]
[16] Efekty krzyżowe w wysokonapięciowych membranach polimerowych o zadanej strukturze (Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Katarzyna Niemiec, Przemysław K. Wiewiórski), In VII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures: conference proceedings (Andrzej Seweryn, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013. [bibtex]
[17] Wpływ matrycy na właściwości elastomerów magnetoreologicznych (Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski), In VII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures: conference proceedings (Andrzej Seweryn, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013. [bibtex]
[18] Application of magnetorheological elastomers in vibration damper (Michał Przybylski, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Królewicz), In 29th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, University of Belgrade. Faculty of Mechanical Engineering, 2012. [bibtex]
[19] Manufacture and testing of anisotropic magnetorheological elastomers (Michał Królewicz, Michał Przybylski, Daniel Lewandowski, Jerzy Kaleta), In Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics (Ioan Tuns, Ioan Szava, Valentin-Vasile Ungureanu, eds.), Transilvania University Publishing House Braşov, 2012. [bibtex] [pdf]
[20] Magnetorheological composites based on thermoplastic matrices manufacture, modelling, experiment (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Królewicz, Michał Przybylski, Piotr Zając), In Book of abstracts of the 38th Solid Mechanics Conference (Ryszard Pęcherski, Jerzy Rojek, Piotr Kowalczyk, eds.), Institute of Fundamental Technological Research (IPPT) of the Polish Academy of Sciences, 2012. [bibtex]
[21] Badania zmęczeniowe elastomerów magnetoreologicznych (Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski), In Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2012. [bibtex]
[22] A laboratory test stand for studies of magnetocaloric materials (Agata M Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Królewicz, Przemysław K. Wiewiórski), In Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics (Ioan Tuns, Ioan Szava, Valentin-Vasile Ungureanu, eds.), Transilvania University Publishing House Braşov, 2012. [bibtex] [pdf]
[23] A test stand to study the possibility of using magnetocaloric materials for refrigerators (Agata M Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In 5th International Conference on Magnetic Refrigeration at Room Temperature (Carmen Vasile-Muller, ed.), International Institute of Refrigeration, 2012. [bibtex]
[24] Magnetomechanical properties of magnetorheological elastomers with modified internal structures (Michał Królewicz, Daniel Lewandowski, Jerzy Kaleta), In 5th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials SMART'11: Saarbrücken, 2011. [bibtex]
[25] Porównanie właściwości magnetomechanicznych izotropowych i anizotropowych elastomerów magnetoreologicznych z matrycą termoplastyczną (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Królewicz), In VI-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures: conference proceedings (Andrzej Seweryn, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011. [bibtex]
[26] A concept of the test stand for magnetocaloric effect investigations (Agata M Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Michał Liberda), In 28th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Scientific Society for Mechanical Engineering, 2011. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser