Wpływ matrycy na właściwości elastomerów magnetoreologicznych

by Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski
Reference:
Wpływ matrycy na właściwości elastomerów magnetoreologicznych (Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski), In VII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures: conference proceedings (Andrzej Seweryn, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Kaleta2013h,
  author	= {Kaleta, Jerzy and Królewicz, Michał and Lewandowski, Daniel},
  title		= {Wpływ matrycy na właściwości elastomerów magnetoreologicznych},
  booktitle	= {VII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures: conference proceedings},
  year		= {2013},
  editor	= {Andrzej Seweryn},
  pages		= {143-146},
  address	= {Augustów},
  publisher	= {Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej},
  keywords	= {MRE, smart materiał, kompozyt, mechanika eksperymentalna, tłumienie}
}