Publications

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Mechanical properties of silica aerogels controlled by synthesis parameters (Bartosz A. Babiarczuk, Daniel Lewandowski, Krzysztof Kierzek, Jerzy Detyna, Walis Jones, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Journal of Non-Crystalline Solids, volume 606, 2023. [bibtex] [doi]
[2] Changes in protective properties of zirconia and silica sol-gel layers over time (Jolanta Szczurek, Anna Gąsiorek, Anna Szczurek, Bartosz A. Babiarczuk, Maciej Kowalski, Paweł Karolczak, Walis Jones, Roman M. Wróblewski, Jakub Adamek, Artur Maciej, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak, Wojciech Simka), In Surface & Coatings Technology, volume 129220, 2023. [bibtex] [pdf] [doi]
[3] Anticorrosion properties of silica-based sol-gel coatings on steel – the influence of hydrolysis and condensation conditions (Jolanta Gąsiorek, Anna Gąsiorek, Bartosz A. Babiarczuk, Walis Jones, Wojciech Simka, Jerzy Detyna, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Ceramics International, 2022. [bibtex] [pdf] [doi]
[4] Ceramic surface relief gratings imprinted on an optical fiber tip (Piotr Pala, Karolina Gemza, Piotr Kołodziej, Justyna Krzak, Andrzej S. Gawlik, Jacek Olszewski, Gabriela Statkiewicz-Barabach, Katarzyna Komorowska, Tadeusz Martynkien), In Applied Optics, volume 61, 2022. [bibtex] [pdf] [doi]
[5] Sol-gel-derived transparent glass-ceramics for photonics (Lam Thi Ngoc Tran, Anna Szczurek, Alice Carlotto, Stefano Varas, Giancarlo C. Righini, Maurizio Ferrari, Justyna Krzak, Anna Łukowiak, Alessandro Chiasera), In Optical Materials (Amsterdam), volume 130, 2022. [bibtex] [pdf] [doi]
[6] From flexible electronics to flexible photonics: a brief overview (Giancarlo C. Righini, Justyna Krzak, Anna Łukowiak, Guglielmo Macrelli, Stefano Varas, Maurizio Ferrari), In Optical Materials (Amsterdam), volume 115, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[7] Structural and functional properties of fluorinated silica hybrid barrier layers on flexible polymeric foil (Kamila Startek, Anna Szczurek, Lam Thi Ngoc Tran, Justyna Krzak, Alicja Bachmatiuk, Anna Łukowiak), In Coatings, volume 11, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[8] Influence of zirconia and organic additives on mechanical and electrochemical properties of silica sol-gel coatings (Jolanta Gąsiorek, Anna K. Mazur-Nowacka, Anna Szczurek, Bartosz A. Babiarczuk, Wilhelm J. Tic, Joanna Guziałowska-Tic, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Materials, volume 14, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[9] Novel approach of silica-PVA hybrid aerogel synthesis by simultaneous sol-gel process and phase separation (Bartosz A. Babiarczuk, Daniel Lewandowski, Anna Szczurek, Krzysztof Kierzek, Matthias Meffert, Dagmar Gerthsen, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Journal of Supercritical Fluids, volume 166, 2020. [bibtex] [doi]
[10] Sol-gel surface functionalization regardless of form and type of substrate (Justyna Krzak, Anna Szczurek, Bartosz A. Babiarczuk, Jolanta Gąsiorek, Beata H. Borak), Chapter in Handbook of nanomaterials for manufacturing applications (Chaudhery Mustansar Hussain, ed.), Elsevier, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[11] Organically functionalized sol-gel silica network growth (Anna Szczurek, Maciej Paszkowski, Daniel Lewandowski, Jolanta Gąsiorek, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Ceramics International, volume 46, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[12] Evaluation of the release kinetics of a pharmacologically active substance from model intra-articular implants replacing the cruciate ligaments of the knee (Dorota Wójcik-Pastuszka, Justyna Krzak, Bartosz Macikowski, Ryszard Berkowski, Bogdan Osiński, Witold Musial), In Materials, volume 12, 2019. [bibtex] [doi]
[13] Sol-gel multilayered coatings for reduction of H2 permeation (Anna Szczurek, Bartosz Babiarczuk, Jerzy Kubacki, Philippe Papin, Philippe Renault, Andrzej M. Żak, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Applied Surface Science, volume 497, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[14] Spherical nanoparticles of europium-doped silica–calcia glass and glass-ceramic :spectroscopic characterization (Beata H. Borak, Justyna Krzak, Maciej Ptak, Wiesław Stręk, Anna Łukowiak), In Journal of Molecular Structure, volume 1166, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[15] Functionalizable sol-gel silica coatings for corrosion mitigation (Jolanta Gąsiorek, Anna Szczurek, Bartosz A. Babiarczuk, Jerzy Kaleta, Walis Jones, Justyna Krzak), In Materials, volume 11, 2018. [bibtex] [doi]
[16] Pro-adhesive sol-gel coatings for fibers in epoxy resin composite materials (Anna Szczurek, Michał Barcikowski, Justyna Krzak), In Composites Theory and Practice, 2017. [bibtex] [pdf]
[17] Improvement of interaction in a composite structure by using a sol-gel functional coating on carbon fibers (Anna Szczurek, Michał Barcikowski, Karol J. Leluk, Bartosz A. Babiarczuk, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Materials, volume 10, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[18] ZnO sol-gel oxide coatings as materials for UV optical filters (Karolina Moszak, Anna Szczurek, Bartosz A. Babiarczuk, Beata H. Borak, Justyna Krzak), In Advanced Materials Letters, volume 8, 2017. [bibtex] [doi]
[19] Cytokine induction of sol-gel-derived TiO2 and SiO2 coatings on metallic substrates after implantation to rat femur (Wiktor Urbański, Krzysztof Marycz, Justyna Krzak, Celina Pezowicz, Szymon F. Dragan), In International Journal of Nanomedicine, volume 12, 2017. [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
[20] Advancement of surface by applying a seemingly simple sol-gel oxide materials (Justyna Krzak, Beata H. Borak, Anna Łukowiak, Anna H. Donesz-Sikorska, Bartosz A. Babiarczuk, Krzysztof Marycz, Anna Szczurek), Chapter in Advanced surface engineering materials (Ashutosh Tiwari, Rui Wang, Bingqing Wei, eds.), John Wiley & Sons ; Beverly, 2016. [bibtex]
[21] Influence of carbonyl iron particle coating with silica on the properties of magnetorheological elastomers (Paweł Małecki, Michał Królewicz, Franz Hiptmair, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta, Z. Major, Jacek Pigłowski), In Smart Materials and Structures, volume 25, 2016. [bibtex] [doi]
[22] The effect of a sol-gel derived silica coating doped with vitamin E on oxidative stress and senescence of human adipose-derived mesenchymal stem cells (AMSCs) (Katarzyna Kornicka, Bartosz A. Babiarczuk, Justyna Krzak, Krzysztof Marycz), In RSC Advances, volume 6, 2016. [bibtex] [doi]
[23] The influence of metal-based biomaterials functionalized with sphingosine-1-phosphate on the cellular response and osteogenic differentiation potential of human adipose derived mesenchymal stem cells in vitro (Krzysztof Marycz, Justyna Krzak, Monika Marędziak, Krzysztof A. Tomaszewski, Anna Szczurek, Karolina Moszak), In Journal of Biomaterials Applications, volume 30, 2016. [bibtex] [pdf] [doi]
[24] The influence of an acid catalyst on the morphology, wettabillity, adhesion and chemical structure properties of TiO2 and ZrO2 sol-gel thin films (Bartosz A. Babiarczuk, Anna Szczurek, Anna H. Donesz-Sikorska, Iwona Rutkowska, Justyna Krzak), In Surface & Coatings Technology, volume 285, 2016. [bibtex] [doi] [cites]
[25] Dynamic mechanical analysis of magnetorheological composites containing silica-coated carbonyl iron powder (Paweł Małecki, Michał Królewicz, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta, Jacek Pigłowski), In Journal of Intelligent Material Systems and Structures, volume 26, 2015. [bibtex] [doi]
[26] Sol-gel method as a way of carbonyl iron powder surface modification for interaction improvement (Paweł Małecki, Krzysztof Kolman, Jacek Pigłowski, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Journal of Solid State Chemistry, volume 226, 2015. [bibtex] [doi]
[27] The osteogenic properties of multipotent mesenchymal stromal cells in cultures on TiO2 sol-gel-derived biomaterial (Krzysztof Marycz, Agnieszka Śmieszek, Jakub Grzesiak, Anna Siudzińska, Monika Marędziak, Anna H. Donesz-Sikorska, Justyna Krzak), In Biomed Research International, volume 2015, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
[28] Biological effects of sol-gel derived ZrO2 and SiO2/ZrO2 coatings on stainless steel surface - in vitro model using mesenchymal stem cells (Agnieszka Śmieszek, Anna H. Donesz-Sikorska, Jakub Grzesiak, Justyna Krzak, Krzysztof Marycz), In Journal of Biomaterials Applications, volume 29, 2014. [bibtex] [doi]
[29] In vitro and in vivo evaluation of sol-gel derived TiO2 coatings based on a variety of precursors and synthesis conditions (Krzysztof Marycz, Justyna Krzak, Wiktor Urbański, Celina Pezowicz), In Journal of Nanomaterials, volume 2014, 2014. [bibtex] [doi]
[30] The influence of sol-gel-derived silica coatings functionalized with betamethasone on adipose-derived stem cells (ASCs) (Anna H. Donesz-Sikorska, Jakub Grzesiak, Agnieszka Śmieszek, Justyna Krzak, Krzysztof Marycz), In Journal of Biomaterials Applications, volume 29, 2014. [bibtex] [pdf] [doi]
[31] The morphology, proliferation rate, and population doubling time factor of adipose-derived mesenchymal stem cultured on to non-aqueous SiO2, TiO2 and hybrid sol-gel derived oxide coating (Krzysztof Marycz, Justyna Krzak, Anna H. Donesz-Sikorska, Agnieszka Śmieszek), In Journal of Biomedical Materials Research. Part A, volume 102, 2014. [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
[32] Application of bone marrow and adipose-derived mesenchymal stem cells for testing the biocompatibility of metal-based biomaterials functionalized with ascorbic acid (Krzysztof Marycz, Agnieszka Śmieszek, Jakub Grzesiak, Anna H. Donesz-Sikorska, Justyna Krzak), In Biomedical Materials, volume 8, 2013. [bibtex] [doi] [cites]
[33] Ocena odpowiedzi komórkowej na materiały hybrydowe (SiO2/TiO2) w zależności od zastosowanych prekursorów metody zol-żel (Justyna Krzak, Krzysztof Marycz, Anna H. Donesz-Sikorska, Agnieszka Śmieszek, Jakub Grzesiak), In Przemysł Chemiczny, volume 92, 2013. [bibtex] [pdf]
[34] Wpływ materiałów tlenkowych syntezowanych metodą zol-żel na adhezję mezenchymalnych komórek macierzystych (Krzysztof Marycz, Justyna Krzak, Agnieszka Śmieszek, Jakub Grzesiak, Anna H. Donesz-Sikorska), In Przemysł Chemiczny, volume 92, 2013. [bibtex] [pdf]
[35] Biologicznie aktywne powłoki otrzymywane metodą zol-żel na metalicznych materiałach implantacyjnych (Anna H. Donesz-Sikorska, Krzysztof Marycz, Agnieszka Śmieszek, Jakub Grzesiak, Krzysztof Kaliński, Justyna Krzak), In Przemysł Chemiczny, volume 92, 2013. [bibtex] [pdf]
[36] Determination of chosen protective and mechanical properties of the SiO2 and TiO2 thin coatings obtained by sol-gel method (Marzena Tkaczyk, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In Anyagvizsgálók Lapja [Dokument elektroniczny], 2012. [bibtex] [pdf]
[37] Preparation of SiO2 coating by sol-gel method, to improve high-temperature corrosion resistance of a γ-TiAl phase based alloy (Joanna Małecka, Justyna Krzak), In Advances in Materials Science [Dokument elektroniczny], volume 12, 2012. [bibtex] [doi] [cites]
[38] New specific metal-silica biocomposites for medical implants (Anna H. Donesz-Sikorska, Justyna Krzak, Ewa Justyna Kochanowska, Romuald Będziński, Jerzy Kaleta), In Bioinspired, Biomimetic and Nanobiomaterials, volume 2, 2012. [bibtex] [pdf] [doi]
[39] Evaluation of mechanical and physicochemical properties of protection coatings obtained by sol-gel method (Marzena Tkaczyk, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In Materials Science (New York), volume 48, 2012. [bibtex] [doi]
[40] Właściwości mechaniczne kompozytów PET/SiO2 (Jolanta Janik, Justyna Krzak), In Przetwórstwo Tworzyw, 2012. [bibtex]
[41] Optymalizacja struktury warstwy wierzchniej materiałów implantacyjnych przez pokrywanie powłokami zol-żel (Anna H. Donesz-Sikorska, Justyna Krzak, Iwona Kochanowska, Romuald Będziński), In Aktualne Problemy Biomechaniki, 2011. [bibtex] [pdf]
[42] Optical and structural properties of nanocrystalline anatase (TiO2) thin films prepared by non-aqueous sol-gel dip-coating (E. Haimi, H. Lipsonen, J. Larismaa, M. Kapulainen, Justyna Krzak, S-P Hannula), In Thin Solid Films, volume 519, 2011. [bibtex] [doi]
[43] Investigation of the bone tissue and implant surface interactions (Romuald Będziński, Justyna Krzak, Monika Stefańska, Krzysztof Maruszewski), In Strain, volume 46, 2010. [bibtex] [doi]
[44] Preliminary evaluation of selected biologic properties of TiO2 and SiO2 layers on metallic substrates (Wiktor Urbański, Szymon Dragan, Elżbieta Gębarowska, Piotr Dzięgiel, Justyna Krzak, Mirosław Miller, Celina Pezowicz, Romuald Będziński), In Engineering of Biomaterials, volume 13, 2010. [bibtex]
[45] Zastosowanie procesu zol-żel do pokrywania powierzchni włókien węglowych warstwą SiO2 (Anita Olszówka-Myalska, Agnieszka Botor-Probierz, Justyna Krzak, Anna Łukowiak, Tomasz Rzychoń), In Kompozyty, volume 9, 2009. [bibtex]
[46] Możliwości wytwarzania powłok technologicznych na włóknach węglowych (Anita Olszówka-Myalska, Agnieszka Botor-Probierz, Lucjan Swadźba, Justyna Krzak), In Inżynieria Materiałowa, volume 30, 2009. [bibtex]
[47] The effect of substrate roughness on the surface structure of TiO2, SiO2, and doped thin films prepared by the sol-gel method (Justyna Krzak, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz, Agnieszka Baszczuk, Mirosław Miller, Maciej Kowalski, Romuald Będziński), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 11, 2009. [bibtex] [pdf]
[48] Influence of substrate roughness on TiO2 and SiO2 coating topography coated by functional sol-gel derived layers (Romuald Będziński, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz, Justyna Krzak, Maciej Kowalski), In Engineering of Biomaterials, volume 11, 2008. [bibtex] [pdf]
[49] Aktywne materiały tlenkowe otrzymane metodą zol-żel: synteza, identyfikacja i zastosowanie (Marek Jasiorski, Beata H. Borak, Agnieszka Baszczuk, Justyna Krzak, Anna Łukowiak), Chapter in Nowoczesne technologie otrzymywania materiałów ceramicznych i metody ich badań : materiały międzynarodowej konferencji, Warszawa-Konstancin Jeziorna, [6-7 czerwca] 2007 (Roman Pampuch, Leszek Stoch, eds.), Polskie Towarzystwo Ceramiczne, volume 101, 2008. [bibtex]
[50] Mechanical and physicochemical properties of titanium dioxide thin films (Justyna Krzak, Dominika Grygier, Agnieszka Baszczuk, Romuald Będziński), In Engineering of Biomaterials, volume 10, 2007. [bibtex] [pdf]
Refereed Conference Papers
[51] Influence of modification the inorganic-organic silica coatings by active agents to long term protection of P265GH steel (Jolanta Gąsiorek, Anna Gąsiorek, Wioletta Seremak, Wojciech Simka, Justyna Krzak), In IEEE Nanomaterials: Applications and Properties, 2022. [bibtex] [pdf]
[52] Modification of the inorganic-organic silica coatings by active agents and its influence on long-term protection of P265GH steel (Jolanta Gąsiorek, Anna Gąsiorek, Wioletta Seremak, Wojciech Simka, Justyna Krzak), In IEEE Nanomaterials: Applications and Properties, 2022. [bibtex] [pdf]
[53] Evaluation of the cytocompatibility of an innovative cruciate ligament prosthesis with a pharmacologically active surface - in vitro study (Bogdan Osiński, Anna Szyjka, Hanna Moreira, Ewa Barg, Przemysław Prządka, Justyna Krzak), In , 2021. [bibtex]
[54] Flexible photonics: transform rigid materials into mechanically flexible and optically functional systems (Alessandro Chiasera, Anna Szczurek, Lam Thi Ngoc Tran, Kamila Startek, Osman Saynger, Stefano Varas, Cristina Armellini, Andrea Chiappini, Alessandro Carpentiero, Daniele Zonta, Oreste S. Bursi, Roberta Ramponi, Monica Bollani, Francesco Scotognella, Guglielmo Macrelli, Justyna Krzak, Giancarlo C. Righini, Maurizio Ferrari, Anna Łukowiak), In Optical Components and Materials XVIII, SPIE OPTO, 6-12 March 2021, Online Only, California, United States, volume 116820Q-1, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[55] Cienkie filmy zol-żelowe do ochrony przed korozją (Jolanta Gąsiorek, Wilhelm J. Tic, Justyna Krzak), In Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kierunek NANO – badania i osiągnięcia z obszaru nanotechnologii”, 27 listopada 2020 : Abstrakty, 2020. [bibtex] [pdf]
[56] Mechanical and physicochemical properties of organically modified silica sol-gel coating (Anna Gąsiorek, Jolanta Gąsiorek, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In , 2020. [bibtex] [pdf]
[57] Flexible photonics: where are we now? (Giancarlo C. Righini, Anna Szczurek, Justyna Krzak, Anna Łukowiak, Maurizio Ferrari, Stefano Varas, Alessandro Chiasera), In ICTON 2020 : 22nd International Conference on Transparent Optical Networks, 2020. [bibtex] [doi]
[58] Flexible photonics: RF-sputtering fabrication of glass-based systems operating under mechanical deformation conditions (Alessandro Chiasera, Osman Sayginer, Erica Iacob, Anna Szczurek, Stefano Varas, Justyna Krzak, Oreste S. Bursi, Daniele Zonta, Anna Łukowiak, Giancarlo C. Righini, Maurizio Ferrari), In Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications II. SPIE Photonics Europe, France, 6-10 April 2020, volume 1135705, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[59] Flexible sol-gel coatings on polymeric and metallic materials (Anna Szczurek, Alessandro Chiasera, Maurizio Ferrari, Marta Szalkowska, Inga Kicior, Daniel Lewandowski, Anna Łukowiak, Justyna Krzak), In , volume 1135706, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[60] Spectroscopic characterization of silica-calcia nanoparticles doped with pharmacologically active substances (Beata H. Borak, Jolanta Gąsiorek, Justyna Krzak, Maciej Ptak, Wiesław Stręk, Anna Łukowiak), In XVth International Conference on Molecular Spectrocopy : From molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures, [Wrocław-Wojanów, 15-19.9.2019, 2019. [bibtex] [pdf]
[61] Sol-gel derived luminescent bioactive glasses (Anna Łukowiak, Katarzyna Hałubek-Głuchowska, Renata Wawrzaszek, Iga Jakóbowska, Jolanta Gąsiorek, Justyna Krzak, Beata H. Borak), In 12th International Conference on Excited States of Transitions Elements (ESTE 2019), September 08-13, 2019, Kudowa-Zdrój, Poland : book of abstracts, 2019. [bibtex]
[62] Influence of solvents on corrosion mitigation property of the organic-inorganic sol-gel coating (Jolanta Gąsiorek, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In International Sol-Gel Conference. Next generation : book of abstracts, St. Petersburg, Russia, August 25-30, 2019., 2019. [bibtex] [pdf]
[63] Synthesis parameters of silica aerogels responsible for changes in mechanical properties (Bartosz Babiarczuk, Daniel Lewandowski, Justyna Krzak, Krzysztof Kierzek, Jerzy Kaleta), In International Sol-Gel Conference. Next generation : book of abstracts, St. Petersburg, Russia, August 25-30, 2019., 2019. [bibtex] [pdf]
[64] Changes in the properties of silica thin films applied on polymers according to structure modifications (Anna Szczurek, Bartosz Babiarczuk, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In International Sol-Gel Conference. Next generation : book of abstracts, 2019. [bibtex] [pdf]
[65] Protection of stainless steel (316L) and mild steel (P265GH) by SiO2 functionalized coatings (Jolanta Gąsiorek, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In , volume 60, 2017. [bibtex]
[66] The effect of the modification of sol-gel silica coatings on the anticorrosion properties on metallic substrates (Jolanta Gąsiorek, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In Nanotechnology -- from fundamental research to innovations : 4th international summer school [Nanotechnology And Nanomaterials (Nano-2017)] (Olena Fesenko, ed.), Eurosvit, 2017. [bibtex] [pdf]
[67] Adhesion and scratch resistance of sol-gel thin films on polymeric substrate (Anna Szczurek, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In Nanotechnology -- from fundamental research to innovations : 4th international summer school (Olena Fesenko, ed.), Eurosvit, 2017. [bibtex] [pdf]
[68] Bioactive glasses doped with salicylic acid (Marta Szalkowska, Anna Łukowiak, Justyna Krzak, Bartosz A. Babiarczuk), In Nanotechnology -- from fundamental research to innovations : 4th international summer school [Nanotechnology And Nanomaterials (Nano-2017)] (Olena Fesenko, ed.), Eurosvit, 2017. [bibtex] [pdf]
[69] Spherical nanoparticles of silica-calcia glass :synthesis and spectroscopic characterization (Anna Łukowiak, Beata H. Borak, Justyna Krzak, Marcin Ptak, Wiesław Stręk), In XVIth International Conference on Molecular Spectroscopy : From Molecules to Functional Materials, Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2017. [bibtex]
[70] Sol-gel-derived bioactive glasses doped with L-ascorbic acid (Marta Szalkowska, Beata H. Borak, Anna Łukowiak, Maciej Ptak, Bartosz A. Babiarczuk, Justyna Krzak), In XVIth International Conference on Molecular Spectroscopy : From Molecules to Functional Materials, Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2017. [bibtex]
[71] Efekt wydłużonego uwalniania wankomycyny poprzez jej immobilizację w warstwie zol-żel (Bartosz A. Babiarczuk, Daria Urbańczyk, Wiktor Urbański, Justyna Krzak), In Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne - streszczenia wystąpień 6, IX edycja, Wrocław 9.01.2016 ; Warszawa 16.01.2016, Creativetime, 2016. [bibtex]
[72] Modyfikacja właściwości powierzchniowych włókien węglowych w wyniku aplikacji cienkich warstw zol-żelowych (Anna Szczurek, Justyna Krzak, Michał Barcikowski, Jerzy Kaleta), In Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne - streszczenia wystąpień 6, IX edycja, Wrocław 9.01.2016 ; Warszawa 16.01.2016, Creativetime, 2016. [bibtex]
[73] Functional sol-gel materials with tunable properties (Marek Jasiorski, Agnieszka Baszczuk, Anna Donesz-Sikorska, Justyna Krzak, Katarzyna Łuszczyk, Anna Szczurek), 2015. [bibtex] [pdf]
[74] Effect of UV exposure time on physicochemical properties of sol-gel derived coatings (Anna Donesz-Sikorska, Katarzyna Łuszczyk, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta, Marek Jasiorski), 2015. [bibtex] [pdf]
[75] Reduction of CO2 permeability through thickening of plymer structure by sol-gel layer (Anna Szczurek, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference : conference proceedings, Augustow, May 31-June 3, 2015 (Andrzej Seweryn, ed.), 2015. [bibtex]
[76] Silica and silica/titania hybrid coatings reducing the permeability of gases for use in high pressure vessels (Anna Szczurek, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In 31th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics [Dokument elektroniczny] : September 24-27, 2014 - Kempten, Germany : proceedings., VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., 2014. [bibtex] [pdf]
[77] Sol-gel silica-based coatings functionalized with vitamin E (Bartosz A. Babiarczuk, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In 31th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics [Dokument elektroniczny] : September 24-27, 2014 - Kempten, Germany : proceedings., VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., 2014. [bibtex] [pdf]
[78] Aktywacja powierzchni implantacyjnych materiałów metalicznych organiczno-nieorganicznymi powłokami funkcjonalnymi otrzymywanymi metodą zol-żel (Anna H. Donesz-Sikorska, Justyna Krzak, Krzysztof Marycz, Jerzy Kaleta), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : V sympozjum, Wrocław, 20-21 czerwca 2014 : materiały konferencyjne., Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 2014. [bibtex]
[79] Silica and titanium oxide thin films for medical implants (Anna H. Donesz-Sikorska, Justyna Krzak, Dominika Grygier, Jerzy Kaleta), In 11th IMEKO TC15 Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics 2012 : Braşov, 30th May - 2nd June 2012 (Ioan Tuns, Ioan Szava, Valentin-Vasile Ungureanu, eds.), Transilvania University Publishing House Braşov, 2014. [bibtex] [pdf]
[80] Biocompatibility response and connected properties of different type of sol-gel coatings on 316L stainless steel substrate (Anna H. Donesz-Sikorska, Jakub Grzesiak, Agnieszka Śmieszek, Justyna Krzak, Krzysztof Marycz), In 19th Congress of the European Society of Biomechanics, ESB 2013, 25-28 August, Patras, Greece, Conference and Cultural Centre of the University of Patras, 2013. [bibtex] [pdf]
[81] A studies of mechanical and structural properties on sol-gel derived coatings for metallic implants (Anna H. Donesz-Sikorska, Justyna Krzak, Agnieszka Śmieszek, Jakub Grzesiak, Krzysztof Marycz, Jerzy Kaleta), In 30th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Primošten, Croatia, September 25-28, 2013 : proceedings (Ivo Alfirević, Damir Semenski, eds.), Croatian Society of Mechanics, 2013. [bibtex]
[82] Warstwy otrzymywane metodą zol-żel, pełniące funkcje proadhezyjne dla układu włókno-żywica epoksydowa w materiałach kompozytowych (Anna Szczurek, Michał Barcikowski, Justyna Krzak), In Materiały polimerowe Pomerania-Plast 2013, Międzyzdroje 4-7 czerwca 2013 (Tadeusz Spychaj, Ewa Wiśniewska, eds.), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013. [bibtex]
[83] Wstępne badania powłoki krzemionkowej otrzymanej metodą zol-żel, na podłożu stali 316L, metodą mikroskopii AFM (Anna H. Donesz-Sikorska, Katarzyna Łuszczyk, Justyna Krzak), In Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań, STM/AFM 2012, Zakopane, 28 listopada-2 grudnia 2012 : VII seminarium, NANOSAM. Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. [bibtex]
[84] Determination of chosen protective and mechanical properties of the SiO2 and TiO2 thin coatings obtained by sol-gel method (Marzena Tkaczyk, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In 28th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Siófok, Hungary, 28th September-01st October, 2011, Scientific Society for Mechanical Engineering, 2011. [bibtex]
[85] Characterization of C60 fullerenes doped organo-silica thin films obtained by sol-gel method (Katarzyna Broczkowska, Justyna Krzak, Mirosław Miller, Konrad W. Ptasiński, Szymon M. Lis, Sergiusz Patela), In III International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, InterTech 2010, 19-21 May 2010, Poznań, Poland : proceedings (Wojciech Karpiuk, Krzysztof Wiśniewski, eds.), Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej, 2010. [bibtex]
[86] Preliminary characterization of silica-titania thin films obtained by the sol-gel method (Justyna Krzak, Artur Gatkowski, Maciej Kowalski, Mirosław Miller), In Proceedings of the 2009 Interdisciplinary Conference on Chemical, Mechanical and Materials Engineering, 2009 ICCMME, Melbourne, Australia, 7-20 December, 2009., Australian Institute of High Energetic Materials, 2010. [bibtex]
[87] Preliminary study of fullerene doped thin films obtained by sol-gel method (Katarzyna Broczkowska, Justyna Krzak, Mirosław Miller), In Proceedings of the 2009 Interdisciplinary Conference on Chemical, Mechanical and Materials Engineering, 2009 ICCMME, Melbourne, Australia, 7-20 December, 2009., Australian Institute of High Energetic Materials, 2010. [bibtex]
[88] Physicochemical properties of the thin films on the metal supports (Justyna Krzak, Agnieszka Baszczuk, Maciej Kowalski, Romuald Będziński), In 24th Danubia-Adria Symposium on Developments in Experimental Mechanics, Sibiu, Romania, September 19-22, 2007., Editura Universitatii Lucian Blaga, 2007. [bibtex]
[89] Nanotechnologie - zastosowanie w różnych dziedzinach techniki (Krzysztof Maruszewski, Beata H. Borak, Anna Łukowiak, Justyna Krzak), In Alternatywne i odnawialne źródła energii. Nowoczesne technologie. Od biomasy do wodoru - praktyka i perspektywy, Karczowiska, 23 października 2006 (M. Borgosz-Koczwara, P. Lisiecki, eds.), Oficyna Wydaw.-Reklamowa Hanna Wolska, 2006. [bibtex]
[90] Wykorzystanie technologii zol-żel do wytwarzania materiałów do budowy superkondensatorów (Krzysztof Maruszewski, Bronisław Szubzda, Justyna Krzak), In Postępy w elektrotechnologii. VI Konferencja naukowa, Jamrozowa Polana, 20-22 września 2006., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006. [bibtex]
[91] The interaction of bone tissue structures with the surface layer of implants (Romuald Będziński, Krzysztof Maruszewski, Monika Stefańska, Justyna Krzak, Krystyna Haimann, Dominika Kindzi-Kmiecik), In 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, Podbanske-Zilina, Slovak Republik, September 26 - September 29, 2006., 2006. [bibtex]
[92] The interaction of bone tissue structures with the surface layer of implants (Romuald Będziński, Krzysztof Maruszewski, Monika Stefańska, Justyna Krzak, Krystyna Haimann, Dominika Kindzi-Kmiecik), In Biomechanika '06 : międzynarodowa konferencja, Zakopane, 06-08 IX 2006 (Wojciech Wolański, ed.), Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2006. [bibtex]
[93] Zol-żelowe warstwy wierzchnie kształtujące odporność korozyjną stali AISI 316L (Dominika Grygier, Justyna Krzak, Jan Masalski, Włodzimierz Dudziński), In XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Krynica, 26-29 IX 2006, Oficyna Wydaw. Edukacja, 2006. [bibtex]
[94] Characteristics of the sol-gel surface coatings used on titanium alloy implants (Monika Stefańska, Romuald Będziński, Justyna Krzak), In The 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics [Dokument elektroniczny], Puchov, Slovakia, May, 10-13th 2006., SMTV, 2006. [bibtex]
Refereed Workshop Papers
[95] Anti-corrosive sol-gel coatings with rare earth compounds (Beata H. Borak, Jolanta Gąsiorek, Bartosz A. Babiarczuk, Marta Szalkowska, Justyna Krzak), In 7th International Workshop on Photoluminescence in Rare Earths : photonic materials and devices (PRE'17), November 30-December 2, 2017, Rome, Italy : program and abstracts, 2017. [bibtex]
Other Publications
[96] Patent. Polska, nr 210661. Nowe związki wapnia z kwasem kawowym i sposób wytwarzania nowych związków wapnia z kwasem kawowym : (Maria Golonka, Justyna Krzak, Gabriela Maciejewska), 2012. [bibtex] [pdf]
Powered by bibtexbrowser