Zol-żelowe warstwy wierzchnie kształtujące odporność korozyjną stali AISI 316L

by Dominika Grygier, Justyna Krzak, Jan Masalski, Włodzimierz Dudziński
Reference:
Zol-żelowe warstwy wierzchnie kształtujące odporność korozyjną stali AISI 316L (Dominika Grygier, Justyna Krzak, Jan Masalski, Włodzimierz Dudziński), In XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Krynica, 26-29 IX 2006, Oficyna Wydaw. Edukacja, 2006.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  000150121,
  author	= {Grygier, Dominika and Krzak, Justyna and Masalski, Jan and Dudziński, Włodzimierz},
  title		= {Zol-żelowe warstwy wierzchnie kształtujące odporność korozyjną stali AISI 316L},
  booktitle	= {XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Krynica, 26-29 IX 2006},
  year		= {2006},
  pages		= {401-406},
  address	= {Kraków-Krynica},
  publisher	= {Oficyna Wydaw. Edukacja},
  keywords	= {stent wieńcowy, warstwa zol-żelowa, metoda dip-coating}
}