Sol-gel method as a way of carbonyl iron powder surface modification for interaction improvement

by Paweł Małecki, Krzysztof Kolman, Jacek Pigłowski, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak
Reference:
Sol-gel method as a way of carbonyl iron powder surface modification for interaction improvement (Paweł Małecki, Krzysztof Kolman, Jacek Pigłowski, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Journal of Solid State Chemistry, volume 226, 2015.
Bibtex Entry:
@Article{	  000197810,
  author	= {Małecki, Paweł and Kolman, Krzysztof and Pigłowski, Jacek and Kaleta, Jerzy and Krzak, Justyna},
  title		= {Sol-gel method as a way of carbonyl iron powder surface modification for interaction improvement},
  journal	= {Journal of Solid State Chemistry},
  year		= {2015},
  volume	= {226},
  pages		= {224-230},
  doi		= {10.1016/j.jssc.2015.03.002},
  keywords	= {żelazo karbonylkowe, zol-żel, powłoka krzemionkowa},
  timestamp	= {2015.04.20}
}