Najważniejsze publikacje

Books
[1] Smart magnetic composites (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech, Piotr Zając), Chapter in Metal, Ceramic and Polymeric Composites for Various Uses (John Cuppoletti, ed.), InTech, 2011. [bibtex] [pdf]
Refereed Articles and Book Chapters
[2] Influence of the Nb and V addition on the microstructure and corrosion resistance of the Fe-B-Co-Si alloy (Rafał P. Mech, Jolanta Gąsiorek, Amadeusz Łaszcz, Bartosz A. Babiarczuk), In Materials, volume 14, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[3] Comparison of fatigue crack growth rate: pearlitic rail versus bainitic rail (Aleksandra B. Królicka, Grzegorz Lesiuk, Krzysztof Radwański, Roman Kuziak, Aleksandra Janik, Rafał P. Mech, Tomasz Zygmunt), In International Journal of Fatigue, volume 106280, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[4] Analysis of the deceleration methods of fatigue crack growth rates under mode I loading type in pearlitic rail steel (Grzegorz Lesiuk, Hryhoriy Nykyforchyn, Olha Zvirko, Rafał P. Mech, Bartosz A. Babiarczuk, Szymon Duda, Joao Maria De Arrabida Farelo, José A. F. O. Correia), In Metals,, volume 11, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[5] Magnetoelectric effect in hybrid composite material (Rafał P. Mech), In International Journal of Structural Integrity, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[6] Study of the fatigue crack growth in long-term operated mild steel under mixed-mode (I + II, I + III) loading conditions (Grzegorz Lesiuk, Michał Smolnicki, Dariusz Rozumek, Halyna Krechkovska, Oleksandra Student, José A. F. O. Correia, Rafał P. Mech, Abílio M. P. De Jesus), In Materials, volume 13, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[7] Analysis of fatigue crack growth under mixed mode (I + II) loading conditions in rail steel using CTS specimen (Grzegorz Lesiuk, Michał Smolnicki, Rafał P. Mech, Anna E. Zięty, Cristiano Fragassa), In Engineering Failure Analysis, volume 109, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[8] Variation of magneto-mechanical properties in giant magnetostrictive composite materials (Anna E Tomiczek, Rafał P. Mech, Leszek A Dobrzański), In Polymer Composites, volume 38, 2017. [bibtex] [doi]
[9] Investigations on magnetoelectric composites based on Torfenol-D & PZT in an alternating magnetic field conditions (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech, Karolina P Woźniak), In Solid State Phenomena, volume 250, 2016. [bibtex] [doi]
[10] Influence of recrystallization on damping properties of alloy Fe75Zr4Ti3B17Cu1 (Mirosław Bocian, Rafał P. Mech, Wojciech Myszka, Michał Przybylski), In Zeszyty Naukowe -- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, volume 48, 2016. [bibtex] [doi]
[11] Magnetostriction of field-structural composite with Terfenol-D particles (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In Archives of Civil and Mechanical Engineering, volume 15, 2015. [bibtex] [doi]
[12] Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności stopu typu FINEMET (Michał Smolnicki, Michał Kamiński, Mariusz Hasiak, Rafał P. Mech), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2015 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015. [bibtex] [pdf]
[13] Energy harvester based on Terfenol-D for low power devices (Rafał P. Mech, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Przemysław K. Wiewiórski), In Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences, volume II, 2014. [bibtex] [pdf]
[14] Magnetic core-shell structures as potential carriers in drug delivery system (Katarzyna Łuszczyk, Jerzy Kaleta, Rafał P. Mech), In Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences, volume 2, 2014. [bibtex] [pdf]
[15] High power actuator based on magnetostrictive composite core with temperature drift compensation (Jerzy Kaleta, Krzysztof Kot, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In Key Engineering Materials, volume 598, 2014. [bibtex] [doi]
[16] The use of magnetostrictive cores for the vibrations generation and energy harvesting from vibration in the selected frequencies of work (Jerzy Kaleta, Krzysztof Kot, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In Key Engineering Materials, volume 598, 2014. [bibtex] [doi]
[17] A test stand to study the possibility of using magnetocaloric materials for refrigerators (Agata M Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In International Journal of Refrigeration, volume 37, 2014. [bibtex] [doi] [cites]
[18] Zastosowanie metody elementów skończonych do modelowania wewnątrzustrojowej protezy przełyku (Agnieszka J Nowak, Leszek A Dobrzański, Radosław Rybczyński, Rafał P. Mech), In Przetwórstwo Tworzyw, 2013. [bibtex]
[19] Application of smart materials in energy recovery. Energy harvesting (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Przemysław K. Wiewiórski, Rafał P. Mech, Krzysztof Kot), Chapter in 13th Summer School on Fracture Mechanics, Departament of Mechanics, Materials Science and Engineering, Wrocław University of Technology, 2013. [bibtex] [pdf]
[20] Magnetomechanical properties of Terfenol-D powder composites (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech, Paweł P Gąsior), In Solid State Phenomena, volume 154, 2009. [bibtex] [pdf]
Refereed Conference Papers
[21] Rapid demagnetization of Suction Casting Alloy cores for Energy Harvesting (Rafał P. Mech, Amadeusz Łaszcz, Przemysław K. Wiewiórski, Jerzy Kaleta), In The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2021 (PM’21), June 28 - July 2, 2021, Poznań, Poland : abstracts, 2021. [bibtex]
[22] Adaptive structure based on phononic crystals with embedded magnetic harvesters (Rafał P. Mech, Amadeusz Łaszcz, Jerzy Kaleta), In The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2021 (PM’21), June 28 - July 2, 2021, Poznań, Poland : abstracts, 2021. [bibtex]
[23] Mixed mode (I+II) fatigue crack growth and crack closure effect in 42CrMo4 steel under different heat treatment conditions (Monika M. Duda, Michał Smolnicki, Grzegorz Lesiuk, Piotr Kotowski, Rafał P. Mech, José A. F. O. Correia, Abílio M. P. De Jesus), In Proceedings of the First Virtual Conference on Mechanical Fatigue, VCMF 2020, 9-11 September 2020 : book of abstracs, 2020. [bibtex] [pdf]
[24] Pękanie Terfenolu-D a efektywność udarowego harvestera energii (Jerzy Kaleta, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Hucisko, 16-19 września 2019 : streszczenia referatów., 2019. [bibtex]
[25] Composite magnetostrictive-nanocrystalline materials for use in the field of energy harvesting and energy transformation (invited) (Rafał P. Mech), In 3rd Annual Energy Harvesting Society Meeting (EHS 2019), September 4-6, 2019, Falls Church, Virginia USA : conference guide., 2019. [bibtex]
[26] Use of energy harvesting technology for energy and data transfer in mechanical constructions (Jerzy Kaleta, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In Innowacje w praktyce : konferencja - warsztaty - wystawy - spotkania panelowe : [VI ogólnopolska konferencja], Lublin, 4-5 kwietnia 2019., 2019. [bibtex]
[27] Energy harvesting from magnetomechanical effect as a power source for low power electronic devices (Jerzy Kaleta, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In Innowacje w praktyce : konferencja - warsztaty - wystawy - spotkania panelowe : [VI ogólnopolska konferencja], Lublin, 4-5 kwietnia 2019., 2019. [bibtex]
[28] Magnetic response during fatigue crack growth process (Rafał P. Mech, Grzegorz Lesiuk, José A. F. O Correia, Abílio M. P. De Jesus), In Proceedings of the 19th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals (Abílio Manuel Pinho De Jesus, ed.), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2018. [bibtex]
[29] Development of resonators with reversible magnetostrictive effect for applications as actuators and energy harvesters (Jerzy Kaleta, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In Actuators (Constantin Volosencu, ed.), IntechOpen, 2018. [bibtex] [doi]
[30] Mixed mode fatigue crack growth in rail steel (Grzegorz Lesiuk, Michał Smolnicki, Monika M. Duda, Rafał P. Mech, José A. F. O. Correia, Abílio M. P. De Jesus), In Proceedings of the 19th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals, ICMFM XIX, 05-07 September 2018, FEUP, Porto, Portugal [Dokument elektroniczny] : book of abstracts (Abílio Manuel Pinho De Jesus, ed.), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2018. [bibtex]
[31] Influence of parsley pre-sowing stimulation from the statistical point of view (Katarzyna Niemczyk, Rafał P. Mech, Jerzy Detyna), In 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials : conference proceedings (Andrzej Seweryn, ed.), 2017. [bibtex]
[32] Study on magnetoelectric effect in magnetostrictive-piezoelectric composite (Rafał P. Mech), In 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials : conference proceedings (Andrzej Seweryn, ed.), 2017. [bibtex]
[33] Manufacturing, testing and application of giant magnetostrictive composites (Jerzy Kaleta, Mariusz Hasiak, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In BIT's 3rd Annual World Congress of Smart Materials-2017, March 16-18, 2017, Bangkok, Thailand., 2017. [bibtex]
[34] Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności stopu typu FINEMET (Michał Smolnicki, Michał Kamiński, Mariusz Hasiak, Rafał P. Mech), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2015 : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015. [bibtex] [pdf]
[35] Silica particles for the design of smart delivery nanotools (Rafał P. Mech, Beata H. Borak, Katarzyna Łuszczyk, Daniel Lewandowski, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Jerzy Kaleta), In 27th European Conference on Biomaterials, Akapit, 2015. [bibtex] [pdf]
[36] Influence of Terfenol-D powder volume fraction in epoxy matrix composites on their magnetomechanical properties (Rafał P. Mech, Jerzy Kaleta), In Conference Proceedings VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference (Andrzej Seweryn, ed.), 2015. [bibtex]
[37] Badania kompozytów magnetoelektrycznych na bazie terfenolu-D i PZT w warunkach cyklicznie zmiennego pola magnetycznego (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech, Karolina P Woźniak), In XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania (Jarosław Gałkiewicz, ed.), Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2015. [bibtex]
[38] Investigation on laminated magnetoelectric composite (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech, Karolina P Woźniak), In SMART 2015 : ECCOMAS thematic conference on smart structures and materials : 3-5 June 2015 (A. L. Araújo, ed.), IDMEC, 2015. [bibtex]
[39] Influence of UV radiation on the growth of selected varieties of parsley seeds (Katarzyna Grabowska, Rafał P. Mech), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2015 : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015. [bibtex] [pdf]
[40] Influence of red light radiation on the growth of selected varietes of parsley seeds (Katarzyna Grabowska, Rafał P. Mech), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2015 : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015. [bibtex] [pdf]
[41] Wybrane aspekty badań właściwości biomechanicznych roślin (Katarzyna Grabowska, Rafał P. Mech, Anna E. Zięty, Jerzy Detyna), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 2015. [bibtex]
[42] Change of damping properties caused by recrystallization of Alloy Fe75Zr4Ti3B17Cu1 (Mirosław Bocian, Rafał P. Mech, Michał Przybylski, Marzena Tkaczyk), In VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference (Andrzej Seweryn, ed.), 2015. [bibtex]
[43] Change of damping properties caused by recrystallization of iron alloy (Mirosław Bocian, Rafał P. Mech, Michał P. Przybylski, Marzena Tkaczyk), In VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference : conference proceedings, Augustow, May 31-June 3, 2015, 2015. [bibtex]
[44] Magnetomechanical properties of Terfenol-D based composites (Jerzy Kaleta, Rafał P. Mech, Mariusz Hasiak), In Proceedings of the 6th International Conference on Mechanics and Materials in Design M2D2015 [Dokument elektroniczny] : 26-30 July 2015, P. Delgada/Azores, Universidade Evora, 2015. [bibtex] [pdf]
[45] Struktura stopów na bazie Fe otrzymanych techniką szybkiego chłodzenia (Marzena Tkaczyk, Mariusz Hasiak, Rafał P. Mech, Jerzy Kaleta), In New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering : XVI international scientific conference : a collective monograph (Henryk Radomiak, Jarosław Boryca, eds.), Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2015. [bibtex]
[46] Rola dodatków stopowych w kształtowaniu mikrostruktury i własności mechanicznych stopów Fe-B-X-Cu (X=Ti, Mo, Mn) (Marzena Tkaczyk, Mariusz Hasiak, Rafał P. Mech, Jerzy Kaleta), In New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering : XVI international scientific conference : a collective monograph (Henryk Radomiak, Jarosław Boryca, eds.), Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2015. [bibtex]
[47] Mikrostruktura i własności magnetyczne stopu typu FINEMET (Michał Kamiński, Michał Smolnicki, Mariusz Hasiak, Rafał P. Mech), In Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : XXXIX studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 28 maj 2015 : praca zbiorowa (Ewa Staniewska, Grzegorz Stradomski, eds.), Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2015. [bibtex]
[48] Investigations on magnetostrictive-piezoelectric composite structures (Rafał P. Mech, Karolina Woźniak, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski), In Mechatronic systems and materials (G. Robak, E. Macha, eds.), Opole University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Mechanics and Machine Design, 2014. [bibtex]
[49] Microstructure and properties of composite based on Terfenol-D powder (Rafał P. Mech, Jerzy Kaleta, Mariusz Hasiak), In Mechatronic systems and materials, MSM 2014 : 10th international conference, 7-10 July 2014, Opole, Poland : abstracts (G. Robak, E. Macha, eds.), Opole University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Mechanics and Machine Design, 2014. [bibtex]
[50] The actuator based on a magnetostrictive composite working in the feedback loop (Rafał P. Mech, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski), In Proceedings of the 2013 World Congress on Advances in Structural Mechanics (ASEM13): Jeju (Chang-Koon Choi, ed.), Techno Press, 2013. [bibtex]
[51] Magnetowizyjna metoda wyznaczania fazy martenzytycznej w austenicie w obiektach walcowych i kulistych w następstwie odkształceń cyklicznych (Jerzy Kaleta, Monika Rikitatt, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski, Wojciech Wiśniewski), In XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania: Kielce-Cedzyna, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. [bibtex]
[52] High power interactive actuator system based on magnetostrictive composite core (Jerzy Kaleta, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In Recent Advances in Integrity-Reliability-Failure: IRF 2013 (J. F. Silva Gomes, Shaker A. Meguid, eds.), Ediçŏes INEGI, 2013. [bibtex]
[53] System of magnetostrictive actuator for energy harvesting from ultrasonic wave (Jerzy Kaleta, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In 30th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics (Ivo Alfirević, Damir Semenski, eds.), Croatian Society of Mechanics, 2013. [bibtex]
[54] Wzbudnik drgań na bazie kompozytu zawierającego Terfenol-D budowa, właściwości, aplikacje (Jerzy Kaleta, Rafał P. Mech), In VII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures: conference proceedings (Andrzej Seweryn, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013. [bibtex]
[55] Change of magnetomechanical coupling in magnetostrictive composites under the influence of a pre-stress (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In 6th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials SMART 2013: 24-26 June 2013 (Erasmo Carrera, Federico Miglioretti, Marco Petrolo, eds.), 2013. [bibtex] [pdf]
[56] Tłumienie drgań konstrukcji za pomocą elementu aktywnego na bazie kompozytu GMM (Jerzy Kaleta, Krzysztof Kot, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania: Kielce-Cedzyna, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. [bibtex]
[57] Dobór parametrów magnetomechanicznych dla efektywnego odzysku energii z drgań (energy harvesting) (Jerzy Kaleta, Krzysztof Kot, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania: Kielce-Cedzyna, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. [bibtex]
[58] Zastosowanie rdzeni magnetostrykcyjnych do wytwarzania drgań i odzysku energii z drgań w zakresie wybranych częstotliwości (Jerzy Kaleta, Krzysztof Kot, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania: Kielce-Cedzyna, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. [bibtex]
[59] Ultrasonic energy harvesting system based on magneto- and electrostrictive actuators (Jerzy Kaleta, Krzysztof Kot, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In VII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures: conference proceedings (Andrzej Seweryn, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013. [bibtex]
[60] Magnetostrictive composites based on Terfenol-D particles with defined polarization (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In 29th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, University of Belgrade. Faculty of Mechanical Engineering, 2012. [bibtex]
[61] Niejednorodność efektu Villariego w cyklicznie obciążonym kompozycie o gigantycznej magnetostrykcji (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2012. [bibtex]
[62] Metoda pomiaru magnetostrykcji w kompozytach zawierających sproszkowany Terfenol-D z wykorzystaniem czujników światłowodowych z siatkami Bragga (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012. [bibtex]
[63] Właściwości magnetomechaniczne kompozytów z proszkiem materiału o gigantycznej magnetostrykcji (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2012: praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. [bibtex] [pdf]
[64] A test stand to study the possibility of using magnetocaloric materials for refrigerators (Agata M Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In 5th International Conference on Magnetic Refrigeration at Room Temperature (Carmen Vasile-Muller, ed.), International Institute of Refrigeration, 2012. [bibtex]
[65] Actuator with magnetostrictive composite core (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In 5th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials SMART'11: Saarbrücken, 2011. [bibtex]
[66] Identification of magnetostrictive composites at low frequencies of magnetic field changes (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In 28th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Scientific Society for Mechanical Engineering, 2011. [bibtex]
[67] Magnetomechanical properties of monolithic Terfenol-D versus epoxy-bonded composite with Terfenol-D powder (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In Proceedings of the 2011 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (Chang-Koon Choi, ed.), Techno Press, 2011. [bibtex] [cites]
[68] Wykrywanie pęknięć w kompozytach magnetostrykcyjnych z proszkami Terfenolu-D za pomocą systemu MagScanner (Jerzy Kaleta, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXIII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania (Janusz Sempruch, Dariusz Skibicki, eds.), Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2010. [bibtex]
[69] Charakterystyki magnetomechaniczne harvestera do odzysku energii z układów drgających (Jerzy Kaleta, Maciej Karcz, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXIII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania (Janusz Sempruch, Dariusz Skibicki, eds.), Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2010. [bibtex]
[70] Power generating by high pulse mechanical stimulation of magnetic coupled NdFeB and Terfenol-D (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Przemysław K. Wiewiórski, Rafał P. Mech, Michał Liberda), In Behavior and Mechanics of Multifunctional Materials and Composites 2010 (Zoubeida Ounaies, Jiangyu Li, eds.), SPIE, 2010. [bibtex]
[71] High volume fraction of Terfenol-D powder magnetostrictive composites (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zarząd Główny, 2010. [bibtex]
[72] Magnetomechanical properties of magnetostrictive composites with high volume fraction of Terfenol-D powder (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In Behavior and Mechanics of Multifunctional Materials and Composites 2010 (Zoubeida Ounaies, Jiangyu Li, eds.), SPIE, 2010. [bibtex] [doi]
[73] Energy harvester with high pulse mechanical stimulation (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Liberda, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zarząd Główny, 2010. [bibtex]
[74] SMART composite high pressure vessels with integrated Optical Fiber Sensors (Wojciech Błażejewski, Andrzej Czulak, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Rafał P. Mech), In Sensor and Smart Structures Technologies for Civil (Masayoshi Tomizuka, ed.), SPIE, 2010. [bibtex] [doi]
[75] Villari effect in epoxy composites with Terfenol-D powder (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In 26th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Institute of Mechanical Engineering, 2009. [bibtex]
[76] Fiber Bragg gratings application for strain measurements of Terfenol-D based composites (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In SMART'09: proceedings of the IV ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials (Álvaro Cunha, J. Dias Rodrigues, eds.), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2009. [bibtex]
[77] Examining of the magnetomechanical properties of gianst magnetostrictive composites (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In 25th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Czech Technical University. Faculty of Mechanical Engineering, 2008. [bibtex]
[78] Budowa, metodyka badań i cykliczne właściwości magnetomechaniczne kompozytu na bazie proszków Terfenolu-D (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2008. [bibtex] [pdf]
Other Publications
[79] Właściwości magnetomechaniczne kompozytów na bazie proszków z materiału o gigantycznej magnetostrykcji (Rafał P. Mech), PhD thesis, Rozprawa doktorska (27.05.2015) Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Wrocław. Promotor : dr hab. inż. Kaleta, Jerzy, prof. nadzw. PWr, 2015. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser