Oferta pracy II

Nazwa jednostki: Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechanik i Inżynierii Materiałowej

Wrocław,
Nazwa stanowiska: Pracownik naukowo-badawczy
Wymagania:

  1. Ukończone studia magisterskie z mechaniki lub inżynierii materiałowej.
  2. Doświadczenie w opracowaniu nowych stopów metalicznych materiałów amorficznych. Znajomość zasad doboru składników do stopów wieloskładnikowych (przynajmniej 4 składniki), wykazujących magnetostrykcję.
  3. Znajomość obsługi urządzeń AFM, DSC i nanoindenter.
  4. Znajomość urządzeń ARC-Melter i Melt-Spiner.
  5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
  6. Motywacja do prowadzenia pracy badawczej, kreatywność i niezależność w rozwiązywaniu problemów.
  7. Doświadczenie w pracy naukowej. Dorobek potwierdzony publikacjami naukowymi..
  8. Ukończone nie więcej niż 35 lat.

Opis zadań:

Praca badawcza w ramach projektu Lider IX nr LIDER/21/0082/L-9/17/NCBR/2018 „Kompozytowe materiały magnetostrykcyjno-nanokrystaliczne do zastosowania w obszarze odzyskiwania i transformacji energii”, kierowanego przez dr. inż. Rafał Mecha.

„Opracowanie dotyczące analizy właściwości magnetycznych stopów nanokrystalicznych oraz materiałów kompozytowych zawierających te stopy.”

Prowadzenie badań będzie związane z materiałami magnetostrykcyjnymi i ich stopami do wykorzystania w obszarze Energy Harvesting:

Typ konkursu NCBiR: Lider IX
Termin składania ofert: 16 maja 2019, 23:59
Forma składania ofert: droga elektroniczna na adres: rafal.mech@pwr.edu.pl
Warunki zatrudnienia:

* Umowa o dzieło
* Termin realizacji od maja 2019 r. do listopada 2021r.
* Dodatkowo fundusze na udział w konferencjach naukowych.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1. Podanie z życiorysem, listą publikacji, opisem osiągnięć, staży i zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
2. Odpis dyplomu magisterskiego.
3. Adresy mailowe osób, które można poprosić o rekomendacje (np. adres promotora pracy magisterskiej).

Dokumenty mogą być w języku polskim lub angielskim. Osoby aplikujące proszone są o przesłanie powyższych dokumentów w formie elektronicznej na adres rafal.mech@pwr.edu.pl.