Dzień pi

Dziś, biorąc pod uwagę amerykański sposób zapisu daty (najpierw miesiąc, później dzień) mamy dzień \(\pi\). (Używając zapisu ISO pewno powinien to być 31 kwietnia, ale po pierwsze kropka nie w tym miejscu, a po drugie — kwiecień ma tylko 30 dni.

Na stronie The Pi search page znaleźć można (oprócz formularza pozwalającego przeszukiwać pierwszy milion cyfr rozwinięcia dziesiętnego \(\pi\)) parę interesujących faktów o tej liczbie.

A wracając do wyszukiwania, według autora — gdy szukamy od jednej do pięciu cyfr — prawdopodobieństwo ich znalezienia jesrt równe 100%. W przypadku wyszukiwania numeru telefonicznego (9 cyfr) — szanse są znacznie mniejsze i wynoszą około 9,5%.