Publications

Books
[1] Próba oceny aktywności publikacyjnej i patentowej dolnośląskiego środowiska naukowo-badawczego w wybranych dziedzinach (Lidia Żurawowicz, Wojciech Myszka), Argi, 2008. [bibtex]
[2] Analiza materiałów prognostycznych ze zbioru prognoz publikowanych w latach 2001-2005 (Wacław Kasprzak, Katarzyna Kozłowska, Wojciech Myszka), 2007. [bibtex]
[3] PC/TCP dla DOS. Onnet dla Windows :podręcznik użytkownika (Wojciech Myszka), Biznet, 1997. [bibtex]
[4] LaTeX – zaawansowane narzędzia (Ewaryst Rafajłowicz, Wojciech Myszka), Akademicka Oficyna Wydaw. PLJ, 1996. [bibtex]
[5] LaTeX Podręcznik użytkownika (Wojciech Myszka, Ewaryst Rafajłowicz), PLJ, 1992. [bibtex]
[6] Systemy obsługi eksperymentu. Podsystem oprogramowania specjalistycznego 3.2. Trwałość zmęczeniowa Cz. 3. BIMO. Opis zastosowania (Wacław Kasprzak, Wojciech Myszka, Stanisław Piesiak, Mieczysław Szata), 1991. [bibtex]
[7] Komputerowy system obsługi eksperymentu (Anna Bartkowiak, Bogdan Kasprzak, Wacław Kasprzak, Wojciech Myszka, Maciej Popkiewicz, Ewaryst Rafajłowicz, Adam Sielicki, Mieczysław Szata, Janusz Zaleski, Jan Zarzycki, Roman Zmyślony, Stefan Zontek), (Wojciech Myszka, ed.), WNT, 1991. [bibtex]
[8] Systemy komputerowe w laboratoriach badawczych i przemysłowych CAMAC SM4 i CAMAC MERA 60. Praca zbiorowa (Iwona Jakubowska, Wacław Kasprzak, Antoni Kośliński, Igor Kozicki, Wojciech Myszka, Stanisław Piesiak, Ewaryst Rafajłowicz, Wojciech Saladra, Andrzej Stanisz, Mieczysław Szata), (Wacław Kasprzak, ed.), PWr, 1988. [bibtex]
Refereed Articles and Book Chapters
[9] Influence of recrystallization on damping properties of alloy Fe75Zr4Ti3B17Cu1 (Mirosław Bocian, Rafał P. Mech, Wojciech Myszka, Michał Przybylski), In Zeszyty Naukowe -- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, volume 48, 2016. [bibtex] [doi]
[10] Książki elektroniczne (stan technologii) (Wojciech Myszka), Chapter in Zeszyty Naukowe DWSPiT. Studia z Nauk Technicznych, nr 1 (Roman Galar, ed.), Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki, 2012. [bibtex] [pdf]
[11] Wywiad technologiczny – program The VantagePoint (Wojciech Myszka), Chapter in Kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w edukacji inżyniera (Jan Skonieczny, ed.), Wydawnictwo Indygo Zahir Media, 2011. [bibtex] [pdf]
[12] „Knowledge integration community” jako instrument współpracy uniwersytetu z przemysłem (Wojciech Myszka, Jerzy Składzień, Jan Skonieczny), Chapter in Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocłąwiu, 2010. [bibtex] [pdf]
[13] Application of differential evolution algorithm for identification of experimental data (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Grażyna Ziętek), In Archive of Mechanical Engineering, volume 65, 2007. [bibtex] [pdf] [cites]
[14] Jak przeżyć w nieprzyjaznym środowisku WYSIWYG (Wojciech Myszka), In Biuletyn GUST, volume 23, 2006. ([slides]) [bibtex] [pdf]
[15] LaTeX a logotyp Politechniki Wrocławskiej (Wojciech Myszka), In Biuletyn GUST, volume 22, 2005. ([slides]) [bibtex] [pdf]
[16] Identification and simulation of elastic-plastic deformation model (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Grażyna Ziętek), In Materials Science Forum, volume 482, 2005. [bibtex] [pdf] [cites]
[17] Tego nie znajdziesz w FAQ: (La)TeX a grafika (Wojciech Myszka), In Biuletyn GUST, volume 19, 2003. ([slides]) [bibtex] [pdf]
[18] Historia pewnej strony WWW... (Wojciech Myszka), In Biuletyn GUST, volume 19, 2003. ([slides]) [bibtex] [pdf]
[19] (La)TeX i PDF: fonty i grafika (Wojciech Myszka), In Biuletyn GUST, volume 13, 1999. [bibtex] [pdf]
[20] Wykresy w emTeX-u (Piotr Jachowicz, Przemysław Kowalik, Wojciech Myszka), In Biuletyn GUST, volume 6, 1995. [bibtex] [pdf]
[21] Efficient algorithm for a class of least squares estimation problems (Ewaryst Rafajłowicz, Wojciech Myszka), In IEEE Transactions on Automatic Control, volume 39, 1994. [bibtex] [cites]
[22] When product type experimental design is optimal? Brief survey and new results (Ewaryst Rafajłowicz, Wojciech Myszka), In Metrika, volume 39, 1992. [bibtex] [cites]
[23] Optimum experimental design for a regression on a hypercube-generalization of Hoel's result (Ewaryst Rafajłowicz, Wojciech Myszka), In Annals of the Institute of Statistical Mathematics, volume 40, 1988. [bibtex] [pdf] [cites]
[24] L-optimum input signals for distributed systems identification P. 2. Computational aspects (Ewaryst Rafajłowicz, Wojciech Myszka), In Problems of Control and Information Theory, volume 16, 1987. [bibtex]
[25] Computational algorithm for input-signal optimization in distributed- parameter systems identification (Ewaryst Rafajłowicz, Wojciech Myszka), In International Journal of Systems Science, volume 17, 1986. [bibtex] [cites]
Refereed Conference Papers
[26] Bibliometria i więcej kilka uwag nie na temat (Wojciech Myszka), In Komputerowe wspomaganie badań naukowych XXIII = The computer-aided scientific research XXIII (Jan Zarzycki, ed.), Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2016. ([slides]) [bibtex] [pdf]
[27] Dolny Śląsk: próba analizy potencjału innowacyjnego i osiągnięć (Wojciech Myszka), In Innowacyjność wyróżnikiem Dolnego Śląska? (Katarzyna Kozłowska, ed.), PolGer-Bis, 2006. ([slides]) [bibtex]
[28] Estymacja parametrów nieliniowego równania konstytutywnego przy obciążeniach cyklicznych (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Grażyna Ziętek), In Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XXI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydaw. Uczel. ATR, 2006. [bibtex]
[29] Application of differential evolution algrithm for identification of experimental data (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Grażyna Ziętek), In 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, EDIS Editing Centre University of Zilina, 2006. [bibtex]
[30] Energetyczne parametry uszkodzenia dla obciążeń pseudolosowych (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Grażyna Ziętek), In III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Materiały (A. Seweryn, ed.), Dział Wydaw. Poligraf. PBiałost., 2005. [bibtex]
[31] Zastosowanie wirtualnego laboratorium podczas zajęć laboratoryjnych z mechaniki -- prezentacja eksperymentu na odległość (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Mieczysław Szata), In Nowe media w edukacji. Osiągnięcia pracowników Politechniki Wrocławskiej w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowych mediów. Seminarium, Oficyna Wydaw. PWroc., 2005. ([slides]) [bibtex] [pdf]
[32] Pakiet webMathematica jako narzędzie wspomagające proces dydaktyczny przedmiotu mechanika (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Stanisław Piesiak), In Nowe media w edukacji. Osiągnięcia pracowników Politechniki Wrocławskiej w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowych mediów. Seminarium, Oficyna Wydaw. PWroc., 2005. ([slides]) [bibtex] [pdf]
[33] Kumulacja energii przy obciążeniach pseudolosowych (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Grażyna Ziętek), In Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydaw. Uczel. ATR, 2004. [bibtex]
[34] Zmęczeniowe hipotezy energetyczne dla obciążeń pseudolosowych: symulacja i eksperyment (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Grażyna Ziętek), In II Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Materiały (Andrzej Seweryn, ed.), Dział Wydaw. Poligraf. PBiałost., 2003. [bibtex] [pdf]
[35] Virtual platform for real mechanical experiments on-line (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka), In 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Abstracts, Gepipari Tudomanyos Egyesulet, 2003. [bibtex] [pdf]
[36] Wirtualne laboratorium mechaniki -- eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka), In Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe (Zdzisław Bubnicki, Adam Grzech, eds.), Oficyna Wydaw. PWroc., 2003. ([slides]) [bibtex] [cites]
[37] Wirtualne laboratorium mechaniki (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka), In Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XIX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydaw. Uczel. ATR, 2002. [bibtex] [pdf]
[38] Wirtualne laboratorium mechaniki – czy warto? (Wojciech Myszka), In 19th Symposium on Experimental Mechanics of Solids. Institute of Aeronautics and Applied Mechanics of Warsaw University of Technology, 2000. [bibtex] [cites]
[39] Wirtualne sterowanie uniwersalną maszyną wytrzymałościową (Paweł Chmielarczyk, Jerzy Kaleta, Wojciech Myszka), In Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. V Międzynarodowa konferencja naukowa, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn PWroc., 2000. [bibtex] [pdf]
[40] Metoda pomiaru tłumienia dla przypadku obciążeń deterministycznych i pseudolosowych (Paweł Chmielarczyk, Jerzy Kaleta, Wojciech Myszka), In Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XVIII sympozjum nt. Zmęczenie materiałów i konstrukcji, Wydaw. Uczel. ATR, 2000. [bibtex]
[41] System sterowania pulsatorem hydraulicznym z wykorzystaniem obiektowego języka programowania (Paweł Chmielarczyk, Jerzy Kaleta, Wojciech Myszka), In 19th Symposium on Experimental Mechanics of Solids. Institute of Aeronautics and Applied Mechanics of Warsaw University of Technology, 2000. [bibtex]
[42] The method of damping measurements in the range of extremely small phase angle shift (Paweł Chmielarczyk, Jerzy Kaleta, Wojciech Myszka), In 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics (Stanislav Holy, Jiri Mastovsky, Karel Vitek, eds.), Czech Technical University, 2000. [bibtex]
[43] Metoda pomiaru tłumienia w obszarze małych kątów przesunięcia fazowego (Jerzy Kaleta, Wojciech Myszka), In VII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Wydaw. PŚwiętokrz., 1999. [bibtex] [pdf]
[44] Usługi w sieci Internet (Wojciech Myszka), In Komputerowe wspomagania badań naukowych. I Konferencja Środowiskowa KOWBAN'94, 1994. [bibtex]
[45] Computational algorithm for generating optimum experimental desings on a hypercube (Ewaryst Rafajłowicz, Wojciech Myszka), In Stochastic methods in experimental sciences. Proceedings of the 1989 Cosmex Meeting, World Scientific, 1989. [bibtex] [pdf]
[46] Multivariate regression -- an interplay between computational aspects and experiment design (Ewaryst Rafajłowicz, Wojciech Myszka), In Kompleksnaja avtomatizacija promyslennosti. III pol'sko-sovetskaja naucno-techniceskaja konferencija, PWr, 1988. [bibtex] [pdf]
[47] SOEX: A real-tinie operating system for laboratory automation (Leszek Borzemski, Wojciech Myszka, Andrzej Stanisz), In Software for Computer Control. Preprints of the 3 rd IFAC/IFIP Symposium, Pergamon Press, 1982. [bibtex]
[48] Kompleksowy system automatyzacji eksperymentu (Henryk Kordecki, Leszek Koszałka, Marek Kurzyński, Wojciech Myszka, Maciej Popkiewicz), In Automatyka w służbie gospodarki narodowej. VIII Konferencja Automatyki, NOT, 1980. [bibtex]
[49] Computer system for the process of control of experiments (Henryk Kordecki, Leszek Koszałka, Marek Kurzyński, Wojciech Myszka, Eugeniusz Nowicki, Maciej Popkiewicz), In Proceedings of International Conference on Systems Engineering, Lanchester Polytechnic, 1980. [bibtex]
[50] Konwersacyjny system eksperymentowania EXPES-SOWA dla komputera R-32 (Leszek Borzemski, Wojciech Myszka, Henryk Kordecki, Dariusz Smyk), In Wielodostęp w zarządzaniu, TNOiK, 1980. [bibtex]
Refereed Workshop Papers
[51] Collaboratory (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka), In Industrial practices vs. potential of new information and communication technologies. E-Colleg Workshop on Challenges in Collaborative Engineering. CCE '03. Proceedings (Paweł Fraś, Adam Pawlak, Piotr Penkala, eds.), Publ. House of Poznan University of Technology, 2003. [bibtex] [pdf]
Other Publications
[52] Strategia Rozwoju Badań Naukowych --- Regionalna Strategia Rozwoju dla Dolnego Śląska (Wacław Kasprzak, Wojciech Myszka, Jan Skonieczny), Technical report, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, 2009. [bibtex] [pdf]
[53] Optymalizacja rozdziału zasobów w komputerowym systemie sterującym z uwzględnieniem jakości sterowania (Wojciech Myszka), PhD thesis, Rozprawa doktorska (7.07.1980) Politechnika Wrocławska, Instytut Cybernetyki Technicznej, Wrocław Promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Bubnicki, 1980. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser