Laboratorium w sali 604

Środowisko pracy

Na komputerach w laboratorium zainstalowany jest system Ubuntu1. Różni się ono nieco od środowiska Windows. W związku z tym pozwoliłem sobie poświęcić mu kilka zdań tu.

Logowanie do systemu

Aby zalogować się, należy na stronie wybrać „Zaloguj”, następnie wpisać swój numer indeksu i, następnie, hasło. Po zalogowaniu się (pierwsze logowanie może trwać nieco dłużej) ekran będzie wyglądał jakoś tak:

ekran

Jest to widok „pulpitu”. Po lewej stronie znajduje się „pasek uruchamiania” (launcher). Na pasku umieszczone są ikony standardowych aplikacji. Kliknięcie w ikonę uruchamia aplikację.

W razie kłopotów można się zalogować jako „Gość” (gdzieś na dole listy użytkowników). Zwracam uwagę, że konto Gość jest kontem wirtualnym, po wyłączeniu komputera wszystkie pliki przepadają! Poza tym jest najzupełniej funkcjonalne, pliki można nagrywać na nośnikach zewnętrznych (podłączonych przez USB).

Uruchamianie aplikacji

Zwracam uwagę na ikonę ikonka kliknięcie w nią pozwala wybierać aplikacje do uruchomienia. Trochę podobne działanie ma równoczesne naciśnięcie klawiszy „windows” i klawisza „A”. Jednak w tym drugim przypadku dostajemy dostęp do znacznie szerszego zestawu zainstalowanych aplikacji. Tak, czy inaczej — wyszukiwanie aplikacji po ikonce jest dosyć niewygodne. Najlepiej zacząć pisać jej nazwę…

Załóżmy, że chcemy uruchomić aplikację terminal (zaraz będzie nam potrzebna). Po wpisaniu kilku liter mamy kilka aplikacji o nazwie z nimi zgodnej. Możemy wybrać jedną z nich za pomocą myszy lub pierwszą naciskając terminal. Dostęp do funkcji związanych z tą ikoną można uzyskać również po naciśnięciu klawisza „windows”2. Zatem aby uruchomić terminal wystarczy nacisnąć klawisz wkeynapisać „ter” i nacisnąć klawisz Enter. Albo jeszcze prościej naciskając równocześnie trzy klawisze Ctrl–Alt–T…

Wszystko to wygląda jakoś tak:

term

Zmiana hasła

Aby zmienić hasło należy wykonać następujące czynności:

  1. Otworzyć terminal (jak to zrobić opisano powyżej).
  2. W terminalu wydać polecenie passwd i odpowiedzieć na dwa pytania:

    czyli najpierw podać stare hasło, a następnie dwa razy podać hasło nowe.

    Uwaga: Wpisywanych informacji nie będzie widać!

Dodawanie/usuwanie aplikacji do/z paska uruchamiania

Aplikacje, z których korzystamy najczęściej można dodać do paska uruchamiania. Pierwszy raz aplikację uruchamiamy standardowo (patrz rozdział [launcher]). Ikona aplikacji pojawi się na pasku uruchamiania. Klikamy w nią prawym klawiszem myszy i z menu wybieramy „Dodaj do ulubionych”:

dodaj

W podobny sposób możemy aplikację usunąć z paska (pozostanie w systemie i będzie można ją uruchamiać):

usun

Z listy wybieramy „Usuń z ulubionych”.

Dostęp do serwera — Nieakualne!

Wszystkie pliki znajdują się na serwerze. Jego adres to xeon4.immt.pwr.wroc.pl. Aby przesyłać plik należy użyć programu WinSCP. Program w wersji „Portable executables” nie wymaga instalacji. Aby uzyskać „tekstowy” dostęp do serwera należy użyć programu putty. Sugeruję pobierać wersję „exe”. Użytkownicy Linux korzystają z poleceń scp i ssh.


  1. W chwlili pisania tych słów jest to 19.10.
  2. W terminologii linuksowej nazywa się on Super.