Laboratorium/Projekt

Zasady zaliczeń są następujące:

  1. Obecność jest obowiązkowa. Jedna nieobecność, w zasadzie, nie ma wpływu na ocenę końcową (patrz diagram na końcu!).
  2. Na każdych zajęciach będę „zaglądał przez ramię” i oceniał efekt pracy notując sobie (w postaci opisowej).
  3. W przypadku (bardzo) dobrych studentów pod koniec zajęć zaproponuję ocenę końcową. W przypadku zgody — zostanie ona wpisana.
  4. Pozostali studenci spodziewać mogą się „kolokwium”.

ocena