Laboratorium 5a: Wyszukiwanie binarne — doskonalenie aplikacji

1 Wprowadzenie

Jak się wydaje większość stworzonych aplikacji jest w miarę poprawna. To czego im zazwyczaj brakuje to:

 1. Dokładne przetestowanie. W szczególności sprawdzić należy:
  • tablice z danymi o długości 1 i 2 (warto też sprawdzić zachowanie algorytmu dla tablic o parzystej i nieparzystej liczbie danych),
  • sprawdzenie czy poprawnie znajdowane są pierwsza i ostatnia wartość z tablicy danych,
  • sprawdzenie czy poprawnie traktowane są szukane wartości mniejsze/większe od najmniejszej/największej wartości w tablicy.
 2. Usunięcia wszystkich wydruków poza pętle. W tej chwili część przedstawionych programów drukuje sprzeczne informacje (lub nie drukuje nic).
 3. Ewentualnie doprowadzenie do sytuacji, w której do „algorytmu” wyszukiwania jest tylko jedno wejście i jedno wyjście.

2 Zadania do wykonania

 1. Wydzielenie algorytmu wyszukiwania binarnego jako osobnej funkcji, o przykładowym wywołaniu:
  int bin_szuk(int X, int N, int dane[N]);

  gdzie:

  • X — szukana wartość,
  • N — długość tablicy danych,
  • dane — tablica typu int zawierające uporządkowane dane.

  Funkcja zwraca wartości:

  • i ∈{0,1,,N 1} — znaleziono wartość na pozycji i,
  • i < 0 — wartości nie znaleziono.

  Dodatkowo, zwracana wartość może zawierać zakodowaną informację gdzie należałoby wstawić wartość. Tu można zakodować numer przedziału, którym należy umieścić wartość:

  • przed zerowym elementem
  • między zerowym, a pierwszym,
  • między N 2N 1,
  • na miejscu N (po N 1).

3 Wersja PDF tego dokumentu…

pod adresem.

Wersja: 19 z drobnymi modyfikacjami! data ostatniej modyfikacji 2016-03-29 07:57:01 +0200