Ala ma kota

Ta wersja programu „Ala m kota” nie została zrealizowana dokładnie tak jak opisano to na wykładzie! Ale w programowaniu jest tak, że jeżeli coś można zrealizować na jeden sposób — można zrealizować na setkę innych.
Zamiast w sposób ciągły zmieniać i w zakresie od zera do stu, wybrałem wariant, w którym i jest losowane.